„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Zwrot Febrisanu do apteki? Takeda podaje podstawy prawne

Zwrot Febrisanu do apteki? Takeda podaje podstawy prawne

W związku z wątpliwościami naszych czytelników, dotyczących podstaw prawnych i postępowania w przypadki zwrotu przez pacjenta wycofanej serii leku Fabrisan, postanowiliśmy zapytać o te kwestie producenta leku. Oto odpowiedź jaką uzyskaliśmy...

Zdaniem firmy kwestia zwrotu jest regulowana również przez przepisy podatkowe. (fot. Shutterstock)

Wczoraj informowaliśmy o komunikacie wydanym przez firmę Takeda w związku z wycofaniem serii leku Febrisan. Firma informowała w nim, że Pacjent może zwrócić lek w trybie reklamacji w aptece. Postanowiliśmy zapytać Takedę o podstawy prawne takiego komunikatu oraz kwestię rekompensat finansowych aptekom w związki ze zwrotem leku przez pacjentów. Oto odpowiedź jaką uzyskaliśmy:

- Kwestię wycofania produktów leczniczych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 marca 2008r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych - Terasa Witkowska z firmy Takeda Polska sp. z o.o..

W par. 5 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia czytamy, że:

Kierownik apteki, punktu aptecznego lub placówki obrotu pozaaptecznego po otrzymaniu decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego albo decyzji lub powiadomienia o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu i do używania, wycofaniu z obrotu albo wycofaniu z obrotu i z używania wyrobu medycznego, na podstawie odrębnych przepisów, jest obowiązany do:

 1. niezwłocznego zabezpieczenia posiadanego zapasu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego przed dalszym wprowadzaniem do obrotu;
 2. niezwłocznego przekazania decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego albo decyzji lub powiadomienia o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu i do używania, wycofaniu z obrotu albo wycofaniu z obrotu i z używania wyrobu medycznego, w szczególności za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej wszystkim bezpośrednim odbiorcom, bądź informacji o treści wydanej decyzji za pomocą telefonu bezpośrednim odbiorcom, którzy nie posiadają telefaksu lub poczty elektronicznej, z wyłączeniem odbiorców indywidualnych - pacjentów;
 3. przekazania do hurtowni farmaceutycznej, w której został nabyty produkt leczniczy lub wyrób medyczny, raportu o podjętych działaniach zabezpieczających;
 4. przyjęcia od bezpośrednich odbiorców zwrotów produktów leczniczych - w przypadku procedury wycofania z obrotu;
 5. zwrotu zgromadzonego zapasu produktu leczniczego do hurtowni farmaceutycznej - w przypadku procedury wycofania z obrotu nie później niż w ciągu 60 dni od dnia uzyskania przez aptekę decyzji o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu.

- Mając na względzie w/w przepisy, możemy uznać, że bezpośrednim odbiorcą jest osoba, która bezpośrednio nabyła produkt w danej placówce - czytamy w odpowiedzi firmy Takeda. - Przypominamy również, że zgodnie z w/w rozporządzeniem, apteki zwracają produkty lecznicze podmiotom, od których produkt nabyły (hurtownie), a nie wytwórcy; przepisy regulujące kwestie trybu wycofania produktu leczniczego z obrotu nie pozostawiają dowolności podmiotom uczestniczącym w łańcuchu dystrybucji.Zdaniem firmy kwestia zwrotu jest regulowana również przez przepisy podatkowe.

- W szczególności m.in. będą tu miały zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących - pisze Teresa Witkowska.

Zgodnie z par. 3 ust.3 i nast. tego Rozporządzenia, nie ewidencjonuje się zwrotu towarów i uznanych reklamacji, niemniej jeśli skutkują one zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się je w odrębnej ewidencji zawierającej:

 1. datę sprzedaży;
 2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
 3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
 4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
 5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
 6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
 7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

- W tym kontekście punkty sprzedaży detalicznej mają zapewne wypracowane odpowiednie procedury postępowanie w sytuacji zwrotu towarów. W przypadku pojawiania się wątpliwość co do sposobu ewidencjonowania takich zwrotów dla celów podatkowych, ze względu na indywidualny charakter rozliczeń każdego podatnika, warto je skonsultować ze swoimi służbami podatkowo-księgowymi - czytamy w odpowiedzi firmy Takeda. - Zapewniamy, że podejmowane przez nas działania mają na względzie dobro pacjenta i opierają się o obowiązujące przepisy prawa oraz najwyższe standardy etyczne, zgodnie z przyjętym Globalnym Kodeksem Postępowania Takeda.

Źródło: Takeda Polska sp. z o.o.

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...