Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne

Zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne

W dniu 8 stycznia w Dzienniku Ustaw ukazała się ustawa o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.

Wejście w życie ustawy wpłynie na zwiększenie dochodów budżetu państwa, gdyż regulacja przewiduje, że pobiera się opłaty za wpis lub zmianę danych w Krajowym Rejestrze Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych oraz w Krajowym Rejestrze Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi, konieczne będzie także pokrycie kosztów przeprowadzania inspekcji na wniosek o udzielenie certyfikatu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, Dobrej Praktyki Wytwarzania lub Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dla substancji czynnych.

Rząd planuje zatrudnienie 5 pracowników administracyjnych, mając na względzie: - konieczność organizacji inspekcji, - przesyłanie zawiadomień o inspekcjach, - wystawianie upoważnień do przeprowadzania inspekcji, - planowanie inspekcji, - aneksowanie zmian, - prowadzenie bazy EudraGMDP poprzez umieszczanie informacji na temat wytwórców, importerów i dystrybutorów substancji czynnych, - prowadzenie dedykowanego systemu teleinformatycznego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego o nazwie SITE, - prowadzenie rejestrów wytwórców, importerów i dystrybutorów substancji czynnych, - prowadzenie postępowań związanych z odwołaniami, wydawaniem certyfikatów Dobrej Praktyki Wytwarzania i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dla substancji czynnych.

To tylko niektóre ze zmian.Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Treść ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/28/1

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...