Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Zwrot Febrisanu do apteki? Takeda podaje podstawy prawne

Zwrot Febrisanu do apteki? Takeda podaje podstawy prawne

W związku z wątpliwościami naszych czytelników, dotyczących podstaw prawnych i postępowania w przypadki zwrotu przez pacjenta wycofanej serii leku Fabrisan, postanowiliśmy zapytać o te kwestie producenta leku. Oto odpowiedź jaką uzyskaliśmy...

Zdaniem firmy kwestia zwrotu jest regulowana również przez przepisy podatkowe. (fot. Shutterstock)

Wczoraj informowaliśmy o komunikacie wydanym przez firmę Takeda w związku z wycofaniem serii leku Febrisan. Firma informowała w nim, że Pacjent może zwrócić lek w trybie reklamacji w aptece. Postanowiliśmy zapytać Takedę o podstawy prawne takiego komunikatu oraz kwestię rekompensat finansowych aptekom w związki ze zwrotem leku przez pacjentów. Oto odpowiedź jaką uzyskaliśmy:

- Kwestię wycofania produktów leczniczych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 marca 2008r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych - Terasa Witkowska z firmy Takeda Polska sp. z o.o..

W par. 5 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia czytamy, że:

Kierownik apteki, punktu aptecznego lub placówki obrotu pozaaptecznego po otrzymaniu decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego albo decyzji lub powiadomienia o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu i do używania, wycofaniu z obrotu albo wycofaniu z obrotu i z używania wyrobu medycznego, na podstawie odrębnych przepisów, jest obowiązany do:

 1. niezwłocznego zabezpieczenia posiadanego zapasu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego przed dalszym wprowadzaniem do obrotu;
 2. niezwłocznego przekazania decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego albo decyzji lub powiadomienia o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu i do używania, wycofaniu z obrotu albo wycofaniu z obrotu i z używania wyrobu medycznego, w szczególności za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej wszystkim bezpośrednim odbiorcom, bądź informacji o treści wydanej decyzji za pomocą telefonu bezpośrednim odbiorcom, którzy nie posiadają telefaksu lub poczty elektronicznej, z wyłączeniem odbiorców indywidualnych - pacjentów;
 3. przekazania do hurtowni farmaceutycznej, w której został nabyty produkt leczniczy lub wyrób medyczny, raportu o podjętych działaniach zabezpieczających;
 4. przyjęcia od bezpośrednich odbiorców zwrotów produktów leczniczych - w przypadku procedury wycofania z obrotu;
 5. zwrotu zgromadzonego zapasu produktu leczniczego do hurtowni farmaceutycznej - w przypadku procedury wycofania z obrotu nie później niż w ciągu 60 dni od dnia uzyskania przez aptekę decyzji o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu.

- Mając na względzie w/w przepisy, możemy uznać, że bezpośrednim odbiorcą jest osoba, która bezpośrednio nabyła produkt w danej placówce - czytamy w odpowiedzi firmy Takeda. - Przypominamy również, że zgodnie z w/w rozporządzeniem, apteki zwracają produkty lecznicze podmiotom, od których produkt nabyły (hurtownie), a nie wytwórcy; przepisy regulujące kwestie trybu wycofania produktu leczniczego z obrotu nie pozostawiają dowolności podmiotom uczestniczącym w łańcuchu dystrybucji.Zdaniem firmy kwestia zwrotu jest regulowana również przez przepisy podatkowe.

- W szczególności m.in. będą tu miały zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących - pisze Teresa Witkowska.

Zgodnie z par. 3 ust.3 i nast. tego Rozporządzenia, nie ewidencjonuje się zwrotu towarów i uznanych reklamacji, niemniej jeśli skutkują one zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się je w odrębnej ewidencji zawierającej:

 1. datę sprzedaży;
 2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
 3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
 4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
 5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
 6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
 7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

- W tym kontekście punkty sprzedaży detalicznej mają zapewne wypracowane odpowiednie procedury postępowanie w sytuacji zwrotu towarów. W przypadku pojawiania się wątpliwość co do sposobu ewidencjonowania takich zwrotów dla celów podatkowych, ze względu na indywidualny charakter rozliczeń każdego podatnika, warto je skonsultować ze swoimi służbami podatkowo-księgowymi - czytamy w odpowiedzi firmy Takeda. - Zapewniamy, że podejmowane przez nas działania mają na względzie dobro pacjenta i opierają się o obowiązujące przepisy prawa oraz najwyższe standardy etyczne, zgodnie z przyjętym Globalnym Kodeksem Postępowania Takeda.

Źródło: Takeda Polska sp. z o.o.

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...