W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Zawód 'asystent farmaceutyczny' funkcjonuje już w Europie

Zawód 'asystent farmaceutyczny' funkcjonuje już w Europie

Ministerstwo Zdrowia ciągle rozważa przygotowanie koncepcji kształcenia w nowym zawodzie 'asystenta farmaceutycznego'. Resort twierdzi, że z bazy zawodów regulowanych wynika, iż w Europie funkcjonuje zawód będący personelem pomocniczym w aptece, pod nazwą: „Pharmacist assistant”, np. w Belgii, Bułgarii, Czechach, Francji czy Węgrzech.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia zapewnia też, że powołanie nowego zawodu nie będzie oznaczało obniżenia poziomu jego wykształcenia w stosunku do techników farmaceutycznych.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że 3 marca 2017 odbyło się spotkanie m.in. z przedstawicielami szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach medycznych, na którym przedmiotem dyskusji była m.in. kwestia dotycząca powołania zawodu przygotowującego absolwenta do pracy w aptekach, punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych i przemyśle farmaceutycznym. W rezultacie obecnie resort zdrowia rozważa powołanie zawodu 'asystenta farmaceutycznego'.

- Mając na uwadze planowane (...) zmiany oraz rolę apteki, rozumianej jako placówki ochrony zdrowia publicznego, w której świadczone są przede wszystkim usługi farmaceutyczne, priorytetem Ministra Zdrowia jest zapewnienie kadry optymalnie przygotowanej do ich wykonywania - pisze Katarzyna Głowala, podsekretarz stany w Ministerstwie Zdrowia w odpowiedzi na interpelację posła Arkadiusza Myrchy. - Należy przy tym zauważyć, iż kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty uzyskuje się w toku 5 - letniego kształcenia na jednolitych studiach magisterskich, a farmaceuci zatrudnieni w aptece lub hurtowni, obowiązani są na podstawie przepisów ww. ustawy do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, w celu aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych. Natomiast, w przypadku techników farmaceutycznych, kształcenie w tym zawodzie odbywa się w 2-letnich szkołach policealnych i niemożliwym byłoby uwzględnienie w programie nauczania dla tego zawodu dodatkowych treści kształcenia, które realizowane są w trakcie studiów na kierunku farmacja.

Katarzyna Głowala podkreśla, że idea opieki farmaceutycznej, która dąży do pełnego wykorzystania potencjału, jakie stanowi wykształcenie farmaceuty, wpisuje się w koncepcję podniesienia znaczenia roli farmaceutów, jak również pozycji kierownika apteki, przyjętą w ww. pracach nad nowelizacją ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz nad ustawą o zawodzie farmaceuty i samorządzie aptekarskim.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia wsłuchuje się w głosy pracodawców, mówiące o konieczności zabezpieczenia wsparcia dla farmaceutów w wykonywaniu ich zadań, dlatego w resorcie rozważane jest przygotowanie koncepcji kształcenia w nowym zawodzie, przygotowującym absolwenta do pracy w aptekach, punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych i przemyśle farmaceutycznym.- Pragnę, równocześnie zauważyć, iż z bazy zawodów regulowanych wynika, iż w Europie funkcjonuje zawód będący personelem pomocniczym w aptece, pod nazwą: „Pharmacist assistant”, np. w Belgii, Bułgarii, Czechach, Francji czy Węgrzech - pisze Katarzyna Głowala.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia zapewnia też, że powołanie nowego zawodu nie będzie oznaczało obniżenia poziomu jego wykształcenia w stosunku do techników farmaceutycznych.

- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 2094) obecnie kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny realizowane jest w systemie oświaty, w szkołach policealnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, w dwuletnim okresie nauczania. Kształcenie w nowym zawodzie, którego powołanie rozważane jest w Ministerstwie Zdrowia, również byłoby realizowane w ww. szkołach. Zatem, uruchomienie kształcenia w tym zawodzie nie będzie się wiązało ze zmianą poziomu kształcenia - pisze Głowala.

Źródło: sejm.gov.pl

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...