Zła decyzja Włoch w sprawie aptek | mgr.farm
Jednym z poplarniejszych mitów jest stwierdzenie, że skuteczność furaginy zwiększa stosowanie jej razem z witaminą C. (fot. Shutterstock)

6 mitów o zakażeniu dróg...

Zidentyfikowano pięć powtarzalnych skupisk pacjentów chorych na cukrzycę, u których stwierdzono istotnie różne charakterystyki pacjentów i ryzyko powikłań cukrzycowych. (fot. Shutterstock)

Nowe spojrzenie na cukrzycę

Pacjent przychodząc do lekarza z jednej strony chciałby być obsłużony na wysokim poziomie (i ma do tego prawo!), ale wchodząc do gabinetu zakłada, że tak się nie stanie. (fot. Shutterstock)

Konował, jędza i sprzedawca

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Zła decyzja Włoch w sprawie aptek

Zła decyzja Włoch w sprawie aptek

W ostatnim czasie Włochy odeszły do zasady "apteka dla aptekarza". Nie nastąpiło to jednak w oparciu o krytyczną ocenę sposobu prowadzenia aptek przez farmaceutów. Włochy wyprzedały nie tylko apteki, ale i cały rynek turystyczny, ubezpieczeń, bankowości, transportu, a także wiele innych gałęzi gospodarki.

Przeciwieństwem systemu włoskiego jest natomiast przykład Estonii, gdzie dzięki obowiązującej od 2015 r. „Aptece dla Aptekarza” spadły ceny leków. (fot. Shutterstock)

Wiceminister zdrowia Marcin Czech udzielił obszernej odpowiedzi posłance Joannie Scheuring-Wielgus, na jej interpelację w sprawie nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne (czytaj więcej: Posłanka opozycji pyta o 'aptekę dla aptekarza' i pomija istotne fakty...). Wytknął jednocześnie posłance Nowoczesnej nieścisłości...

- Na wstępie należy wyjaśnić, iż nie jest zgodnym z prawdą twierdzenie, jakoby nowelizacja przepisów prawa farmaceutycznego ustanowiła „niemożliwe do obejścia bariery na rynku aptek” grożące powstaniem lokalnych monopoli. W tym kontekście można wskazać, iż – jak wynika z analizy jednej z firm wyspecjalizowanych w wyszukiwaniu lokalizacji (DataWise) – w Polsce istnieje około 800 atrakcyjnych miejsc, w których można otworzyć aptekę. Zastosowana w ww. przypadku metoda pozwoliła wytypować na mapie Polski miejsca, gdzie otwarcie apteki byłoby możliwe, a wytypowane lokalizacje są atrakcyjne, co sprawdzono na podstawie indeksu atrakcyjności handlowo-usługowej - pisze Marcin Czech wskazując jednocześnie, żę stosunku do liczby ludności w innych państwach europejskich, Polska jest krajem o dużym nasyceniu aptek (37,9 mln Polaków – 15 tys. aptek; 65,6 mln Brytyjczyków – 14 tys. aptek; 82,6 mln Niemców – 18 tys. aptek).

Wiceminister przywołał oświadczenie oświadczenie właścicielki poznańskiej apteki Galenca, mgr farmacji Elżbiety Taterczyńskiej, wskazujące iż jednostkowy przykład zamknięcia poznańskiej apteki Galenica nie ma związku z ustawą „Apteką dla Aptekarza” - co w treści swojej interpelacji sugerowała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

Marcin Czech podkreślił, że 'apteka dla aptekarza' jest odpowiedzią na stricte rodzime potrzeby oraz problemy odnotowywane w obszarze funkcjonowania aptek w Polsce.

- Mając na uwadze przytoczone na wstępie dane dotyczące liczby lokali aptek w stosunku do populacji przywołanie zatem owego faktu, iż 15 innych krajów kontynentu w przeciągu 20 lat złagodziło przepisy w zakresie dostępu do rynku aptekarskiego, nie jest w tym kontekście zasadne - pisze wiceminister zdrowia. - Na tym tle uprzejmie wyjaśniam, iż analizując możliwość dokonania nowelizacji prawa farmaceutycznego, brano pod uwagę przede wszystkim kraje o stabilnych wskaźnikach gospodarki, zbliżonej do Polski powierzchni terytorium oraz liczbie ludności. W wyniku tej analizy okazało się, że obecnie blisko 70% europejskich aptek objętych jest szczegółowymi regulacjami (m.in. Niemcy, Francja, Austria, Hiszpania, Dania, Belgia). Pozytywnie o zasadzie „Apteka dla Aptekarza” wypowiedział się także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wiceminister przyznał jednak, że wyjątek stanowią Włochy, które odeszły od zasady „Apteka dla Aptekarza”. Nie nastąpiło to jednak w oparciu o krytyczną ocenę sposobu prowadzenia aptek przez farmaceutów. Włochy wyprzedały bowiem nie tylko apteki, ale i cały rynek turystyczny, ubezpieczeń, bankowości, transportu, a także wiele innych gałęzi gospodarki.

- Pakiet ustaw wprowadzono w zadłużonym kraju, o ujemnym od wielu lat PKB, jako próbę ratowania państwa u skraju bankructwa. Decyzja w sprawie aptek powinna być więc rozpatrywana przede wszystkim w szerszej perspektywie. Co istotne, nadal pozostawiono we Włoszech kryteria demograficzne i geograficzne, a więc wzrost liczby aptek jest niemożliwy. Jedynym dozwolonym dla sieci rozwiązaniem może być skupowanie już istniejących aptek - pisze Marcin Czech.Konsekwencje wdrożonej decyzji, przewidywany scenariusz dla Włoch przedstawiają się następująco:

  • zmiana struktury właścicielskiej wśród podmiotów prowadzących apteki,
  • spadek wpływów podatkowych do budżetu – międzynarodowe sieci apteczne zarejestrowane w rajach podatkowych,
  • pogorszenie kondycji włoskiej gospodarki.

Przeciwieństwem systemu włoskiego jest natomiast przykład Estonii, gdzie dzięki obowiązującej od 2015 r. „Aptece dla Aptekarza” spadły ceny leków. Szczegóły modelu estońskiego:

  • przyjęte regulacje dotyczyły przejęcia przez farmaceutów w okresie pięciu lat wszystkich aptek (są więc bardziej restrykcyjne niż te obowiązujące Polsce),
  • w chwili wejścia w życie zmian rynek estoński był bardziej skonsolidowany, niż ma to miejsce w Polsce (około 50 proc. aptek było bezpośrednio własnością 4 największych sieci, w dużej mierze powiązanych z dystrybutorami hurtowymi; około 120 aptek ze wszystkich 500 pozostawało własnością farmaceutów),
  • w ramach wdrożonej reformy estoński rząd określił, że do 1 kwietnia 2020 r. wszystkie zezwolenia, w tym te wydane przed reformą, muszą przejść w ręce farmaceutów. Ponadto, farmaceuta w Estonii nie może prowadzić więcej niż 4 aptek; wprowadzono także zakaz pionowej integracji pomiędzy podmiotami detalicznymi i hurtowymi.

Marcin Czech przytacza podsumowane p. Karin Alamaa-Aas, prezes Estońskiej Izby Aptekarskiej: „Gdy na rynku zostaje kilka dominujących, powiązanych z hurtowniami sieci, tak jak u nas w Estonii, ceny wzrastają. Po zmianach ceny regulowane oczywiście się nie zmieniły, bo nie mogły, a pozostałe leki często mają niższe ceny w indywidualnych aptekach. Na koniec dnia, to pacjenci odnoszą korzyści ze zmian. Głównym powodem ograniczeń własnościowych oraz zakazu integracji pionowej jest zabezpieczenie niezależności farmaceutów. Etyka zawodowa farmaceutów, którzy są właścicielami, prowadzi do bardziej zrównoważonego podejmowania decyzji, podczas gdy apteki będące własnością nie-farmaceutów są zorientowane głównie na zysk.”

- Jedno z założeń ustawy „Apteka dla Aptekarza” stanowi przywrócenie dostępności do leków i usług farmaceutycznych na terenach wiejskich. Osiągnięciu tego celu ma pomóc wprowadzenie tzw. kryteriów demograficznych i geograficznych określających optymalne miejsce powstawania nowych aptek. Przed wejściem w życie nowych przepisów, pacjenci z terenów wiejskich mieli ów dostęp do leków znacznie utrudniony, zwłaszcza w porównaniu do mieszkańców dużych miast - pisze wiceminister zdrowia. - W związku z powyższym mieszkańcy wsi zmuszeni byli udawać się do aptek znajdujących się w większych miastach, co mogło wiązać się z nawet kilkudziesięciokilometrową, kosztowną podróżą. W większych aglomeracjach odnotowuje się natomiast dominację aptek sieciowych (w wyniku monopolistycznych praktyk stosowanych przez sieci, liczba aptek na wsi bywa nawet 5-krotnie niższa niż w miastach), liczących na lepiej sytuowanych pacjentów. Również dlatego celem ww. regulacji stała się m.in. ochrona interesów biedniejszej grupy pacjentów, którzy nie mogą pozwolić sobie na dojazdy po leki do dużych miast.

Czech poskreśla, że wprowadzone ww. nowelizacją mechanizmy zostały tak skonstruowane, aby w dłuższej perspektywie rozwiązały poruszony problem i zapewniły pacjentom równy dostęp do aptek. Dzięki wprowadzonym zmianom, powinno pojawić się więcej nowych aptek na terenach wiejskich i mniejszych miast. Niemniej jednak, nie można spodziewać się owych zmian zrealizowanych w pełni zaledwie po kilku miesiącach od wprowadzenia ustawy. Omawiane założenia, ze względu na specyfikę i zakres działań, zostały przewidziane w perspektywie długofalowej. Pierwsze efekty w tym zakresie ustawodawca przewiduje najwcześniej po roku obowiązywania nowego prawa.

Cała treść odpowiedzi dostępna na stronach sejm.gov.pl.

Źródło: sejm.gov.pl

Zdaniem Wielkopolskiego WIF taka konstrukcja obu reklam wzmaga przekonanie, że realizacja obu ogłoszeń miała na celu promowanie apteki. (fot. Shutterstock)40 000 zł kary dla apteki za reklamę w...

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 40 000 zł na...

W założeniu projektu, poza opieką ginekologiczną, czyli badaniami, w tym również USG oraz fachową poradą, jest również wystawianie recept oraz współpraca z aptekami. (fot. Shutterstock)Prezydent Poznania chce aptek "...

Apteki realizujące recepty na tabletki "dzień po" oraz darmowa całodobowa opieka ginekologiczna...

Konieczna okazała się interwencja strażaków, którzy wstępnie zidentyfikowali ciecz jako kwas masłowy. (fot. Shutterstock)Trzy gdańskie apteki zaatakowane. Ktoś...

W czwartek wieczorem ktoś rozpylił w trzech gdańskich aptekach substancję o ostrym i...

Trzech na czterech ankietowanych przyznało, że korzysta z ustawowych przerw w pracy na odpoczynek. (fot. Shutterstock)Wielka Brytania: tylko co piąty...

Zdecydowana większość farmaceutów pracujących w brytyjskich szpitalach nie jest zadowolona z...

W tej sprawie jednoznacznie ustalono, że przedsiębiorca dopuścił się naruszenia zakazu reklamy apteki. (fot. Shutterstock)Informacja o lokalizacji i godzinach...

Karę w wysokości 5000 zł będzie musiał zapłacić właściciel apteki, który na przełomie listopada...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.