Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

Kamsoft Apteka - Tricks & Tips - Poprawa

Kamsoft Apteka - Tricks & Tips - Poprawa

Tym razem zajmiemy się trybem poprawy. Tutaj mamy możliwość skorygowania ewentualnych błędów podczas realizacji recept, wydawania leków czy też wystawiania i korygowania faktur dla pacjentów. Na początku przypomnijmy sobie najczęściej wykorzystywane skróty:

 • p – wejście do trybu poprawy,
 • a – aktualizacja sprzedaży: zmiana numeru recepty, numeru klienta, pozycji na recepcie, oddziału NFZ, refundatora, możliwość zaznaczenia DN, a także zaznaczenie wydanego odpowiednika (o ratowaniu przeterminowanej recepty będzie niżej);
 • Alt+a - zmiana sprzedawcy dla danej pozycji sprzedaży (kasjer pozostaje bez zmian)
 • ,
 • Alt+z - zmiana sposobu zapłaty, np. z gotówki na kartę, bądź na odwrót, a nawet miks kilku rodzajów zapłaty,
 • Alt+k - korekta sprzedaży,
 • Alp+p - wydruk protokołu zwrotu w przypadku korekty, dostępny po najechaniu na daną „minusową” sprzedaż,
 • u, Alt+u - usunięcie sprzedaży, program zapyta o powód usunięcia i wydrukuje protokół zwrotu - edycja rozpoczętej wyceny leku recepturowego,
 • g - edycja daty, godziny przyjęcia, sporządzenia i wydania (ostatnia pozycja nie jest wymagana), warto to wpisywać, gdyż potem można sobie wydrukować ewidencję leków recepturowych i będzie wszystko ładnie opisane,
 • f - wystawienie faktury, korektę zaś przeprowadzamy wyświetlając listę dokumentów F9, znajdując właściwy dokument, wciskając F6 i zaznaczając pozycje do skorygowania,
 • b - wystawianie odpisu recepty, dla danego leku lub innego F4, dodatkowo mamy możliwość wydruku odpisu w formie klasycznej F10, jak i graficznej F11,
 • Ctrl+p - pozwala dla danej recepty uporządkować oraz połączyć pozycje, np. dla wydanych dwóch wielkości opakować jednego leku, pozycje zaznaczamy spacją i zatwierdzamy operację poprzez F2,
 • Ctrl+z - dla danych pozycji ze sprzedaży tworzy druk zapotrzebowania,
 • o - odszukiwanie danej pozycji sprzedaży, recepty (można też zczytując kod recepty czytnikiem),
 • F7 - wyświetlenie leków robionych,
 • s - sortowanie sprzedaży wg pacjenta F6, lekarza F7 czy też leku który sobie podświetlamy + - wygodniej można wykonać w module ApW23 - Kontrola, ale o tym innym razem,
 • d - dofiskalizowanie niezafiskalizowanej pozycji, niestety nie działa na ułamkach opakowań,
 • m - wystawienie recepty farmaceutycznej, po wybiciu leku pełnopłatnie.

Dziś było dużo teorii, więc omówmy wspomnianą aktualizację sprzedaży od strony praktycznej. Pozycje którą chcemy połączyć z inną powinna być już zafiskalizowana, bądź też później dofiskalizowana. Następnie należy zapamiętać lub zapisać sobie dane odnośnie recepty, z którą chcemy połączyć naszą sprzedaż. Teraz aktualizujemy daną pozycje wpisując: numer recepty, numer klienta, numer recepty klienta zgodnie z „główną sprzedażą”, za wyjątkiem pozycji na recepcie, która powinna mieć numer kolejny, w stosunku do już obecnych. Czasami będzie wręcz wskazane wykorzystanie skrótu Ctrl+p celem poprawienia czytelności nadruku.

Kiedy zaistnieje sytuacja, że przeoczymy datę ważności jakieś recepty to wykonujemy powyższe kroki, z tą różnicą, że aktualizujemy dodatkowo datę sprzedaży i nadajemy kolejny niewykorzystany poprzedniego dnia (lub ostatniego dnia ważności tej recepty) numer recepcie. Najlepiej jest też zapisać sobie kwotę o jaką będą różnić się raporty kasowe względem drukarki fiskalnej i wszystko opisać na wydrukowanym raporcie.W tej części to już wszystko. Zapraszamy do dyskusji.

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...