Zadaniem lekarza jest dobór takiego leku, który będzie cechował się odpowiednim stosunkiem kannabinoidów i będzie dobrze tolerowany przez pacjenta, przy zaleconym dawkowaniu. (fot. Shutterstock)

THC i CBD - czyli to co jest...

Czy znacie jeszcze innych farmaceutów, którzy w ostatnim czasie napisali i opublikowali książkę? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach!

Farmaceuci książki piszą - i...

Już teraz w niektórych aptekach ekspozycję zastępują multimedialne ekrany, które pokazują pacjentowi asortyment apteki, pomagają aptekarzowi wytłumaczyć jak poprawnie korzystać z inhalatora czy obrazują, jak należy samodzielnie wykonać zastrzyk (fot. rowa.de)

Inteligentna apteka

Apteka Wendego (Fot. Referat Gabarytów/Archiwum Państwowe m. st. Warszawy)

Apteki w Powstaniu...

W tym cyklu felietonów postaram się pisać o medycznej marihuanie od naszej, zawodowej strony (fot. Shutterstock)

O medycznej marihuanie kilka...

Zmiany w zespole roboczym ds. pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej

Zmiany w zespole roboczym ds. pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej

Do zespołu opracowującego pilotaż opieki farmaceutycznej dołączyło kilkoro nowych członków. Romuald Krajewski – Wiceprezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, Mariola Drozd – przedstawiciela Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także Ewa Borek – przedstawicielka Fundacji My Pacjenci oraz Leszek Borkowski – przedstawiciel Fundacji Razem w Chorobie.

Zadaniem zespołu jest wypracowanie i wdrożenie modelu pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Na zastępcę przewodniczącego zespołu została powołana Naczelnik Wydziału Analityczno – Refundacyjnego w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Edyta Matusik. Wcześniej funkcję tę pełniła Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Izabela Obarska.

Dotychczas w skład zespołu wchodzili:

 • przewodniczący - Marcin Czech - Podsekretarz Stanu z Ministerstwie Zdrowia,
 • Zastępca Przewodniczącego - Izabela Obarska, Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia

Oraz członkowie:

 • dr hab. Agnieszka Skowron - Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny,
 • dr hab. Katarzyna Szalonka - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
 • Barbara Walenciuk - Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
 • Anna Polit - Naczelnik Wydziału ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
 • Joanna Szajnik-Solska – Koordynator Zespołu ds. Jakości Produktów Leczniczych Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
 • Dariusz Jarnutowski - Dyrektor Departamentu Ekonomiczno - Finansowego, Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Grzegorz Zagórny - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach,
 • dr n. farm. Piotr Brukiewicz - Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej,
 • przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
 • Mariola Kostewicz - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie,
 • dr hab. Agnieszka Zimmermann - Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego.W myśl zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej, zadaniem zespołu jest wypracowanie i wdrożenie modelu pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.

Źródło: Polityka Zdrowotna

Projekt zakłada, że obcokrajowiec, który ma zamiar dłużej zostać w Polsce, powinien być zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym i należy go o to zapytać (fot. Shutterstock)Czy cudzoziemcy przybywający do Polski...

W obawie przed epidemią odry Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Ministerstwem Spraw...

Karolina Grodzka otrzymała tytuł Miss Osobowości 2018 (Fot. Miss Polonia)Studentka farmacji wybrana Miss...

W minioną sobotę odbył się finał konkursu Miss Polonia 2018. Udział w nim wzięły dwie studentki...

zięki powstaniu takiego rejestru diagnostyka oraz leczenie tego schorzenia będą lepiej powadzone a co za tym idzie - zmniejszy się zapadalność na choroby krążenia i tym samym liczba zgonów. (fot. Shutterstock)Specjalny rejestr dla osób z...

Ministerstwo Zdrowia proponuje utworzenie rejestru hipercholesterolemii rodzinnej. Projekt w tej...

 Skomplikowane testy konsumenci będą mogli wykonać wygodnie w domu. (fot. Shutterstock)Wielomarkerowe testy genetyczne już...

Lubelskie laboratorium Vitagenium uruchamia pilotażowy program nowego kanału dystrybucji testów...

Nowe przeciwwskazania dotyczą kobiet w ciąży oraz w wieku rozrodczym (fot. Shutterstock)Nowe ograniczenia dotyczące walproinianu

Pojawiły się nowe przeciwwskazania i dodatkowe ostrzeżenia na temat stosowania walproinianu u...