Zmiany w projekcie ustawy o bezpłatnych lekach dla seniorów | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Zmiany w projekcie ustawy o bezpłatnych lekach dla seniorów

Zmiany w projekcie ustawy o bezpłatnych lekach dla seniorów

Komitet Stały Rady Ministrów otrzymał od Ministerstwa Zdrowa projekt ustawy wprowadzającej bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia. W stosunku do pierwotnej wersji w projekcie zaproponowano zmiany.

Recepty na bezpłatne leki dla seniorów będą też mogli wypisywać - oprócz lekarzy POZ - lekarze, którzy odeszli z zawodu, ale mają umowę z NFZ na wypisywanie recept dla siebie i rodziny oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Pierwszy wykaz leków minister zdrowia ustali nie później niż do dnia 1 września 2016 roku.

W 2016 roku maksymalny limit wydatków z budżetu państwa wyniesie 125 mln zł, w 2017 r. już ponad 560 mln zł.

Uprawnienie świadczeniobiorcy po ukończeniu 75 roku życia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zawarte w wykazie będzie realizowane wyłącznie w oparciu o kryterium wieku.W projekcie ustawy przewidziane też zmiany odnoszące się do osoby realizującej receptę - zaproponowano większą swobodę pacjenta w wyborze leków, innych niż przepisane na recepcie, nie powodujących powstania różnic terapeutycznych, poprzez możliwość wydania pacjentowi nie tylko produktu o cenie detalicznej niższej niż przepisana na recepcie. Będzie to możliwe wyłącznie na żądanie pacjenta, po uprzednim poinformowaniu go o dostępności odpowiedników o niższej odpłatności pacjenta.

Z treścią projektu można zapoznać się tutaj.

źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.