Zwrot Febrisanu do apteki? Takeda podaje podstawy prawne | mgr.farm
W PRL-u niedoborowi aptek próbowano zaradzić, tworząc punkty apteczne I i II typu... (fot. MGR.FARM)

Apeka pod Orłem w Trzemesznie

Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Zwrot Febrisanu do apteki? Takeda podaje podstawy prawne

Zwrot Febrisanu do apteki? Takeda podaje podstawy prawne

W związku z wątpliwościami naszych czytelników, dotyczących podstaw prawnych i postępowania w przypadki zwrotu przez pacjenta wycofanej serii leku Fabrisan, postanowiliśmy zapytać o te kwestie producenta leku. Oto odpowiedź jaką uzyskaliśmy...

Zdaniem firmy kwestia zwrotu jest regulowana również przez przepisy podatkowe. (fot. Shutterstock)

Wczoraj informowaliśmy o komunikacie wydanym przez firmę Takeda w związku z wycofaniem serii leku Febrisan. Firma informowała w nim, że Pacjent może zwrócić lek w trybie reklamacji w aptece. Postanowiliśmy zapytać Takedę o podstawy prawne takiego komunikatu oraz kwestię rekompensat finansowych aptekom w związki ze zwrotem leku przez pacjentów. Oto odpowiedź jaką uzyskaliśmy:

- Kwestię wycofania produktów leczniczych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 marca 2008r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych - Terasa Witkowska z firmy Takeda Polska sp. z o.o..

W par. 5 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia czytamy, że:

Kierownik apteki, punktu aptecznego lub placówki obrotu pozaaptecznego po otrzymaniu decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego albo decyzji lub powiadomienia o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu i do używania, wycofaniu z obrotu albo wycofaniu z obrotu i z używania wyrobu medycznego, na podstawie odrębnych przepisów, jest obowiązany do:

 1. niezwłocznego zabezpieczenia posiadanego zapasu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego przed dalszym wprowadzaniem do obrotu;
 2. niezwłocznego przekazania decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego albo decyzji lub powiadomienia o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu i do używania, wycofaniu z obrotu albo wycofaniu z obrotu i z używania wyrobu medycznego, w szczególności za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej wszystkim bezpośrednim odbiorcom, bądź informacji o treści wydanej decyzji za pomocą telefonu bezpośrednim odbiorcom, którzy nie posiadają telefaksu lub poczty elektronicznej, z wyłączeniem odbiorców indywidualnych - pacjentów;
 3. przekazania do hurtowni farmaceutycznej, w której został nabyty produkt leczniczy lub wyrób medyczny, raportu o podjętych działaniach zabezpieczających;
 4. przyjęcia od bezpośrednich odbiorców zwrotów produktów leczniczych - w przypadku procedury wycofania z obrotu;
 5. zwrotu zgromadzonego zapasu produktu leczniczego do hurtowni farmaceutycznej - w przypadku procedury wycofania z obrotu nie później niż w ciągu 60 dni od dnia uzyskania przez aptekę decyzji o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu.

- Mając na względzie w/w przepisy, możemy uznać, że bezpośrednim odbiorcą jest osoba, która bezpośrednio nabyła produkt w danej placówce - czytamy w odpowiedzi firmy Takeda. - Przypominamy również, że zgodnie z w/w rozporządzeniem, apteki zwracają produkty lecznicze podmiotom, od których produkt nabyły (hurtownie), a nie wytwórcy; przepisy regulujące kwestie trybu wycofania produktu leczniczego z obrotu nie pozostawiają dowolności podmiotom uczestniczącym w łańcuchu dystrybucji.Zdaniem firmy kwestia zwrotu jest regulowana również przez przepisy podatkowe.

- W szczególności m.in. będą tu miały zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących - pisze Teresa Witkowska.

Zgodnie z par. 3 ust.3 i nast. tego Rozporządzenia, nie ewidencjonuje się zwrotu towarów i uznanych reklamacji, niemniej jeśli skutkują one zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się je w odrębnej ewidencji zawierającej:

 1. datę sprzedaży;
 2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
 3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
 4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
 5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
 6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
 7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

- W tym kontekście punkty sprzedaży detalicznej mają zapewne wypracowane odpowiednie procedury postępowanie w sytuacji zwrotu towarów. W przypadku pojawiania się wątpliwość co do sposobu ewidencjonowania takich zwrotów dla celów podatkowych, ze względu na indywidualny charakter rozliczeń każdego podatnika, warto je skonsultować ze swoimi służbami podatkowo-księgowymi - czytamy w odpowiedzi firmy Takeda. - Zapewniamy, że podejmowane przez nas działania mają na względzie dobro pacjenta i opierają się o obowiązujące przepisy prawa oraz najwyższe standardy etyczne, zgodnie z przyjętym Globalnym Kodeksem Postępowania Takeda.

Źródło: Takeda Polska sp. z o.o.

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

AdWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z systemu...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.