W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji. (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach. (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Kamsoft Tricks & Tips - Zamówienie c.d

Kamsoft Tricks & Tips - Zamówienie c.d

Jak wspomnieliśmy ostatnio dzisiaj zajmiemy się ręcznym kontrolowaniem przygotowania zamówienia. Na wstępie może poprawmy standardowy sposób wyświetlania zamówienia. Proponujemy w menu Reguły->Zamówienia ustawienie np. ilości ogólnej jako pokazywanej w "kolumnie w siatce". Podobnie można zrobić z normą, ilością minimalną, ceną z oferty, rabatem. Sądzimy jednak, że zbytnie przeładowanie kolumnami nie będzie sprzyjało efektywnej pracy.

Warto poznać skróty klawiaturowe, które ułatwią pracę z modułem zamówień:

1)działające globalnie (z małymi wyjątkami):

 • dodawanie nowego zamówienia - F2, następnie przechodzimy do wyboru dostawcy oraz możemy sposób zamawiania (na podstawie oferty dostawcy, listy braków, klasy towarów, grupy asortymentowej czy po prostu tylko tego co chcemy sami dodać - "tylko pozycje zamówienia"),
 • generowanie listy braków na podstawie zdefiniowanych norm i ilości minimalnych F11,
 • podgląd listy braków - F3,
 • automatyczne tworzenie zamówienia - F6, automat dzieli towary z listy braków na zamówienia według kryteriów ustawionych w menu Reguły -> Automatyczne tworzenie zamówienia
 • .
 • zamówienie łączone - F8 - wyświetla wszystkie utworzone zamówienia obok siebie,
 • zamówienie z listy braków - Ctrl + F8 - wymaga obecności zamówień do których można by przypisać pozycje z listy braków, pozwala na równoległe dodawanie pozycji do kilku otwartych zamówień,
 • przeniesienie zawartości zamówienia na liście braków - Shift + F9, działa dla całego zamówienia. a także na pojedyncze pozycje wewnątrz jego,
 • zamówienie leków sprzedanych z wybranego okresu czasu - Ctrl + F11, zarówno tych przeniesionych do kolejki, sprzedanych, jak i należących do konkretnej klasy czy grupy asortymentowej,

2) działające wewnątrz zamówienia:

 • dodanie pozycji do zamówienia - F2: z bazy leków, z BLOZa,
 • zmiana zamówienia - F9 - przeniesienie pozycji do innego dostawcy,
 • wyświetlenie opisu - F3 dla danego towaru: ceny u dostawcy, datę i cenę z ostatniej dostawy,
 • wyświetlenie wykresu lub dwóch sprzedaży w wybranym okresie czasu - F11,
 • wyświetlenie rozchodu w danym okresie czasu w postaci dodatkowej kolumny - Ctrl + F12,
 • sprawdzenie dostępności towaru w hurtowni, wspomniane już poprzednio F12,
 • podgląd karty towaru - Ctrl + F3,
 • wyświetlenie wartości zamówienia w cenach netto według oferty dostawcy - Alt + F5,
 • wyświetlenie odpowiedników danej pozycji - Ctrl+F7, można je dodawać do zamówienia, a także zastępować nimi naszą pozycję,
 • zmiana dostawcy - F4, następnie przez F3 wybieramy innego i zatwierdzamy F2,
 • klawisz F6 pozwala na wyświetlenie dodatkowo oferty dostawcy, listy braków, bazy leków, wybranej klasy czy grupy asortymentowej.W praktyce dodatkowe zamówienia wykonuje się całkiem szybko:) Wystarczy ręczne dodanie zamówienia, wybranie dostawcy, grupy asortymentowej czy klasy zawierającej towary jakie u danego dostawcy kupujemy. Następnie wyświetlamy rozchód w okresie czasu w postaci dodatkowej kolumny i wbijamy ilości według uznania.

Alternatywnie można też wykorzystać Ctrl + F11 dla takiego samego przedziału czasowego oraz klasy/grupy asortymentowej. Wtedy tylko zaglądamy do zamówienia w celu skontrolowania wygenerowanych ilości i pozycji.

W tym odcinku to już wszystko. Zachęcamy do dyskusji i praktycznego wykorzystania.

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...