Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Zmiany w zespole roboczym ds. pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej

Zmiany w zespole roboczym ds. pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej

Do zespołu opracowującego pilotaż opieki farmaceutycznej dołączyło kilkoro nowych członków. Romuald Krajewski – Wiceprezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, Mariola Drozd – przedstawiciela Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także Ewa Borek – przedstawicielka Fundacji My Pacjenci oraz Leszek Borkowski – przedstawiciel Fundacji Razem w Chorobie.

Zadaniem zespołu jest wypracowanie i wdrożenie modelu pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Na zastępcę przewodniczącego zespołu została powołana Naczelnik Wydziału Analityczno – Refundacyjnego w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Edyta Matusik. Wcześniej funkcję tę pełniła Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Izabela Obarska.

Dotychczas w skład zespołu wchodzili:

 • przewodniczący - Marcin Czech - Podsekretarz Stanu z Ministerstwie Zdrowia,
 • Zastępca Przewodniczącego - Izabela Obarska, Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia

Oraz członkowie:

 • dr hab. Agnieszka Skowron - Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny,
 • dr hab. Katarzyna Szalonka - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
 • Barbara Walenciuk - Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
 • Anna Polit - Naczelnik Wydziału ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
 • Joanna Szajnik-Solska – Koordynator Zespołu ds. Jakości Produktów Leczniczych Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
 • Dariusz Jarnutowski - Dyrektor Departamentu Ekonomiczno - Finansowego, Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Grzegorz Zagórny - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach,
 • dr n. farm. Piotr Brukiewicz - Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej,
 • przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
 • Mariola Kostewicz - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie,
 • dr hab. Agnieszka Zimmermann - Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego.W myśl zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej, zadaniem zespołu jest wypracowanie i wdrożenie modelu pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.

Źródło: Polityka Zdrowotna

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...