Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Niektórzy przypuszczają, że Christie cierpiała z powodu przewlekłego lęku podczas pracy w aptece szpitalnej. Według tej teorii był to dla niej impuls do rozpoczęcia kariery pisarza... (fot. Shutterstock)

Herkules Poirot za pierwszym...

Za wcześnie na regulowanie opieki farmaceutycznej w ustawie o SIOZ

Za wcześnie na regulowanie opieki farmaceutycznej w ustawie o SIOZ

Naczelna Izba Aptekarska złożyła w ramach konsultacji społecznych, szereg uwag do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta, dotyczących wdrożenia opieki farmaceutycznej. Resort zdrowia jednak ich nie uwzględnił wskazując, że jeszcze przedwcześnie na takie rozwiązania...

Uwagi Naczelnej Izby Aptekarskiej nie zostały jednak uwzględnione w projektowanej nowelizacji. (fot. MGR.FARM)

Obecnie w Rządowym Centrum Legislacyjnym procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta. W ramach konsultacji społecznych do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło wiele uwag dotyczących projektowanych zmian. Swoje sugestie przesłała do resortu również Naczelna Izba Aptekarska. Dotyczyły one postulatów zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.

Zaproponowane przez samorząd aptekarski zmiany polegały przede wszystkim na wprowadzenia do ustawy pojęcia opieki farmaceutycznej i uporządkowania danych pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta w taki sposób, aby farmaceuci mogli w przyszłości korzystać z nich do świadczenia tej usługi (do pobrania uwagi NIA).

Uwagi Naczelnej Izby Aptekarskiej nie zostały jednak uwzględnione w projektowanej nowelizacji.

- Kwestia opieki farmaceutycznej jest w chwili obecnej przedmiotem prac Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia, który powinien wypracować spójną koncepcję metod wdrażania opieki farmaceutycznej, łącznie z propozycjami legislacyjnymi, w tym z przeprowadzeniem programu pilotażowego - czytamy w uzasadnieniu.Resort zdrowia podaje, że w tym celu konieczne wydaje się wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

- Przedwczesne natomiast byłoby regulowanie tej kwestii w ustawie o SIOZ, gdyż nie jest możliwe w chwili obecnej rozszerzenie funkcjonalności Platformy P1 o opiekę farmaceutyczną, a ponadto szczegółowe rozwiązania mają zostać dopiero wypracowane w ramach ww. pilotażu opieki farmaceutycznej - pisze Ministerstwo Zdrowia.

Źródło: RCL

ZAPPA z całkowitym niezrozumieniem i dezaprobatą odnosi się do proponowanego przez KRAUM przywrócenia konieczności posiadania specjalizacji przez kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Farmaceuci w sieciach mają narzucone co...

"Polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach...

W komunikacie na swojej stronie internetowej ministerstwo zdrowia zapewniło, że jest otwarte na dialog z technikami farmaceutycznymi (fot. Shutterstock)Minister zdrowia za przywróceniem...

"Jest szansa na przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych. Jestem ogromnym...

Zdaniem ekspertów taka sytuacja na rynku, to efekt jego konsolidacji (fot. Shutterstock)Sieci aptek nadal rosną. Indywidualnych...

Firma IQVIA opublikowała właśnie wyniki swoich badań rynku aptecznego w sierpniu. Wynika z nich...

Nie obowiązku prawnego ustanawiania lub zatrudniania w aptece na odrębnym stanowisku osoby odpowiedzialnej za jakość sporządzanych w aptece leków. (fot. Shutterstock)Kto w aptece jest osobą odpowiedzialną...

W związku z opublikowaniem w nowym wydaniu Farmakopei Polskiej monografii "Leki sporządzane w...

W ostatnich latach farmaceuci coraz częściej bowiem pozywają lokalne władze, wskazując, że harmonogram dyżurów jest dla nich krzywdzący (fot. Shutterstock)Czy ten przepis będzie orężem aptekarzy...

Aktualnie w całej Polsce toczą się spory między aptekarzami i powiatami, dotyczące dyżurów aptek...