Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Zadaniem lekarza jest dobór takiego leku, który będzie cechował się odpowiednim stosunkiem kannabinoidów i będzie dobrze tolerowany przez pacjenta, przy zaleconym dawkowaniu. (fot. Shutterstock)

THC i CBD - czyli to co jest...

Czy znacie jeszcze innych farmaceutów, którzy w ostatnim czasie napisali i opublikowali książkę? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach!

Farmaceuci książki piszą - i...

Już teraz w niektórych aptekach ekspozycję zastępują multimedialne ekrany, które pokazują pacjentowi asortyment apteki, pomagają aptekarzowi wytłumaczyć jak poprawnie korzystać z inhalatora czy obrazują, jak należy samodzielnie wykonać zastrzyk (fot. rowa.de)

Inteligentna apteka

Apteka Wendego (Fot. Referat Gabarytów/Archiwum Państwowe m. st. Warszawy)

Apteki w Powstaniu...

Za wcześnie na regulowanie opieki farmaceutycznej w ustawie o SIOZ

Za wcześnie na regulowanie opieki farmaceutycznej w ustawie o SIOZ

Naczelna Izba Aptekarska złożyła w ramach konsultacji społecznych, szereg uwag do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta, dotyczących wdrożenia opieki farmaceutycznej. Resort zdrowia jednak ich nie uwzględnił wskazując, że jeszcze przedwcześnie na takie rozwiązania...

Uwagi Naczelnej Izby Aptekarskiej nie zostały jednak uwzględnione w projektowanej nowelizacji. (fot. MGR.FARM)

Obecnie w Rządowym Centrum Legislacyjnym procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta. W ramach konsultacji społecznych do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło wiele uwag dotyczących projektowanych zmian. Swoje sugestie przesłała do resortu również Naczelna Izba Aptekarska. Dotyczyły one postulatów zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.

Zaproponowane przez samorząd aptekarski zmiany polegały przede wszystkim na wprowadzenia do ustawy pojęcia opieki farmaceutycznej i uporządkowania danych pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta w taki sposób, aby farmaceuci mogli w przyszłości korzystać z nich do świadczenia tej usługi (do pobrania uwagi NIA).

Uwagi Naczelnej Izby Aptekarskiej nie zostały jednak uwzględnione w projektowanej nowelizacji.

- Kwestia opieki farmaceutycznej jest w chwili obecnej przedmiotem prac Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia, który powinien wypracować spójną koncepcję metod wdrażania opieki farmaceutycznej, łącznie z propozycjami legislacyjnymi, w tym z przeprowadzeniem programu pilotażowego - czytamy w uzasadnieniu.Resort zdrowia podaje, że w tym celu konieczne wydaje się wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

- Przedwczesne natomiast byłoby regulowanie tej kwestii w ustawie o SIOZ, gdyż nie jest możliwe w chwili obecnej rozszerzenie funkcjonalności Platformy P1 o opiekę farmaceutyczną, a ponadto szczegółowe rozwiązania mają zostać dopiero wypracowane w ramach ww. pilotażu opieki farmaceutycznej - pisze Ministerstwo Zdrowia.

Źródło: RCL

Ministerstwo zdrowia od początku było przeciwne takiemu pomysłowi, jednak większość parlamentarna zdecydowała o skierowaniu projektu do pracy w komisjach (fot. Shutterstock)Sejm przeciwko dowolności szczepień -...

W piątek 9 listopada Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy, który przewidywał likwidację...

Jeżeli kierownik apteki szpitalnej nie będzie musiał posiadać specjalizacji, to może tylko być asystentem ze znacznie mniejszym uposażeniem. (fot. szpitalrydygier.pl)Mamy za mało farmaceutów ze...

"Jeżeli chcemy mieć dobrze wyszkolonych farmaceutów szpitalnych, którzy zadbają o budżety...

Priorix przeciw odrze, śwince i różyczce to nie jedyna szczepionka, której brakuje w aptekach. Pacjenci mają problem również ze szczepionką przeciwko grypie, Vaxigrip Tetra (fot. Shutterstock)W aptekach nie ma szczepionki przeciwko...

"W związku z pojawiającymi się informacjami o zachorowaniach na odrę w Polsce postanowiłem się...

Pod wpływem środków antydepresyjnych ryby stają się mniej czujne wobec drapieżników, a samce ptaków mniej śpiewają samicom (fot. Shutterstock)Ptaki i ryby na antydepresantach....

Australijscy naukowcy przebadali owady i pająki żyjące nad ciekami wodnymi w Melbourne. Jak się...

Pielęgniarki uważają, że farmaceuci nie są przygotowani do szczepienia pacjentów i protestują przeciwko nadaniu im takich uprawnień (fot. Shutterstock)Pielęgniarki coraz mocniej przeciwko...

Stowarzyszenie Pielęgniarek Cyfrowych opublikowało stanowisko Konsultanta Krajowego w dz....