Polfie udało się wprowadzić na rynek kilka preparatów wielowitaminowych, jak Multiwitamin, Vitaral, Falvit, Vibovit, Visolvit; preparaty z synestetyczną witaminą C, preparaty z witaminami B1, B6.

Krakowskie Zakłady...

Jeśli lekarz zapisze w zielonej książeczce leki niezaaprobowane w danej chorobie przewlekłej, pacjent musi za nie zapłacić. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Zła decyzja Włoch w sprawie aptek

Zła decyzja Włoch w sprawie aptek

W ostatnim czasie Włochy odeszły do zasady "apteka dla aptekarza". Nie nastąpiło to jednak w oparciu o krytyczną ocenę sposobu prowadzenia aptek przez farmaceutów. Włochy wyprzedały nie tylko apteki, ale i cały rynek turystyczny, ubezpieczeń, bankowości, transportu, a także wiele innych gałęzi gospodarki.

Przeciwieństwem systemu włoskiego jest natomiast przykład Estonii, gdzie dzięki obowiązującej od 2015 r. „Aptece dla Aptekarza” spadły ceny leków. (fot. Shutterstock)

Wiceminister zdrowia Marcin Czech udzielił obszernej odpowiedzi posłance Joannie Scheuring-Wielgus, na jej interpelację w sprawie nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne (czytaj więcej: Posłanka opozycji pyta o 'aptekę dla aptekarza' i pomija istotne fakty...). Wytknął jednocześnie posłance Nowoczesnej nieścisłości...

- Na wstępie należy wyjaśnić, iż nie jest zgodnym z prawdą twierdzenie, jakoby nowelizacja przepisów prawa farmaceutycznego ustanowiła „niemożliwe do obejścia bariery na rynku aptek” grożące powstaniem lokalnych monopoli. W tym kontekście można wskazać, iż – jak wynika z analizy jednej z firm wyspecjalizowanych w wyszukiwaniu lokalizacji (DataWise) – w Polsce istnieje około 800 atrakcyjnych miejsc, w których można otworzyć aptekę. Zastosowana w ww. przypadku metoda pozwoliła wytypować na mapie Polski miejsca, gdzie otwarcie apteki byłoby możliwe, a wytypowane lokalizacje są atrakcyjne, co sprawdzono na podstawie indeksu atrakcyjności handlowo-usługowej - pisze Marcin Czech wskazując jednocześnie, żę stosunku do liczby ludności w innych państwach europejskich, Polska jest krajem o dużym nasyceniu aptek (37,9 mln Polaków – 15 tys. aptek; 65,6 mln Brytyjczyków – 14 tys. aptek; 82,6 mln Niemców – 18 tys. aptek).

Wiceminister przywołał oświadczenie oświadczenie właścicielki poznańskiej apteki Galenca, mgr farmacji Elżbiety Taterczyńskiej, wskazujące iż jednostkowy przykład zamknięcia poznańskiej apteki Galenica nie ma związku z ustawą „Apteką dla Aptekarza” - co w treści swojej interpelacji sugerowała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

Marcin Czech podkreślił, że 'apteka dla aptekarza' jest odpowiedzią na stricte rodzime potrzeby oraz problemy odnotowywane w obszarze funkcjonowania aptek w Polsce.

- Mając na uwadze przytoczone na wstępie dane dotyczące liczby lokali aptek w stosunku do populacji przywołanie zatem owego faktu, iż 15 innych krajów kontynentu w przeciągu 20 lat złagodziło przepisy w zakresie dostępu do rynku aptekarskiego, nie jest w tym kontekście zasadne - pisze wiceminister zdrowia. - Na tym tle uprzejmie wyjaśniam, iż analizując możliwość dokonania nowelizacji prawa farmaceutycznego, brano pod uwagę przede wszystkim kraje o stabilnych wskaźnikach gospodarki, zbliżonej do Polski powierzchni terytorium oraz liczbie ludności. W wyniku tej analizy okazało się, że obecnie blisko 70% europejskich aptek objętych jest szczegółowymi regulacjami (m.in. Niemcy, Francja, Austria, Hiszpania, Dania, Belgia). Pozytywnie o zasadzie „Apteka dla Aptekarza” wypowiedział się także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wiceminister przyznał jednak, że wyjątek stanowią Włochy, które odeszły od zasady „Apteka dla Aptekarza”. Nie nastąpiło to jednak w oparciu o krytyczną ocenę sposobu prowadzenia aptek przez farmaceutów. Włochy wyprzedały bowiem nie tylko apteki, ale i cały rynek turystyczny, ubezpieczeń, bankowości, transportu, a także wiele innych gałęzi gospodarki.

- Pakiet ustaw wprowadzono w zadłużonym kraju, o ujemnym od wielu lat PKB, jako próbę ratowania państwa u skraju bankructwa. Decyzja w sprawie aptek powinna być więc rozpatrywana przede wszystkim w szerszej perspektywie. Co istotne, nadal pozostawiono we Włoszech kryteria demograficzne i geograficzne, a więc wzrost liczby aptek jest niemożliwy. Jedynym dozwolonym dla sieci rozwiązaniem może być skupowanie już istniejących aptek - pisze Marcin Czech.Konsekwencje wdrożonej decyzji, przewidywany scenariusz dla Włoch przedstawiają się następująco:

  • zmiana struktury właścicielskiej wśród podmiotów prowadzących apteki,
  • spadek wpływów podatkowych do budżetu – międzynarodowe sieci apteczne zarejestrowane w rajach podatkowych,
  • pogorszenie kondycji włoskiej gospodarki.

Przeciwieństwem systemu włoskiego jest natomiast przykład Estonii, gdzie dzięki obowiązującej od 2015 r. „Aptece dla Aptekarza” spadły ceny leków. Szczegóły modelu estońskiego:

  • przyjęte regulacje dotyczyły przejęcia przez farmaceutów w okresie pięciu lat wszystkich aptek (są więc bardziej restrykcyjne niż te obowiązujące Polsce),
  • w chwili wejścia w życie zmian rynek estoński był bardziej skonsolidowany, niż ma to miejsce w Polsce (około 50 proc. aptek było bezpośrednio własnością 4 największych sieci, w dużej mierze powiązanych z dystrybutorami hurtowymi; około 120 aptek ze wszystkich 500 pozostawało własnością farmaceutów),
  • w ramach wdrożonej reformy estoński rząd określił, że do 1 kwietnia 2020 r. wszystkie zezwolenia, w tym te wydane przed reformą, muszą przejść w ręce farmaceutów. Ponadto, farmaceuta w Estonii nie może prowadzić więcej niż 4 aptek; wprowadzono także zakaz pionowej integracji pomiędzy podmiotami detalicznymi i hurtowymi.

Marcin Czech przytacza podsumowane p. Karin Alamaa-Aas, prezes Estońskiej Izby Aptekarskiej: „Gdy na rynku zostaje kilka dominujących, powiązanych z hurtowniami sieci, tak jak u nas w Estonii, ceny wzrastają. Po zmianach ceny regulowane oczywiście się nie zmieniły, bo nie mogły, a pozostałe leki często mają niższe ceny w indywidualnych aptekach. Na koniec dnia, to pacjenci odnoszą korzyści ze zmian. Głównym powodem ograniczeń własnościowych oraz zakazu integracji pionowej jest zabezpieczenie niezależności farmaceutów. Etyka zawodowa farmaceutów, którzy są właścicielami, prowadzi do bardziej zrównoważonego podejmowania decyzji, podczas gdy apteki będące własnością nie-farmaceutów są zorientowane głównie na zysk.”

- Jedno z założeń ustawy „Apteka dla Aptekarza” stanowi przywrócenie dostępności do leków i usług farmaceutycznych na terenach wiejskich. Osiągnięciu tego celu ma pomóc wprowadzenie tzw. kryteriów demograficznych i geograficznych określających optymalne miejsce powstawania nowych aptek. Przed wejściem w życie nowych przepisów, pacjenci z terenów wiejskich mieli ów dostęp do leków znacznie utrudniony, zwłaszcza w porównaniu do mieszkańców dużych miast - pisze wiceminister zdrowia. - W związku z powyższym mieszkańcy wsi zmuszeni byli udawać się do aptek znajdujących się w większych miastach, co mogło wiązać się z nawet kilkudziesięciokilometrową, kosztowną podróżą. W większych aglomeracjach odnotowuje się natomiast dominację aptek sieciowych (w wyniku monopolistycznych praktyk stosowanych przez sieci, liczba aptek na wsi bywa nawet 5-krotnie niższa niż w miastach), liczących na lepiej sytuowanych pacjentów. Również dlatego celem ww. regulacji stała się m.in. ochrona interesów biedniejszej grupy pacjentów, którzy nie mogą pozwolić sobie na dojazdy po leki do dużych miast.

Czech poskreśla, że wprowadzone ww. nowelizacją mechanizmy zostały tak skonstruowane, aby w dłuższej perspektywie rozwiązały poruszony problem i zapewniły pacjentom równy dostęp do aptek. Dzięki wprowadzonym zmianom, powinno pojawić się więcej nowych aptek na terenach wiejskich i mniejszych miast. Niemniej jednak, nie można spodziewać się owych zmian zrealizowanych w pełni zaledwie po kilku miesiącach od wprowadzenia ustawy. Omawiane założenia, ze względu na specyfikę i zakres działań, zostały przewidziane w perspektywie długofalowej. Pierwsze efekty w tym zakresie ustawodawca przewiduje najwcześniej po roku obowiązywania nowego prawa.

Cała treść odpowiedzi dostępna na stronach sejm.gov.pl.

Źródło: sejm.gov.pl

 'Apteka dla aptekarza' ograniczyła monopolizację rynku przez apteki sieciowe i dała większe poczucie bezpieczeństwa właścicielom pojedynczych aptek. (fot. Shutterstock)Zadyszka aptek. Czy ich wygaszanie...

Po wejściu w życie 'apteki dla aptekarza' w Polsce miesięcznie zamyka się średnio 80-90 aptek....

Tylko 26% ankietowanych wyraziło opinię, że osoby bez specjalizacji powinny zostać pozbawione uprawnień kierowniczych. (fot. Shutterstock)Większość farmaceutów nie chce...

Ponad 10 000 osób wypełniło ankietę Naczelnej Izby Aptekarskiej, w której pytano farmaceutów o...

Co ciekawe poseł Adam Abramowicz był jednym z tym parlamentarzystów, którzy krytykowali nowelizację prawa farmaceutycznego nazywaną "Apteką dla aptekarza" (fot. abramowicz.com.pl)Głosował za "Apteką dla aptekarza...

Platforma Obywatelska uważa, że Adam Abramowicz nie jest dobrym kandydatem na Rzecznika Małych i...

Rolą farmaceuty jest nie tylko doradzanie pacjentowi, ale również rzetelne przekazywanie mu informacji dotyczących bezpieczeństwa przyjmowania leków i motywowanie pacjenta do stosowania się do zaleceń. (fot. Shutterstock)Jakie obowiązki farmaceuta ma wobec...

Przed wydaniem pacjentowi dowolnego leku, czy suplementu diety, farmaceuta powinien najpierw...

Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET po raz kolejny apelują o nowelizację art. 94a prawa farmaceutycznego. (fot. Shutterstock)Kolejny przykład złego działania zakazu...

Kara finansowa dla apteki za informowanie pacjentów o możliwości tańszego leczenia – to zdaniem...