W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Zdaniem MZ Rzecznik Praw Pacjenta nie jest potrzebny

Zdaniem MZ Rzecznik Praw Pacjenta nie jest potrzebny

Tagi: 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych wystosowała pismo do premier Beaty Szydło w związku ze sprzeciwem jaki wyrażają wobec głosów płynących z Ministerstwa Zdrowia o braku zasadności funkcjonowania urzędu Rzecznika Praw Pacjenta, co zostało zawarte w 'Raporcie dotyczącym możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej".

Zdaniem MZ Rzecznik Praw Pacjenta nie jest potrzebny

Raport, któremu sprzeciwia się Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych został opracowany przez Zespół ekspertów, powołany przez ministra zdrowia. Poddano w nim ocenie m.in. Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Eksperci skrytykowali rolę RPP w Polsce, a także zarekomendowali jego likwidację lub gruntowną zmianę uprawnień Rzecznika.

PKPO w liście zaznacza - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta gwarantuje minimalne poszanowanie oraz przestrzeganie podmiotowych i przedmiotowych praw pacjentów w systemie opieki zdrowotnej. Nie jest ona wymierzona przeciwko podmiotom leczniczym, wręcz przeciwnie, zapewnia równowagę w systemie, gdzie naturalnie silniejszą pozycję zajmują świadczeniodawcy i lekarze.

Autorzy listu podkreślają, że dotychczasowa praca Rzecznika świadczy o zasadności i przydatności tego urzędu oraz, że jest to jedyna instytucja, która ma uprawnienia do podejmowania skutecznych interwencji w sytuacjach, w których prawa pacjenta są zagrożone lub łamane.- My pacjenci nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której miałoby zabraknąć tak ważnego urzędu, jak również ograniczenia jego kompetencji - podkreśla PKPO.

Kolejnym zarzutem wobec Zespołu powołanego przez ministra zdrowia, a także wobec samego ministra, jest brak konsultacji społecznych przed upublicznieniem raportu, jak również nie zapewnienie przedstawicieli polskich pacjentów przy tworzeniu go.

Źródło: bpp.gov.pl

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...