Do wygrania 1 ze 100 nagród.

Zapoznaj się z poniższymi materiałami i uzyskaj informacje dotyczące zgagi.

Na podstawie zebranych informacji wypełnij quiz i wygraj atrakcyjną nagrodę!

Artykuł

Poznaj sposoby na pozbycie się zgagi oraz dowiedz się w jaki sposób ją leczyć.

Okres okołoświąteczny, to czas kiedy pacjenci szczególnie potrzebują skutecznej rekomendacji. Zapoznaj się z treścią artykułu i bądź gotowy na pytania swoich pacjentów.

Przeczytaj artykuł

VIDEO

Niezwykle istotna jest wiedza na temat wsparcia pacjenta zmagającego się z uciążliwą dolegliwością, jaką jest zgaga.

Czy wiesz zatem, czym jest dwutorowe leczenie zgagi oraz w jaki sposób może okazać się pomocne dla Twoich pacjentów? Sprawdź i dowiedz się, co polecić pacjentowi, gdy inne preparaty zawodzą!

Zgaga, niestrawność, ból i pieczenie w nadbrzuszu

Prelegent

mgr farm. Arkadiusz Przybylski

absolwent Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, kierownik apteki, redaktor portalu receptura.pl i aptekarz.pl.

Prezentacja

Zapoznaj się z prezentacją na temat skuteczności substancji zawartych w leku Manti Extra, wypełnij test oraz zdobądź nagrodę!

PYTANIA KONKURSOWE

Odpowiedz prawidłowo na pytania i zdobądź nagrodę!

Konkurs został zakończony.

[1] Powoduje natychmiastowy wzrost wartości pH w przełyku”, ChPL Manti extra.

[2] Wpływ famotydyny jest silny i długotrwały, pojawia się w ciągu 1 do 2 godzin od podawania doustnego, ChPL Manti Extra.

Manti Extra SIL

Manti Extra, tabletki do rozgryzania i żucia. Famotydyna 10 mg + Magnezu wodorotlenek 165 mg + Wapnia węglan 800 mg. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Dekstraty (źródło glukozy) – 413 mg. Wskazania do stosowania: U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat do krótkotrwałego leczenia objawowego dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, niestrawność, ból i pieczenie w nadbrzuszu. Dawkowanie: Dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat. W celu złagodzenia objawów, należy żuć jedną tabletkę. Nie należy połykać tabletek w całości. Aby zapobiec zgadze, należy zastosować jedną tabletkę 15 do 60 min przed jedzeniem lub piciem napojów, które powodują niestrawność. Nie należy przekraczać dawki dobowej dwóch tabletek. Jeżeli pomimo 15 dni nieprzerwanego leczenia objawy nie ustąpiły lub uległy nasileniu, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w celu weryfikacji diagnozy i ewentualnego zastosowania innej metody leczenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość (uczulenie) na famotydynę lub inne leki zmniejszające produkcję kwasu solnego w żołądku (np. ranitydyna, cymetydyna itp.) lub na leki zobojętniające kwas solny (węglan wapnia, wodorotlenek magnezu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub inne uczulenia; Ciężka niewydolność nerek. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Przed rozpoczęciem leczenia pacjentów z podejrzeniem owrzodzenia żołądka oraz takich, u których występują dodatkowe niepokojące objawy (niezamierzone zmniejszenie masy ciała, trudności w połykaniu, nawracające wymioty, krwiste lub fusowate wymioty, smoliste stolce) należy wykluczyć jakiekolwiek procesy nowotworowe w obrębie układu pokarmowego (Produkt Manti Extra może łagodzić objawy i opóźniać rozpoznanie choroby podstawowej). W przypadku niewydolności nerek produkt powinien być stosowany pod nadzorem lekarza. Należy również kontrolować stężenie wapnia i magnezu we krwi. U pacjentów z nieprawidłową czynnością nerek może dochodzić do kumulacji jonów magnezu, które mogą sprzyjać rozwojowi depresji, chorób ośrodkowego układu nerwowego i innych objawów hipermagnezemii. U pacjentów z nieprawidłową czynnością wątroby i nerek, lek powinien być stosowany z ostrożnością. Jeśli u pacjenta występują poniższe dolegliwości powinien on skonsultować się z lekarzem przed użyciem leku: – ból w klatce piersiowej (lub w okolicach barków), płytki oddech, pocenie, promieniowanie bólu do kończyn górnych, karku, ramion lub żuchwy (zwłaszcza, gdy towarzyszą mu trudności z oddychaniem); – trudności z połykaniem, ból podczas połykania; – zawroty głowy, nudności, wymioty; – wymioty z domieszką krwi, fusowate wymioty; – krwawienie z odbytu, krwawe stolce, smołowate stolce; – zgaga utrzymująca się dłużej niż trzy miesiące; – zgaga, której towarzyszą ból, zawroty głowy, nadmierne pocenie się; – długotrwały ból brzucha; – jeżeli u pacjenta w wieku powyżej 40 lat nastąpiła ostatnio zmiana objawów związanych z niestrawnością i zgagą, lub pojawiły się nowe objawy; – nieoczekiwana utrata masy ciała; – potwierdzona hiperkalcemia, ponieważ produkt zawiera wapń; – potwierdzona hipofosfatemia, ponieważ produkt może ją nasilać; – potwierdzona hiperkalciuria jeśli w przeszłości występowały kamienie nerkowe lub kamica dróg moczowych. Długotrwałe stosowanie produktu zwłaszcza w skojarzeniu z innymi lekami zawierającymi wapń i (lub) witaminę D, może zwiększać ryzyko rozwoju u pacjenta hiperkalcemii oraz następczej niewydolności nerek. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych: Glukoza (składnik dekstratów): Pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Sód: Produkt zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Działania niepożądane dla Manti Extra tabletki do żucia zgłaszane są rzadko. Zazwyczaj są łagodne, szybko ustępują i są odwracalne po zaprzestaniu stosowania produktu. Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi są: ból głowy, nudności i biegunka. Działania niepożądane wymieniono według częstości występowania: bardzo często (≥1/10) ; często (≥1/100 do<1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do<1/100); rzadko (≥1/10 000 do<1/1 000); bardzo rzadko (Wszelkie prawa zastrzeżone farmacja.net sp. z o. o