Nawet uprawianie sportów również może przyczynić się do wystąpienia alergii... (fot. Shutterstock)

10 najbardziej zaskakujących...

Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

Zakaz reklamy aptek: wszystko albo nic?

Zakaz reklamy aptek: wszystko albo nic?

Ostatnie decyzje Inspekcji Farmaceutycznej, nakładające wysokie kary na przedsiębiorców, za łamanie zapisów o zakazie reklamy, coraz częściej prowokują pytanie o granicę wyznaczającą nielegalną formę promocji aptek. A ta, coraz agresywniej wdziera się na teren praktyk, stosowanych na co dzień w aptekach w całym kraju. I choć nie można odmówić Inspektorom słuszności podejmowanych decyzji, rodzi się pytanie o przyszłość części "propacjenckich" zachowań i "quasi-profesjonalnych", usługowych propozycji stosowanych w sporej liczbie aptek.

Jednym z ciekawszych stanowisk ostatnich kilkunastu miesięcy jest decyzja Lubuskiego WIF w kwestii prowadzenia dermokonsultacji w aptekach. (fot. Shutterstock)

Zarzewiem konfliktu na linii przedsiębiorca – inspektorat farmaceutyczny, a jednocześnie sednem do zrozumienia pozornie kontrowersyjnych decyzji urzędników, jest bardzo nieprecyzyjne stwierdzenie zawarte w artykule 94a ustawy Prawo Farmaceutyczne. Zgodnie z zapisami tam zawartymi, zakazana jest każda forma promocji aptek, poza informacjami o lokalizacji i godzinach otwarcia lokalu. Czym jest zatem reklama?
Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego – reklamą jest działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub skorzystania z określonych usług. W decyzjach inspektorów często pojawia się wykładnia z orzecznictwa sądowego – reklamą aptek jest każde działanie, polegające na informowaniu i zachęcaniu do zakupu produktu w aptece (leku, wyrobu medycznego), mające na celu zwiększenie jego sprzedaży. Aby tak zakwalifikować działanie przedsiębiorcy, należy wskazać zachętę.

_______

Art. 94a. 1. Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.
1a. Zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.
2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego.
3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisu ust. 1 lub 1a wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy.
4. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

_______

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie Prawa farmaceutycznego ma możliwość nie tylko nakazać zaprzestania dalszej promocji placówki aptecznej, ale także może w ramach swoich uprawnień nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową. I z tego uprawnienia inspektorzy korzystają coraz chętniej, nakładając (często tylko pozornie) dotkliwe kary.
_______

Art. 129b. 1. Karze pieniężnej w wysokości do 50 000 złotych podlega ten kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności.
2. Karę pieniężną, określoną w ust. 1, nakłada Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w drodze decyzji. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów.
3. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny jest wierzycielem w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

_______

Przyglądając się ostatnim decyzjom inspektorów, trudno oprzeć się wrażeniu, że poza czynnościami jawnie nieetycznymi i oczywistymi w ocenie, karane są także te zachowania, z którymi prawdopodobnie w codziennej praktyce spotkał się każdy polski farmaceuta. Nie będziemy jednak dziś dyskutować o przypadkach oczywistych. Nikogo bowiem nie zdziwi informacja, że Wielkopolski WIF nałożył na przedsiębiorcę karę wysokości 25 000 zł, za ewidentne działania promocyjne towarzyszące hucznemu otwarciu nowej apteki (a warto wspomnieć, że czterodniowe działania obejmowały rozdanie gadżetów opatrzonych logiem apteki: 5 kg cukierków, 500 sztuk etui na recepty, 500 pudełek na leki i 100 balonów, a także kolportaż z pomocą Poczty Polskiej 12 000 ulotek z informacją JUŻ OTWARTE i danymi teleadresowymi apteki). Co do zasadności podjętych kroków, nie można mieć tu jednak żadnej wątpliwości.

Sprawa jednak nieco się komplikuje, gdy optykę oceny zmienia lokalny inspektor i nakłada kilkutysięczne kary, za czynności uznawane dotychczas za akceptowalne, nawet gdy traktowane jako czerpane z pogranicza prawa lub uznawane dotychczas za zupełnie normalne. Co ciekawe, często dopiero ta zmiana sposobu postrzegania rzeczywistości sprawia, że po chwili głębszego zastanowienia, przyznajemy inspektorom zasłużoną rację.

DERMOKONSULTANTKA

Jednym z ciekawszych stanowisk ostatnich kilkunastu miesięcy jest decyzja Lubuskiego WIF w kwestii prowadzenia dermokonsultacji w aptekach. W piśmie z 06 marca 2017 r. wykazał, że obecność zewnętrznego konsultanta w znanej polskim aptekarzom formie, nie jest zgodna z prawem i stanowi zachętę do zakupu produktów promowanych w trakcie konsultacji w danej aptece, a zatem może stanowić podstawę do nałożenia na aptekę kary, także finansowej.Szczególnie warto zwrócić uwagę na dwa trafnie oceniane aspekty. W pierwszym Inspektor zwrócił uwagę na fakt, iż dzięki zapisom Prawa farmaceutycznego znamy zakres działalności jaką można prowadzić w aptece oraz wiemy, kto może wspomniane czynności fachowe wykonywać. W drugim – wykazano celowość prowadzenia takich konsultacji – wzrost odwiedzin, a także pośrednio wzrost sprzedaży produktów oferowanych przez aptekę, aktywnie promowanych przez konsultanta.

Kłódka

POZOSTAŁO JESZCZE 75% TREŚCI

Minister zdrowia zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zweryfikowanie informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości i przebadanie decyzji refundacyjnych (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia...

Resort zdrowia wydał oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji w dzienniku "Fakt". Na jego...

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i do CBA. Ugrupowanie chce, żeby organy skontrolowały, czy w Ministerstwie Zdrowia doszło do korupcji i działania na szkodę Skarbu Państwa (fot. Partia Razem)Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i CBA w związku z informacjami o zwolnieniu...

"W Polsce również można zgłosić się do testowania leków, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie jest mniejsze niż poza granicami kraju" - pisze autorka (fot. Shutterstock)Tester leków - ile można na tym zarobić?

Sześć miesięcy w zamkniętym ośrodku z basenem, sauną, siłownią, bilardem, a do tego zapewniona...

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że EpiPen Junior jest tylko „chwilowo” niedostępny i że alergicy mogą stosować zamienniki (fot. Shutterstock)W aptekach brakuje leku, który ratuje...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że od ponad miesiąca w aptekach nie można dostać zastrzyków...

Niedawno członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców został Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. MGR.FARM) ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do...