Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem znajdziesz w instrukcji używania załączonej do opakowania i na stronie: hialeye.pl.

Zapraszamy do udziału
w krótkiej ANONIMOWEJ ankiecie
na temat kropli do oczu
oraz Zespołu Suchego Oka

"*" oznacza pola wymagane

PYTANIA

1. Na jakie objawy Zespołu Suchego Oka najczęściej uskarżają się pacjenci kupujący krople nawilżające do oczu? (proszę wybrać max. 3 odpowiedzi): *
2. Jakie leczenie proponuje Pani/Pan pacjentom z objawami zespołu suchego oka?*
3. Które z poniższych preparatów w postaci kropli nawilżających do oczu Pan/i zna? *
4. Które marki bierze Pan/i pod uwagę rekomendując krople nawilżające do oczu?*
5. Które czynniki bierze Pani/Pan pod uwagę rekomendując krople nawilżające pacjentom zgłaszającym objawy umiarkowanego i/lub ciężkiego ZSO? (proszę wybrać max. 3 odpowiedzi):*
6. Jakie czynniki bierze Pani/Pan pod uwagę rekomendując krople Hialeye Duo Emulsja?*
7. Jakie trendy obserwuje Pani/Pan wśród pacjentów, którzy poszukują rozwiązań na różne stadia ZSO (proszę wybrać max. 2 odpowiedzi):*

HIA/12844/03/23