REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Badanie ujawnia szkodliwy wpływ leków na bazie konopi na mózg

4 grudnia 2018 11:17

Naukowcy wykazali, że długotrwałe przyjmowanie związków chemicznych obecnych w marihuanie negatywnie wpływa na pracę mózgu i pamięć.

Badanie naukowców z Uniwersytetu w Michigan ujawniło również niebezpieczną tendencję. Pacjenci, którzy po zastosowaniu medycznej marihuany, odczuwali ulgę, decydowali się na odstawienie leków bez konsultacji z lekarzem (fot. Shutterstock)
Wyjaśnienie wpływu kannabinoidów na pracę mózgu ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju narzędzi terapeutycznych, mających łagodzić skutki uboczne stosowania terapii na bazie kannabinoidów (fot. Shutterstock)

Intensywność badań prowadzonych na konopiach znacznie się w ostatnich latach zwiększyła. To efekt dyskusji, jaka rozgorzała na świecie na temat przepisów mających uregulować stosowanie tego surowca i jego zastosowanie w medycynie. Istnieją liczne doniesienia na temat ryzyka wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym na skutek częstego, regularnego spożycia konopi. Jednak potencjalne skutki uboczne długotrwałej ekspozycji na leki na bazie konopi nie zostały dotąd w pełni zbadane.

Naukowcy, wspierani przez projekt SynaNet, ustalili, że ciągłe stosowanie konopi lub opartych na nich leków, prowadzi do problemów z pamięcią. Ich badanie zostało niedawno opublikowane w czasopiśmie „Journal of Neurochemistry”. „U myszy długotrwale narażonych na działanie WIN 55,212-2 zaobserwowaliśmy zaburzenia pamięci rozpoznawczej i różnice w metabolicznej aktywności komórek mózgu, jak również nieprawidłowości dotyczące połączeń synaptycznych w obwodach, które warunkują przetwarzanie informacji przechowywanych w pamięci”, donoszą badacze.

REKLAMA

Efekty uboczne

Badacze z Uniwersytetu Lizbońskiego i Lancaster University zbadali wpływ długotrwałego, nieciągłego (30 dni) narażenia na działanie kannabinoidów na metabolizm komórek mózgu, połączenia synaptyczne w mózgu oraz pamięć rozpoznawczą. Skoncentrowali się oni na konsekwencjach stosowania konkretnego leku konopnego, tj. WIN 55,212-2, związku chemicznego opisanego jako pochodna aminoalkylindolu, który wywołuje skutki podobne do tych otrzymywanych dzięki kannabinoidom, np. tetrahydrokannabinolowi – składnikowi aktywnemu konopi. Autorzy podkreślili znaczenie badania dla osób stosujących terapie na bazie kannabinoidów w leczeniu różnych medycznych schorzeń. „Wyjaśnienie wpływu kannabinoidów na pracę mózgu ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju narzędzi terapeutycznych, mających łagodzić skutki uboczne stosowania terapii na bazie kannabinoidów bezpośrednio w obszarach poddanych leczeniu”. Popularność leków na bazie konopi stosowanych w terapii wielu chorób, w tym padaczki, stwardnienia rozsianego i przewlekłego bólu, nieustannie rośnie.

REKLAMA

Omawiając wnioski płynące z badania w komunikacie prasowym Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, Ana Sebastião, kierownik grupy badawczej, tłumaczy: „Jak w przypadku wszystkich leków, tak również i w tym przypadku terapie na bazie kannabinoidów nie tylko korzystnie wpływają na objawy choroby, ale niosą ze sobą również działania niepożądane”. Podkreśla również, że „wyniki badań są bardzo ważne z punktu widzenia opracowania strategii farmakologicznych zmierzających do zmniejszenia poznawczych skutków ubocznych obecnie stosowanych terapii na bazie kannabinoidów, które okazały się skuteczne w walce z wieloma chorobami neurologicznymi”.

Co to jest SynaNet?

Jak podsumowano na stronie internetowej projektu, projekt SynaNet powstał z myślą o „promowaniu wspólnych interdyscyplinarnych i translacyjnych badań poprzez podnoszenie poziomu skuteczności transferu wiedzy, wymianę dobrych praktyk badawczych oraz zwiększanie mobilności początkujących badaczy”. W programie udział wzięli badacze z czterech uniwersytetów z Włoch, Portugalii, Finlandii i Zjednoczonego Królestwa.

Projekt SynaNet (Neurologic and Psychiatric Disorders: from synapses to networks) ma na celu poznanie mechanizmów chorób neurologicznych i psychicznych oraz stwarza szereg możliwości prowadzenia badań i uczestnictwa w szkoleniach. Zgodnie z informacjami podanymi w serwisie CORDIS, tematyka badań obejmuje „starzenie się, choroby neurodegeneracyjne i związane z pobudliwością neuronów (o podłożu psychicznym bądź neurologicznym), stany zapalne układu nerwowego, synchronizację/desynchronizację w obrębie układu nerwowego”. Partnerzy projektu twierdzą, że tematyka będąca przedmiotem badań prowadzonych w ramach projektu SynaNet jest niezwykle istotna z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa zarówno europejskiego, jak i globalnego. Dotyczy to również wpływu kannabinoidów na obwody w mózgu, zaburzenia połączeń synaptycznych w chorobie Alzheimera i schizofrenii oraz powiązań pomiędzy funkcjonowaniem połączeń synaptycznych a zaburzeniami snu.

Więcej informacji: strona internetowa projektu SynaNet

REKLAMA

Źródło: ŁW/cordis.europa.eu

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kierownikiem jestem Kierownikiem jestem

Jestem kierownikiem w swojej aptece. Dla wielu farmaceutów to spełnienie marzeń. Własny interes, nie...

Apteka rozliczała „puste faktury” za usługi reklamowe. Urząd Skarbowy przeprowadził kontrolę… Apteka rozliczała „puste faktury” za usługi reklamowe. Urząd Skarbowy przeprowadził kontrolę…

Urząd Kontroli Skarbowej wszczął postępowanie kontrolne wobec spółki prowadzącej apteki. W rezultaci...

Światowy Dzień Mycia Rąk Światowy Dzień Mycia Rąk

W tym roku Światowy Dzień Mycia Rąk obchodzimy 15 października....

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz