Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

Zatrudnię sprzedawcę do apteki

Zatrudnię sprzedawcę do apteki

Rynek pracy w polskiej farmacji aptecznej nigdy nie był tak otwarty na pracownika jak obecnie. Codziennie pojawiają się nowe ogłoszenia, w których pracodawcy poszukują chętnych do zmiany miejsca pracy. Z treści ogłoszeń kierowanych do farmaceutów wyciągnąć można niestety kilka smutnych wniosków.

Nasz zawód traci wiele nie tylko na prestiżu czy elitarności, ale także na fachowości przez karygodne ogłoszenia o pracę.

Pierwszym i chyba najodważniejszym, jest ten lansowany przeze mnie od wielu miesięcy, że dziś łatwiej jest precyzyjnie wybrać ‘panią do towarzystwa’, niż skutecznie określić, komu wysyłamy nasze CV… W naszym kraju funkcjonuje blisko piętnaście tysięcy aptek i wciąż otwierają się nowe. W każdej z nich potrzebny jest przynajmniej jeden farmaceuta z odpowiednimi uprawnieniami. Zestawiając liczbę funkcjonujących aptek oraz ilość czynnych zawodowo farmaceutów można optymistycznie przyjąć, że praca była, jest i będzie jeszcze przez długie lata, gdyż w branży farmacji aptecznej obecnie zwyczajnie brakuje pracowników fachowych.

Przyjmując dodatkowe obostrzenia prawne i operując w temacie czysto teoretycznie – można założyć, iż bez zatrudnionego farmaceuty (a nawet kilku!), apteka nie może istnieć. W teorii jest to zatem bardzo prestiżowy zawód, gdzie unikatowa i elitarna akademicka wiedza medyczna łączy się z silną pozycją zawodową, bezpośrednio determinującą funkcjonowanie i istnienie apteki. Od dłuższego czasu obserwując farmaceutyczny rynek pracy zauważam jednak, że gdyby przyjąć kryteria rekrutacyjne i płacowe a grupę społeczną oceniać wyłącznie przez pryzmat ogłoszeń o pracę, nasz zawód traci wiele nie tylko na prestiżu czy elitarności, ale także na fachowości czy wręcz… niezbędności. Spójrzmy więc na ten wycinek świata wybranych zawodów medycznych i oceńmy je przez pryzmat funkcjonujących na stronach samorządów ogłoszeń o pracę.

Fachowca medycznego zatrudnię! Od zaraz!

Cały sektor fachowego wyższego personelu medycznego przechodzi poważny kryzys pracowniczy. Bardzo głośno mówi się o ciągłych niedoborach chętnych do pracy w naszym kraju lekarzy. Równie wyraźnie sygnalizuje się kryzys kadrowy związany z nadchodzącym niedoborem pielęgniarek. Te dwie, najważniejsze grupy fachowych pracowników państwowego i prywatnego sektora usług medycznych są farmaceutom najbliższe, zarówno zakresem uprawnień, wykształceniem czy ‘niezastępowalnością’ zawodową. Często lubimy się porównywać i odnosić do siebie wzajemnie. W związku z tym właśnie na przykładzie tych dwóch zawodów najlepiej jest przedstawić modelu rekrutacji fachowego pracownika medycznego.W dalszej części artykułu między innymi o kuriozalnej treści ogłoszeń kierowanych do farmaceutów, anonimowych pracodawcach i niepoważnym podejściu Izb Aptekarskich do publikowania ogłoszeń na swoich stronach.

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...