Farmaceuto, poznaj sprawdzone rozwiązanie
na zaparcie

GDY ŚLIWKI
NIE WYSTARCZAJĄ...

Dowiedz się więcej i weź udział w konkursie!

Do wygrania 50 upominków - BUTELKA FILTRUJĄCA WODĘ

Co to jest zaparcie?

Dane epidemiologiczne z Polski wykazują, że w naszym kraju na przewlekłe zaparcia cierpi 13% społeczeństwa, a wiec co ósmy Polak2.
Częstość występowania wzrasta z wiekiem, szczególnie po 65. r.ż. i może sięgać nawet 80% wśród pensjonariuszy domów pomocy społecznej 2.

Zaparcie (potocznie zwane zatwardzeniem) to zbyt mała częstość wypróżnień lub stolce twarde, oddawane z wysiłkiem, którym często towarzyszy uczucie niepełnego wypróżnienia 1.

Najczęściej występuje tzw. zaparcie idiopatyczne, czyli takie, którego nie powoduje żadna choroba organiczna. Do zaparć idiopatycznych należy zaparcie czynnościowe i postać zespołu jelita drażliwego z zaparciem 1.

Zaparcie idiopatyczne jest najczęstszym typem zaparcia rozpoznawanym u >90% chorych zgłaszających ten objaw lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. Występuje u ludzi w każdym wieku, częściej u kobiet i osób >65. roku życia 1.

Objawowe leczenie zaparć u dorosłych
i dzieci powyżej 8 lat

Jak działają środki przeczyszczające – różne mechanizmy działania 3,4

I linia leczenia
II linia leczenia
Szczególne sytuacje
Działanie
Osmotyczne
Pęczniejące
Zwiększające poślizg
Kontaktowe
Doodbytnicze
Przykłady
 • Makrogol
 • Laktuloza
 • Błonnik
 • Babka płesznik
 • Babka jajowata
 • Olej parafinowy
 • Bisakodyl
 • Antrazwiazki (np. sennozydy A i B, reina, aloina)
 • Czopki (glicerynowe, bisakodyl) i lewatywa
Czas
działania
24-48h
24-72h
6-72h
5-10h
5-60h
Działania
niepożądane
i ważne
informacje
Wzdęcia i bóle brzucha na początku leczenia (zwłaszcza przy stosowaniu laktulozy).
Gazy i wzdęcia. Należy pić dużo wody. Nie stosować w przypadku pacjentów leżących i niskiej aktywności fizycznej.
Zmniejszenie wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A,D,E i K), wyciek z odbytu i podrażnienie.
Nadmierny efekt przeczyszczający, ból brzucha, tachyfilaksja.
Miejscowe podrażnienie, tylko do doraźnego stosowania w przypadku zaparć dystalnych.
Specjalne grupy pacjentów
 • Ciężarne: tak
 • Osoby starsze: tak
 • Dzieci*: tak
 • Ciężarne: tak
 • Dzieci: nie zalecane
 • Ciężarne: tak
 • Osoby starsze i dzieci: z zachowaniem ostrożności
 • Ciężarne: nie
 • Dzieci: poniżej 6 lat nie
 • Ciężarne: nie
 • Osoby starsze: tak
 • Dzieci: tak, w zależnosci od wieku i substancji
*dawka zależna od wieku dziecka i substancji czynnej.

Porównanie I linii leczenia zaparć: makrogol i laktuloza

I linia leczenia
MAKROGOL (Forlax)
laktuloza
Mechanizm działania
Duża cząsteczka, która wiąże wodę – zwiększa objętość i zmiękcza masę kałową.
Zatrzymanie wody w jelicie grubym, zwiększenie objętości i zmiękczenie mas kałowych. Działanie zależne od aktywności flory jelitowej5.
Pacjenci
Do stosowania przez dorosłych i dzieci w wieku od 8 lat, przez kobiety w ciąży i osoby w podeszłym wieku.
Do stosowania przez niemowlęta, dzieci i dorosłych5.
Czas działania
24-48 godzin6
24-48 godzin5
Czas stosowania
Brak ograniczeń czasowych do stosowania dla dorosłych; u dzieci stosować do 3 miesięcy6.
Możliwa adaptacja/„przyzwyczajenie” flory bakteryjnej – konieczność zwiększenia dawki dla uzyskania tego samego efektu7.

Porównanie I linii leczenia zaparć: makrogol i laktuloza

Udowodniono, że monoterapia makrogolem jest skuteczniejsza niż terapia laktulozą w osiąganiu normalizacji częstotliwości wypróżnień i typu stolca wg bristolskiej skali. 8

Dane z 10 randomizowanych, kontrolowanych badań z udziałem 868 pacjentów w wieku poniżej 70 lat w 6 krajach.

Długoterminowa skuteczność leczenia przewlekłych zaparć czynnościowych

Makrogol wykazuje udowodnioną w badaniach skuteczność:

w grupie pacjentów stosujących makrogol była istotnie większa liczba pacjentów, która miała całkowitą remisję zaparć w porównaniu do grupy stosującej placebo9.
również częstotliwość wypróżnień była znacząco wyższa w grupie stosującej makrogol niż w grupie stosującej placebo9.

Dawkowanie leku Forlax. Stosowanie u dzieci powyżej 8 lat i dorosłych6.

Rekomendowana dawka to 1 do 2 saszetek dziennie, najlepiej przyjmowana jako jedna dawka rano6*.
Dzienna dawka powinna być dostosowana indywidualnie i może różnić się od 1 saszetki podawanej co drugi dzień (zwłaszcza u dzieci) do 2 saszetek dziennie6*.
Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 50 ml) bezpośrednio przed spożyciem, następnie wypić przygotowany roztwór6*.
Aby lek zadziałał potrzeba zwykle 24 do 48 godzin.
Poprawa perystaltyki uzyskana po stosowaniu leku Forlax 10 g może być utrzymana pod warunkiem przestrzegania zdrowego trybu życia oraz zaleceń dietetycznych6*
*U dzieci okres stosowania leku Forlax 10 g nie powinien przekraczać 3 miesięcy.

Farmaceuto, weź udział w szkoleniu i zdobądź 2 punkty edukacyjne

Biorę udział
Bibliografia: 1. Portal Medycyna praktyczna: https://www.mp.pl/pacjent/gastrologia/choroby/jelitogrube/74266,zaparcia-czynnosciowe, dostęp 22.02.2023 r.
2. Daniluk J., Przewlekłe zaparcia — niedoceniany problem kliniczny, Gastroenterologia Kliniczna 2018, tom 10, nr 1: 1–13.
3. AFSSAPS, Constipation occasionelle de l'adulte, June 2009.
4. Les traitements de la constipation chez l'adulte – VIDAL. https://www.vidal.fr/maladies/estomac-intestins/constipation-adulte/traitements.html
5. Charakterystyka Produktu Leczniszego Lactulosum Amara, (https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/), data wejścia 1.03.2023 r.
6. Charakterystyka Produktu Leczniczego Forlax 10g z 11.012022 r.
7. Fritz E., Effects of lactulose and polyethylene glycol on colonic transit; 2005.
8. Lee-Robichaud H, Lactulose versus Polyethylene Glycol for Chronic Constipation (Review), The Cochrane Library, 2010, Issue 7.
9. Corazziari E., Long term efficacy, safety, and tolerability of low daily doses of ososmotic polyethylene glycol electrolyte balanced solution (PMF-100) in the treatment of functional chronic constipation. Gut 2000;46:522–526.
SIL
FORLAX 10 g, Macrogolum 4000, proszek do sporządzania roztworu doustnego, saszetki. Skład jakościowy i ilościowy: Makrogol 4000 - 10,00 g na saszetkę, substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol (E420) - 1,7 mg na saszetkę, dwutlenek siarki (E220) - 0,12*10-2 mg na saszetkę Wskazania do stosowania: Leczenie objawowe zaparć u dorosłych oraz u dzieci w wieku od 8 lat. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien stwierdzić, czy przyczyną zaparcia nie są zaburzenia organiczne. Forlax l0 g powinien stanowić jedynie tymczasowe leczenie pomocnicze dodatkowo do leczenia zaparcia odpowiednim trybem życia i dietą. U dzieci leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 miesiące. Jeżeli pomimo zastosowania diety objawy utrzymują się, należy ustalić przyczynę i wdrożyć odpowiednie leczenie. Dawkowanie i sposób podawania: Podanie doustne. Dawkowanie: 1 do 2 saszetek (10-20 g) na dobę, najlepiej w dawce jednorazowej rano. Dobową dawkę leku należy dostosować indywidualnie, w zależności od objawów klinicznych i może ona wynosić od jednej saszetki na dobę (zwłaszcza u dzieci) do dwóch saszetek na dobę. Efekt działania produktu Forlax 10 g następuje w ciągu 24-48 godzin po podaniu. Dzieci i młodzież: U dzieci leczenie nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące, z uwagi na brak dostatecznych danych klinicznych dotyczących stosowania produktu dłużej niż 3 miesiące. Poprawa perystaltyki w wyniku leczenia zostanie utrzymana pod warunkiem przestrzegania zdrowego trybu życia oraz zaleceń dietetycznych. Sposób podawania: Zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w około 50 ml wody tuż przed użyciem i przyjąć rano. Otrzymany roztwór będzie klarowny i przezroczysty jak woda. Przeciwwskazania: ciężka choroba zapalna jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) lub toksyczne rozszerzenie okrężnicy; perforacja przewodu pokarmowego lub zwiększone ryzyko perforacji przewodu pokarmowego; niedrożność jelit lub podejrzenie niedrożności mechanicznej jelit lub objawowe zwężenie jelit; ból brzucha o nieustalonej przyczynie; nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Specjalne ostrzeżenia. Leczenie zaparcia przy pomocy produktów leczniczych stanowi jedynie postępowanie uzupełniające do prowadzenia zdrowego trybu życia oraz przestrzegania odpowiedniej diety, na przykład: przyjmowania zwiększonych ilości płynów i błonnika roślinnego, zalecenia odpowiedniej aktywności fizycznej oraz rehabilitacji odruchu wypróżniania. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć zaburzenia organiczne. Ten produkt leczniczy zawiera makrogol (glikol polietylenowy). W przypadku leków zawierających makrogol (glikol polietylenowy) donoszono o przypadkach reakcji nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka, świąd, rumień). Ten produkt leczniczy zawiera dwutlenek siarki, który rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli. Ten produkt leczniczy zawiera 1,7 mg sorbitolu w jednej saszetce. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na saszetkę, to znaczy produkt leczniczy uznaje się za „wolny od sodu”. W przypadku biegunki, u pacjentów, u których występuje ryzyko zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej (na przykład pacjenci w podeszłym wieku lub pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek lub pacjenci przyjmujący diuretyki) należy kontrolować stężenie elektrolitów. Stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami odruchu wymiotnego i pacjentów ze skłonnością do regurgitacji lub zachłyśnięcia. Informowano o przypadkach zachłyśnięcia wskutek podawania przez zgłębnik nosowo- żołądkowy znacznych objętości glikolu polietylenowego i elektrolitów. Szczególnie narażone na ryzyko zachłyśnięcia są dzieci z zaburzeniami neurologicznymi z dysfunkcją motoryczną jamy ustnej. U pacjentów z problemami z połykaniem, którzy wymagają dodania środków zagęszczających do preparatów płynnych w celu zwiększenia ich spożycia, należy rozważyć wystąpienie interakcji. Środki ostrożności. Produkt Forlax 10 g nie zawiera istotnej ilości cukru ani polioli i może być przepisywany pacjentom z cukrzycą oraz pacjentom na diecie bezgalaktozowej. Działania niepożądane: Działania niepożądane wymieniono zgodnie z następującą klasyfikacją: Bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Populacja dorosłych: Działania niepożądane wymienione w tabeli poniżej zgłaszano podczas badań klinicznych (obejmujących 600 dorosłych pacjentów) oraz w czasie stosowania w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Na ogół działania niepożądane były przeważnie łagodne i przemijające; dotyczyły głównie układu żołądkowo-jelitowego. Zaburzenia żołądka i jelit. Często: ból brzucha, wzdęcie brzucha, biegunka, nudności. Niezbyt często: wymioty, nagła potrzeba oddania stolca, nietrzymanie stolca. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Częstość nieznana: zaburzenia elektrolitowe (hiponatremia, hipokaliemia) i/lub odwodnienie, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Zaburzenia układu immunologicznego. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, rumień). Populacja dziecięca (pediatryczna): Działania niepożądane wymienione w tabeli poniżej zgłaszano podczas badań klinicznych, obejmujących 147 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 15 lat oraz w czasie stosowania w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Podobnie jak w populacji dorosłych na ogół działania niepożądane były przeważnie łagodne i przemijające; dotyczyły głównie układu żołądkowo-jelitowego: Zaburzenia żołądka i jelit: Często: ból brzucha, biegunka (Biegunka może spowodować bolesność w okolicy odbytu). Niezbyt często: wymioty, wzdęcie brzucha, nudności. Zaburzenia układu immunologicznego. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, rumień) Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl, Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego. Podmiot odpowiedzialny: IPSEN Consumer HealthCare, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francja. Lokalny przedstawiciel: MAYOLY POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa tel.: 22 166 26 26. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: 11783 wydane przez Prezesa URPL, WM i PB. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez recepty - OTC. Data ostatniej aktualizacji Charakterystyki Produktu Leczniczego: 11.01.2022 r. .

PL-FRL-2024022801