Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Zmiany w zakazie reklamy aptek i możliwość stosowania leków wstrzymanych w obrocie

Zmiany w zakazie reklamy aptek i możliwość stosowania leków wstrzymanych w obrocie

Dziś Dziennik Gazeta Prawna przybliża szczegóły projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego, który Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje wspólnie z Ministerstwem Zdrowia. Zaproponowane zmiany z pewnością wywołają szeroką dyskusję w środowisku farmaceutów. Jedna z nich dotyczy bowiem zmian w zakazie reklamy aptek...

Apteka będzie mogła informować o udziale w programie Karty Dużej Rodziny tylko w swoim lokalu i tylko przez umieszczenie ustalonego znaku graficznego (fot. Shutterstock)

Apteki będą mogły informować o swoim udziale w programie Karty Dużej Rodziny. O taką zmianę w przepisach od dawna apelowały organizacje zrzeszające przedsiębiorców z rynku aptecznego. Interweniowali w tej sprawie również posłowie, którzy alarmowali, że inspekcja farmaceutyczne uznaje za działanie promocyjne udział apteki w programie (czytaj więcej: Zakaz reklamy aptek będzie poprawiony?). Eksperci zwracali jednak uwagę, że obecnie obowiązujące przepisy Prawa farmaceutycznego nie stoją na przeszkodzie rodzinom wielodzietnym w realizacji przez nie w aptekach uprawnień, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny i że to chęć wykorzystania programu do reklamy aptek jest problemem (czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny a zakaz reklamy aptek: nieporozumienie czy celowe wprowadzanie w błąd?).

Wprowadzenia Karty Dużej Rodziny jako wyjątku od zakazu reklamy aptek sprzeciwiał się samorząd aptekarski, uważając, że sieci apteczne wykorzystają rządowy program do reklamy swych placówek, która jest w Polsce zakazana.

– Nie rozumiałem sytuacji, w której mogłem skorzystać z Karty Dużej Rodziny w supermarkecie przy kupowaniu witamin czy leków, a w aptece już nie. Nie podzielam argumentu, że będzie to forma reklamy aptek. Będzie to tylko i aż ułatwienie dla setek tysięcy rodzin. Inspekcja farmaceutyczna nadal będzie pilnowała, by sieci apteczne nie wykorzystywały przepisów do nielegalnego promowania swych marek – zapewnia wiceminister zdrowia Marcin Czech w Gazecie Prawnej.

Łukasz Waligórski, redaktor naczelny MGR.FARM przyznaje w komentarzu dla Gazety Prawnej, że zaproponowane zmiany wydają się precyzyjne i trudno sobie wyobrazić, by mogły zostać wykorzystane niezgodnie z ich założeniem. Z treści zaproponowanych przepisów wynika bowiem, że apteka będzie mogła informować o udziale w programie Karty Dużej Rodziny tylko w swoim lokalu i tylko przez umieszczenie ustalonego znaku graficznego.

Inną istotną zmianą zaproponowaną w nowelizacji prawa farmaceutycznego, jest umożliwienie wysyłkowej sprzedaży wyrobów medycznych. Kilka tygodni temu posłowie zdecydowali o tym, że apteki będą mogły wysyłkowo sprzedawać leki na receptę. Wtedy samorząd aptekarski podnosił, że zdecydowanie lepszym pomysłem byłoby wysyłanie w ten sposób wyrobów medycznych - w tym np. ciężkich paczek z pieluchomajtkami.

Jak wyjaśnia w Gazecie Prawnej Marcin Czech, sytuacja, w której osoba samotna jest obłożnie chora i powinna iść do apteki, by kupić pieluchomajtki czy cewniki, jest nie do zaakceptowania.

Łukasz Waligórski zwraca jednak uwagę na drobny problem: o ile bowiem teoretycznie od 1 stycznia 2019 r. ma działać e-recepta, o tyle nie ma elektronicznych wniosków na refundowane wyroby medyczne.

– Trudno więc sobie wyobrazić, jak miałaby wyglądać ich realizacja. Mamy tutaj bowiem do czynienia z dokumentem papierowym, z którym chory lub jego opiekun i tak musi iść do apteki – spostrzega Waligórski.

Marcin Czech zapewnia jednak, że resort zdaje sobie sprawę z tej okoliczności i dołoży wszelkich starań, by już w chwili wejścia tej nowelizacji była możliwość składania elektronicznych wniosków.Jedna z najbardziej zaskakujących zmian w przepisach dotyczy jednak możliwości stosowania w wyjątkowych sytuacjach leków, które zostały wstrzymane lub wycofane z obrotu. Zaproponowany przepis mówi, że "Osoba, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [osoba wykonująca zawód medyczny - przyp. red.], może zastosować produkt leczniczy wstrzymany albo wycofany z obrotu, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta, a dostęp do właściwego zamiennika jest niemożliwy lub znacznie utrudniony.”

Marcin Czech, wiceminister zdrowia, przyznaje, że są sytuacje, gdy produkt leczniczy jest bezpieczny, choć formalnie powinien zostać wycofany z obrotu.

– Pojawia się jednak pytanie, czy stać nas na utylizowanie skutecznych i bezpiecznych leków, w szczególności gdy brakuje zamienników – opowiada dr hab. Czech. I wyjaśnia, że zmiana przepisów to pokłosie sytuacji z początku 2018 r., nagłośnionej przez DGP, gdy podano pacjentom szczepionki z decyzją o wycofaniu z obrotu.

– Nie mieliśmy wątpliwości, że w świetle badań Światowej Organizacji Zdrowia szczepionki te były bezpieczne. Zgodnie z prawem jednak należało je zutylizować. Po wejściu w życie nowych przepisów lekarz będzie mógł samodzielnie ocenić, czy lepiej jest podać produkt leczniczy z nieznaczną wadą niezagrażającą ludzkiemu zdrowiu, czy nie podawać leku w ogóle – wyjaśnia Marcin Czech.

Przy czym – zgodnie z projektem ustawy – podanie produktu będzie możliwe jedynie wówczas, gdy będzie to „niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta, a dostęp do właściwego zamiennika jest niemożliwy lub znacznie utrudniony”.

Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Prawnej

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...