Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Przezorny farmaceuta - zawsze ubezpieczony!

Przezorny farmaceuta - zawsze ubezpieczony!

W wielu krajach UE ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla farmaceutów jest obowiązkowe. Choć z danych przekazywanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe wynika, że z roku na rok wzrasta zainteresowanie farmaceutów w Polsce tą formą ubezpieczenia, to nadal należymy do niechlubnej czołówki krajów UE z najniższą liczbą ubezpieczonych farmaceutów.

W związku z szerokim wachlarzem usług farmaceutycznych świadczonych przez farmaceutów w Polsce, związanych z takimi wartościami jak zdrowie i życie pacjentów należy mieć świadomość istnienia realnego ryzyka związanego z wykonywaniem naszej profesji. Ryzyko to dotyczy głównie możliwości wyrządzenia przez farmaceutę szkody osobowej lub rzeczowej na skutek wykonywania czynności zawodowych. W interesie farmaceuty powinno leżeć zawarcie umowy ubezpieczenia, której przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z działalnością zawodową, będące efektem działania i/lub zaniechania ubezpieczonego. Takie ubezpieczenie chroni majątek farmaceuty przed uszczupleniem, wynikającym z konieczności zapłaty odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkody pacjentowi.

W chwili obecnej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów jest dobrowolne. Jednak farmaceuci pełniący rolę świadczeniodawców np. realizujących czynności zaopatrzenia w środki pomocnicze – pieluchomajtki i wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi, będą podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 22 grudnia 2011r w sprawie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

Typowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla farmaceutów obejmuje szkody na osobie będące efektem uszkodzenia ciała, utraty zdrowia i życia, straty wynikające ze szkody (koszty leczenia, rehabilitacji) oraz utracone korzyści (utrata dochodów w trakcie hospitalizacji). Ochroną ubezpieczeniową można objąć nie tylko osobę farmaceuty, ale również działalność podlegającego mu personelu pomocniczego (technika farmaceutycznego), a nawet samej apteki działajacej w formie spółki. Istnieje również uwzględnienie w ramach polisy dodatkowych klauzul np.:

  • ubezpieczenie na wypadek nie zachowania odpowiedniej temperatury przechowywania środków leczniczych na skutek uszkodzeń urządzeń chłodniczych, przerwy w dostawie pradu lub uderzenia pioruna
  • Ubezpieczenie kosztów utylizacji leków zniszczonych na skutek pożaru
  • ubezpieczenie strat finansowych wynikających z utraty dokumentów na skutek pożaru, powodzi (np. niezbędnych do refundacji)

Analizując system opieki zdrowotnej w Polsce oraz obserwacja stale rosnącej świadomości prawnej społeczeństwa, wydaje się niezbędnym – objęcie obligatoryjną ochroną ubezpieczeniową wszystkich farmaceutów w zakresie akceptowalnym przez samorząd aptekarski.Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2011r w sprawie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...