Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Zdrowie Polaków jest kluczowe dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju

Zdrowie Polaków jest kluczowe dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju

Tagi: 

Według eksperta, Elżbiety Mączyńskiej - prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz eksperta inicjatywy "Głosuję na zdrowie", koniecznym jest stworzenie w Polsce specjalistycznego ośrodka analizy efektywności wykorzystania środków finansowych na ochronę zdrowia. Jego celem byłoby sprawdzanie nie tylko samej racjonalności wykorzystania tych środków dla systemu, ale również pod kątem gospodarki.

Zdrowie Polaków jest kluczowe dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju

Według pani prezes, obecna sytuacja demograficzna stawia przed nami poważne zagrożenie nierównej dostępności do leczenia, w porównaniu do innych krajów UE, a także zahamowanie rozwoju gospodarczego. Jednym z problemów wpływających na nieracjonalne gospodarowanie środkami na ochronę zdrowia, jest finansowanie przestarzałych i tylko z pozoru ‘oszczędnych’ metod leczenia pacjentów. W rzeczywistości są one bowiem niezwykle kosztowne społecznie - i dla pacjenta, i dla całego systemu ochrony zdrowia, ponieważ powodują wydłużanie się czasu leczenia oraz wzrost ponoszonych z tego tytułu kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Zdaniem prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wciąż brakuje tego typu holistycznych analiz. Są one konieczne, gdyż wydatki na zdrowie obywateli powinny być traktowane jako jedne z kluczowych inwestycji w społeczno -gospodarczy rozwój kraju Jest to istotne zwłaszcza w warunkach niekorzystnych, obecnych oraz prognozowanych, procesów demograficznych, w tym zmniejszającej się liczby ludności w Polsce. Zarazem niezbędne jest poddawanie inwestycji w sektorze zdrowia kompleksowej ewaluacji pod kątem ich wpływu na całość finansów państwa.

-Konieczne jest stosowanie kompleksowego rachunku umożliwiającego porównywanie całościowych kosztów i efektów stosowanych procedur pod kątem ich zasadności. Jest to niezbędne tym bardziej, że jak się okazuje, niektóre z tych procedur nie tylko nie przeciwdziałają, ale wręcz skłaniają do marnotrawstwa środków będących w dyspozycji sektora ochrony zdrowia. Konieczne są badania zarówno studiów przypadków, jak i badania zagregowane, a także międzynarodowe analizy porównawcze - rekomenduje członkini Rady Ekspertów „Głosuję na Zdrowie”.Podniesienie efektywności środków alokowanych w systemie opieki zdrowotnej jest niezbędne także w kontekscie danych dotyczących rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne. Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów wynika, że obecny sposób finansowania systemu ochrony zdrowia w kolejnych latach nie będzie w stanie zapewnić pokrycia potrzeb zdrowotnych populacji polskiej na obecnym poziomie. Szacuje się, że luka w finansowaniu wzrastających potrzeb zdrowotnych, która powstanie już w 2020 r., w pesymistycznym wariancie w 2060 r. osiągnie poziom 2,6%.

Prof. Elżbieta Mączyńska podkreśla, że jedną z przyczyn powstawania tej luki jest postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Ta grupa jest naturalnie bardziej zagrożona chorobami i niepełnosprawnością, a przez to również przedwczesnym wyjściem z rynku pracy.

Źródło: infowire.pl

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...