Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Poruszająca jest rozmowa Marii Mazurek i prof. Vetulaniego z prof. Markiem Bachańskim, który w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie stosował medyczną marihuanę w leczeniu padaczek lekoopornych u dzieci.

A w konopiach strach

Zwrot Febrisanu do apteki? Takeda podaje podstawy prawne

Zwrot Febrisanu do apteki? Takeda podaje podstawy prawne

W związku z wątpliwościami naszych czytelników, dotyczących podstaw prawnych i postępowania w przypadki zwrotu przez pacjenta wycofanej serii leku Fabrisan, postanowiliśmy zapytać o te kwestie producenta leku. Oto odpowiedź jaką uzyskaliśmy...

Zdaniem firmy kwestia zwrotu jest regulowana również przez przepisy podatkowe. (fot. Shutterstock)

Wczoraj informowaliśmy o komunikacie wydanym przez firmę Takeda w związku z wycofaniem serii leku Febrisan. Firma informowała w nim, że Pacjent może zwrócić lek w trybie reklamacji w aptece. Postanowiliśmy zapytać Takedę o podstawy prawne takiego komunikatu oraz kwestię rekompensat finansowych aptekom w związki ze zwrotem leku przez pacjentów. Oto odpowiedź jaką uzyskaliśmy:

- Kwestię wycofania produktów leczniczych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 marca 2008r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych - Terasa Witkowska z firmy Takeda Polska sp. z o.o..

W par. 5 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia czytamy, że:

Kierownik apteki, punktu aptecznego lub placówki obrotu pozaaptecznego po otrzymaniu decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego albo decyzji lub powiadomienia o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu i do używania, wycofaniu z obrotu albo wycofaniu z obrotu i z używania wyrobu medycznego, na podstawie odrębnych przepisów, jest obowiązany do:

 1. niezwłocznego zabezpieczenia posiadanego zapasu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego przed dalszym wprowadzaniem do obrotu;
 2. niezwłocznego przekazania decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego albo decyzji lub powiadomienia o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu i do używania, wycofaniu z obrotu albo wycofaniu z obrotu i z używania wyrobu medycznego, w szczególności za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej wszystkim bezpośrednim odbiorcom, bądź informacji o treści wydanej decyzji za pomocą telefonu bezpośrednim odbiorcom, którzy nie posiadają telefaksu lub poczty elektronicznej, z wyłączeniem odbiorców indywidualnych - pacjentów;
 3. przekazania do hurtowni farmaceutycznej, w której został nabyty produkt leczniczy lub wyrób medyczny, raportu o podjętych działaniach zabezpieczających;
 4. przyjęcia od bezpośrednich odbiorców zwrotów produktów leczniczych - w przypadku procedury wycofania z obrotu;
 5. zwrotu zgromadzonego zapasu produktu leczniczego do hurtowni farmaceutycznej - w przypadku procedury wycofania z obrotu nie później niż w ciągu 60 dni od dnia uzyskania przez aptekę decyzji o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu.

- Mając na względzie w/w przepisy, możemy uznać, że bezpośrednim odbiorcą jest osoba, która bezpośrednio nabyła produkt w danej placówce - czytamy w odpowiedzi firmy Takeda. - Przypominamy również, że zgodnie z w/w rozporządzeniem, apteki zwracają produkty lecznicze podmiotom, od których produkt nabyły (hurtownie), a nie wytwórcy; przepisy regulujące kwestie trybu wycofania produktu leczniczego z obrotu nie pozostawiają dowolności podmiotom uczestniczącym w łańcuchu dystrybucji.Zdaniem firmy kwestia zwrotu jest regulowana również przez przepisy podatkowe.

- W szczególności m.in. będą tu miały zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących - pisze Teresa Witkowska.

Zgodnie z par. 3 ust.3 i nast. tego Rozporządzenia, nie ewidencjonuje się zwrotu towarów i uznanych reklamacji, niemniej jeśli skutkują one zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się je w odrębnej ewidencji zawierającej:

 1. datę sprzedaży;
 2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
 3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
 4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
 5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
 6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
 7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

- W tym kontekście punkty sprzedaży detalicznej mają zapewne wypracowane odpowiednie procedury postępowanie w sytuacji zwrotu towarów. W przypadku pojawiania się wątpliwość co do sposobu ewidencjonowania takich zwrotów dla celów podatkowych, ze względu na indywidualny charakter rozliczeń każdego podatnika, warto je skonsultować ze swoimi służbami podatkowo-księgowymi - czytamy w odpowiedzi firmy Takeda. - Zapewniamy, że podejmowane przez nas działania mają na względzie dobro pacjenta i opierają się o obowiązujące przepisy prawa oraz najwyższe standardy etyczne, zgodnie z przyjętym Globalnym Kodeksem Postępowania Takeda.

Źródło: Takeda Polska sp. z o.o.

Naczelna Rada Aptekarska wyraża nadzieję, że cały szereg uwag, które zgłosiła zostanie wzięty pod uwagę, błędy zostaną wyeliminowane i uda się uniknąć kolejnych w przyszłości. (fot. Shutterstock)NIA: Rozporządzenie w sprawie recept...

W miniony poniedziałek przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej dyskutowali z...

Farmaceuci są przekonani, że jeśli przepisy wejdą w życie w proponowanej przez ministerstwo formie, to właśnie oni staną się głównymi adresatami skarg i roszczeń pacjentów. (fot. Shutterstock)Będzie strajk farmaceutów? W środowisku...

Od kilku tygodni narastają negatywne emocje w środowisku farmaceutów. To efekt kolejnych...

W latach 2016 do 2015 spółka sprzedała do kilku hurtowni farmaceutycznych leki warte dokładnie 3 730 768,98 zł. (fot. Shutterstock) Farmaceucie zawieszono PWZ na 6...

Okręgowy Sąd Aptekarski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu wymierzył...

Po powiązaniu prokuratury z osobą ministra sprawiedliwości na przestępczość lekową zaczęto patrzeć poważnie, a nie z pobłażaniem. (fot. Shutterstock)DGP: Zatrzymano płotki. Szczupaki wciąż...

Zorganizowanych grup przestępczych, trudniących się procederem nielegalnego wywozu leków, jest w...

Kamsoft żąda podpisania dodatkowych umów oraz przesyłania znacznie większej liczby informacji niż to wynika z regulaminu akcji promocyjnej - twierdzi firma Sertum. (fot. Shutterstock)Czy firmy Bayer i Boehringer Ingelheim...

Zdaniem przedstawicieli firmy Sertum, niektórzy producenci leków prowadzący programy rabatowe...