„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Zmiany w refundacji mleka Bebilon. Farmaceuci oburzeni, producent tłumaczy...

Zmiany w refundacji mleka Bebilon. Farmaceuci oburzeni, producent tłumaczy...

W wyniku ostatnich zmian w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 listopada nie jest już refundowane mleko Bebilon Pepti DHA 1 i 2 w opakowaniach po 450 gramów. Refundacją objęto natomiast opakowania po 400 gramów. Sytuacja ta wywołała szereg problemów po stronie aptek i pacjentów. O ustosunkowanie się do nich poprosiliśmy firmę Nutricia...

Firma Nutritia zapewnia, że rozpoczęła masową akcję informacyjną, skierowaną do farmaceutów i właścicieli aptek (fot. Shutterstock)

- Brawo Nutricia. Tylko dziś 3 pacjentów nie wykupiło z przyczyn finansowych mleka Bebilon Pepti dla chorych dzieci. Recepty z października, a brak refundacji od listopada dla tej wielkości opakowania (450g). A skład nie zmieniony. Tak to jest gdy refundację determinuje wielkość opakowania - napisał farmaceuta na Twitterze 3 listopada.

Okazuje się, że od 1 listopada refundacją objęto inną niż do tej pory wielkość opakowania mleka Bebilon Pepti DHA 1 oraz 2. Dotychczas w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych znajdowały się opakowania po 450 gramów. Od 1 listopada są to opakowania po 400 gramów. To wywołało oburzenie wśród farmaceutów i problemy pacjentów.

W rezultacie tak nagłej zmiany, wiele aptek pozostało z nierefundowanymi opakowaniami mleka w opakowaniach po 450 g w magazynach. Szansa na ich sprzedaż zatem zmalała, co w konsekwencji może oznaczać dla aptek wymierne straty.

Problem mają także niektórzy pacjenci. Jeśli na receptach wystawionych w październiku lekarz zaznaczył wielkość opakowania 450 g - co zdarza się na receptach drukowanych - nie będą mogli oni wykupić na nie mleka zniżkowo, gdyż refundowane są obecnie opakowania po 400 gramów.

Farmaceuci zarzucają firmie Nutricia, że nie poinformowała ich o planowanych zmianach w wykazie leków refundowanych, przez co nie mogli odpowiednio wcześniej przygotować się do niej - np. oddając do hurtowni opakowania mleka, które utraciły od 1 listopada refundację.

Producent wyjaśnia wątpliwości farmaceutów

O sytuację postanowiliśmy zapytać producenta mleka Bebilon oraz Ministerstwo Zdrowia. Jako pierwsza odpowiedzi na nasze pytania nadesłała firma Nutritia:

Z czego wynika zmiana w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, polegająca objęciu refundacją produktów Bebilon Pepti DHA 1 i Bebilon Pepti DHA 2 w opakowaniach w wielkości 400 gramów, a jednocześnie usunięciu z wykazu tych samych produktów w opakowaniach po 450 gramów?

Produkcja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP – ang. Food for Special Medical Purposes) – preparatów Bebilon Pepti 1 DHA i Pepti 2 DHA – została przeniesiona do polskiej fabryki w Opolu. Ma to m.in. związek z procesem dostosowywania całej kategorii FSMP do rygorystycznych wymogów rozporządzenia Unii Europejskiej (Rozporządzenie nr 2016/128 z dnia 25 września 2015r uzupełniające rozporządzenie UE nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat), które wchodzi w życie w lutym 2020 r. (w zakresie zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt).

Zmiana wielkości opakowania to efekt standaryzacji produkcji – w opolskiej fabryce wytwarzane są preparaty w opakowaniach czterystugramowych. Aby zapewnić polskim pacjentom dostęp do wysokiej jakości hydrolizatów znacznego stopnia, firma NUTRICIA kilka miesięcy temu złożyła wnioski refundacyjne na produkty w nowych opakowaniach – od 1 listopada 2018 r. uzyskały one status produktów refundowanych.

Dlaczego obecnie 400 gramów mleka Bebilon Pepti DHA 1 po zniżce kosztuje pacjenta więcej (18,92 zł) niż 450 gramów tego samego mleka na poprzednim wykazie leków refundowanych (16,55 zł).

Ceny produktów uległy zmianie, ponieważ od 2015 r. znacząco wzrosły koszty produkcji hydrolizatów znacznego stopnia, o czym nasza firma od 2016 r. na bieżąco informowała Ministra Zdrowia. Zapewnienie wysokiej jakości, bezpiecznych produktów najmłodszej grupie pacjentów było priorytetem zarówno wnioskodawcy, jak i Ministra Zdrowia. Mimo zmiany ceny nasze produkty są nadal najtańszymi hydrolizatami znacznego stopnia na polskim rynku. Właśnie dlatego, że nasze preparaty mają najniższe ceny, Bebilon pepti 2 DHA został od 1 listopada 2018 r. podstawą limitu w grupie 217.8. Inne preparaty z tej grupy limitowej mają znacząco wyższe ceny i pacjenci dopłacają do nich zdecydowanie więcej niż do preparatów Bebilon Pepti 1 DHA i Bebilon Pepti 2 DHA.

Czy możliwe było pozostawienie w aktualnym wykazie leków refundowanych obu wielkości opakowań mleka Bebilon Pepti DHA 1 i 2 (400 g i 450 g)?Decyzja o zamknięciu produkcji preparatów w opakowaniach 450 g zapadła ponad rok temu, o czym nasza firma niezwłocznie poinformowała resort zdrowia. Aby zapewnić naszym pacjentom kontynuację terapii hydrolizatami znacznego stopnia, które spełniają wysokie wymogi jakościowe, otworzyliśmy produkcję w Opolu w opakowaniach 400 g.

Czy firma Nutricia podjęła jakiekolwiek działania (np. informacyjne) umożliwiające aptekom uniknięcia strat, w związku z pozostawieniem w magazynach nierefundowanego obecnie mleka w gramaturze 450 gramów?

Oczywiście. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o Projekcie obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2018 r. 23 października br. NUTRICIA rozpoczęła masową akcję informacyjną, skierowaną do farmaceutów i właścicieli aptek.

Zespół naszych przedstawicieli dotarł bezpośrednio do 3000 aptek w całym kraju. Do kolejnych docieraliśmy z komunikatem dzięki rozmowom telefonicznym, a także za pomocą komunikatu elektronicznego, który dwukrotnie dystrybuowaliśmy do 13 000 aptek. Również każdy farmaceuta, po zalogowaniu się do systemu informatycznego, widział komunikat zapowiadający zmianę. Produkty Bebilon pepti 1 DHA i Bebilon pepti 2 DHA w opakowaniach 400 g są już dostępne we wszystkich aptekach, z którymi mamy podpisane umowy handlowe.

O podjętych działaniach informacyjnych i zapewnieniu dostępności do produktów na bieżąco informujemy Ministerstwo Zdrowia. Proszę pamiętać, że nasz hydrolizat znajduje się na liście produktów zagrożonych wywozem, dlatego resort zdrowia w sposób szczególny monitoruje sytuację i sprawdza, czy producent zapewnił odpowiednią w stosunku do potrzeb ilość produktu dla polskich pacjentów. Sytuacja zmiany, w której się znaleźliśmy, jest trudna, ale dziś wiemy, że zapewniliśmy dostęp do naszych produktów na terenie całego kraju.

Należy podkreślić, że około 20% rodziców dzieci ze stwierdzoną alergią pokarmową kupuje produkty Bebilon pepti 1 DHA i Bebilon pepti 2 DHA bez recepty. Po 1 listopada 2018 r. preparaty Bebilon pepti 1 DHA i Bebilon pepti 2 DHA 450 g, znajdujące się w magazynach, apteki mogą sprzedawać za pełną odpłatnością.

Warto jeszcze dodać, że receptę wystawioną przed 1 listopada 2018 r. można zrealizować po tym terminie, wykupując w aptece Bebilon pepti 1 DHA lub Bebilon pepti 2 DHA 400 g. Jeśli na recepcie pojawił się jednak dopisek „450 g”, recepta może zostać poprawiona (bez konieczności wypisywania nowej recepty) – poprzez adnotację na recepcie, wraz z podpisem i pieczątką lekarza.

_____

Nasza redakcja nadal oczekuje na odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia. Zostanie ona opublikowana niezwłocznie po tym, jak zostanie nadesłana przez resort zdrowia.

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...