Polfie udało się wprowadzić na rynek kilka preparatów wielowitaminowych, jak Multiwitamin, Vitaral, Falvit, Vibovit, Visolvit; preparaty z synestetyczną witaminą C, preparaty z witaminami B1, B6.

Krakowskie Zakłady...

Jeśli lekarz zapisze w zielonej książeczce leki niezaaprobowane w danej chorobie przewlekłej, pacjent musi za nie zapłacić. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji. (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Zmiany w zespole roboczym ds. pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej

Zmiany w zespole roboczym ds. pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej

Do zespołu opracowującego pilotaż opieki farmaceutycznej dołączyło kilkoro nowych członków. Romuald Krajewski – Wiceprezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, Mariola Drozd – przedstawiciela Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także Ewa Borek – przedstawicielka Fundacji My Pacjenci oraz Leszek Borkowski – przedstawiciel Fundacji Razem w Chorobie.

Zadaniem zespołu jest wypracowanie i wdrożenie modelu pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Na zastępcę przewodniczącego zespołu została powołana Naczelnik Wydziału Analityczno – Refundacyjnego w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Edyta Matusik. Wcześniej funkcję tę pełniła Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Izabela Obarska.

Dotychczas w skład zespołu wchodzili:

 • przewodniczący - Marcin Czech - Podsekretarz Stanu z Ministerstwie Zdrowia,
 • Zastępca Przewodniczącego - Izabela Obarska, Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia

Oraz członkowie:

 • dr hab. Agnieszka Skowron - Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny,
 • dr hab. Katarzyna Szalonka - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
 • Barbara Walenciuk - Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
 • Anna Polit - Naczelnik Wydziału ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
 • Joanna Szajnik-Solska – Koordynator Zespołu ds. Jakości Produktów Leczniczych Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
 • Dariusz Jarnutowski - Dyrektor Departamentu Ekonomiczno - Finansowego, Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Grzegorz Zagórny - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach,
 • dr n. farm. Piotr Brukiewicz - Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej,
 • przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
 • Mariola Kostewicz - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie,
 • dr hab. Agnieszka Zimmermann - Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego.W myśl zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej, zadaniem zespołu jest wypracowanie i wdrożenie modelu pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.

Źródło: Polityka Zdrowotna

 'Apteka dla aptekarza' ograniczyła monopolizację rynku przez apteki sieciowe i dała większe poczucie bezpieczeństwa właścicielom pojedynczych aptek. (fot. Shutterstock)Zadyszka aptek. Czy ich wygaszanie...

Po wejściu w życie 'apteki dla aptekarza' w Polsce miesięcznie zamyka się średnio 80-90 aptek....

Tylko 26% ankietowanych wyraziło opinię, że osoby bez specjalizacji powinny zostać pozbawione uprawnień kierowniczych. (fot. Shutterstock)Większość farmaceutów nie chce...

Ponad 10 000 osób wypełniło ankietę Naczelnej Izby Aptekarskiej, w której pytano farmaceutów o...

Co ciekawe poseł Adam Abramowicz był jednym z tym parlamentarzystów, którzy krytykowali nowelizację prawa farmaceutycznego nazywaną "Apteką dla aptekarza" (fot. abramowicz.com.pl)Głosował za "Apteką dla aptekarza...

Platforma Obywatelska uważa, że Adam Abramowicz nie jest dobrym kandydatem na Rzecznika Małych i...

Rolą farmaceuty jest nie tylko doradzanie pacjentowi, ale również rzetelne przekazywanie mu informacji dotyczących bezpieczeństwa przyjmowania leków i motywowanie pacjenta do stosowania się do zaleceń. (fot. Shutterstock)Jakie obowiązki farmaceuta ma wobec...

Przed wydaniem pacjentowi dowolnego leku, czy suplementu diety, farmaceuta powinien najpierw...

Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET po raz kolejny apelują o nowelizację art. 94a prawa farmaceutycznego. (fot. Shutterstock)Kolejny przykład złego działania zakazu...

Kara finansowa dla apteki za informowanie pacjentów o możliwości tańszego leczenia – to zdaniem...