W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji. (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach. (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Kamsoft Tricks & Tips - Ekspedycja

Kamsoft Tricks & Tips - Ekspedycja

Dzisiaj przyjrzymy się bliżej części zagadnień związanych z modułem ApW14 - Magazyn oraz najczęściej wykorzystywanym Operacjom magazynowym dostępnym w module Sprzedaży.

Z operacji magazynowych z reguły korzysta się podczas:

 • wykonywania przesunięć Między Magazynowych w obrębie sieci aptek,
 • generowania protokołu straty lub nadwyżki,
 • zdejmowania ze stanu leków przeterminowanych, korzystając z F9 bardzo szybko możemy zdjąć przeterminowane leki z wybranego przedziału czasowego; ponadto możemy wydrukować protokół "podstawowy" dla księgowości i protokół przekazania do utylizacji,
 • można też z łatwością przefiltrować dokumenty lub faktury pod kątem danego pacjenta czy konkretnego towaru - F7.

Dodatkowo w razie potrzeby mamy możliwość:

 • zmiany numeru dokumentu - F5,
 • edycji nagłówka dokumentu - Shift + F5,
 • wystawienia korekty faktury - F6.
 • usunięcia dokumentu - F8, niestety system po takiej operacji potrafi mieć problemy z ciągłością numeracji i może zajść konieczność ręcznej korekty numerów dokumentów.

Warto dodać, że zarówno MM jak i faktury można zapisać na dysku lub wygodniej przesłać pocztą elektroniczną w formacie pdf oraz umożliwiającym wczytanie przez moduł Zakupy. Obecna wersja programu nie wymaga już podania adresu e-mail na karcie kontrahenta i pozwala wpisać go (jeśli sobie życzymy to nawet zapamiętać) bezpośrednio przed wysłaniem.
.

Przejdźmy teraz do Magazynu.

Na powyższym zrzucie oczywiście widzimy stan magazynu aktualny na daną chwilę. Program jednak pozwala z pewnym przybliżeniem wyświetlić stan magazynu dla dowolnej daty za pomocą - Ctrl + F10 i następnie F9. Magazyn niestety nie posiada więcej jakichś ukrytych skrótów klawiszowych czy automatów.Jak wspominaliśmy w cz. 6 i cz. 7 filtrowanie stanów magazynowych znacząco ułatwiają klasy czy szybsze w tworzeniu grupy asortymentowe.

Do najczęściej używanych na co dzień funkcji ApW 14 należą niewątpliwe leki wstrzymane (dostępne w menu Operacje) oraz Aktualizacja kart zakupów - Ctrl +8. Wstrzymywanie wszystkich leków na podstawie decyzji GIF można sobie ułatwić za pomocą - F3. Następnie korzystając z menu dostępnego pod F10 bez problemu wydrukujemy protokół wstrzymania/wycofania oraz raport o podjętych działaniach zabezpieczających - Raport wg Dz.U. nr 58/2008.

Z kolei na karcie zakupu mamy możliwość korekty kilku rzeczy:

 • ceny dla wszystkich dostaw - C, Alt + C, w tym przypadku w odróżnieniu od opcji niżej program wyświetla marże w trakcie zmiany ceny,
 • ceny dla konkretnej dostawy - A, Alt + A,
 • poprawy kodu kreskowego leku,
 • ustawienie mnożnika lekospisowego - działa nawet na zaczętych opakowaniach, ale wymaga ręcznej poprawy ilości aktualnej,
 • korekty daty lub serii leku.

Wszystkie operacje na danej karcie możemy prześledzić za pomocą skrótu - H. Natomiast wszystkie dokonane zmiany znajdziemy w menu Operacje, następnie wybierając Raporty poprawy kart zakupu i Wszystkie pozycje, bądź posortowane datą i użytkownikiem - Dokumenty.

W tym odcinku to już wszystko. Zapraszamy do dyskusji.

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...