REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Cochrane: Farmaceuci ogrywają istotną rolę w poprawie stanu zdrowia pacjentów

11 września 2018 08:12

Zespół naukowców prowadzony przez profesor Margaret Watson z University of Bath, we współpracy z Cochrane, NHS Education Scotland oraz innymi Uniwersytetami, dokonał przeglądu systematycznego 116 badań, w których udział wzięło ponad 40 tys. pacjentów. W rezultacie powstała największa jak do tej pory praca naukowa, podsumowująca znaczenie roli farmaceutów w poprawie stanu zdrowia pacjentów.

Farmaceuci nie są panaceum, ale mogą zwiększyć możliwości i pojemność systemu opieki zdrowotnej i pomóc pacjentom w poprawie ich stanu zdrowia. (fot. Shutterstock)

Przegląd systematyczny przeprowadzony przez naukowców pod kierownictwem Margaret Watson z University of Bath to największa, jak do tej pory, praca tego typu, podsumowująca znaczenie farmaceutów w systemie opieki zdrowotnej. Jego wyniki nie pozostawiają złudzeń – farmaceuci ogrywają istotną rolę w poprawie stanu zdrowia pacjentów.

Naukowcy przeanalizowali 116 badań, w których udział wzięło łącznie ponad 40 tys. pacjentów. Porównano efekty opieki farmaceutycznej, ze standardową opieką lub interwencjami innych pracowników służby zdrowia, u pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe (cukrzyca, nadciśnienie). Autorzy przeglądu jednoznacznie stwierdzili, że pacjenci w grupach otrzymujących różne usługi w ramach opieki farmaceutycznej, uzyskiwali lepsze wyniki, jeśli chodzi o obniżenie poziomu cukru we krwi i ciśnienia krwi. W przypadku innych parametrów, takich jak liczba przyjęć do szpitala czy liczba zgonów, wyniki badania były mniej jednoznaczne, aczkolwiek ogólny kierunek efektów działań farmaceutów był również pozytywny.

REKLAMA

Kontrola cukru we krwi jest mierzona za pomocą wskaźnika HbA1c (hemoglobina glikowana). U pacjentów, którym świadczona była opieka farmaceutyczna, wyniki hemoglobiny glikowanej były o niższe 0,8% w porównaniu z pozostałymi pacjentami (bez interwencji farmaceutów). Warto przy tym pamiętać, że wzrost o 1% HbA1c wiąże się z zwiększonym o 28% ryzykiem przedwczesnej śmierci. Z kolei jeśli chodzi ciśnienie krwi, w przypadku pacjentów pod opieką farmaceutów, było ono średnio o 5 mmHg niższe. Z badań wynika, że obniżenie ciśnienia tętniczego taką wartość pozwala zmniejszyć ryzyko udaru o 34% i choroby niedokrwiennej serca o 21%.

REKLAMA

– To, co jest naprawdę ważne w tym przeglądzie systematycznym to, że pokazuje on, iż usługi farmaceutyczne mogą przynieść klinicznie istotną poprawę dla pacjentów i mogą prowadzić do korzyści w niektórych stanach przewlekłych, szczególnie w cukrzycy i nadciśnieniu krwi – podsumowała autorka badania, Profesor Margaret Watson z University of Bath. – Farmaceuci nie są panaceum, ale mogą zwiększyć możliwości i pojemność systemu opieki zdrowotnej i pomóc pacjentom w poprawie ich stanu zdrowia.

Watson przyznała jednocześnie, że z powodu słabego raportowania danych z niektórych badań i ogólnie niskiej jakości dowodów, nie można wskazać konkretnych elementów opieki farmaceutycznej, które mają wpływ na ostateczny efekt dla zdrowia pacjentów. Aby doprecyzować tę kwestię, konieczne będzie bardziej szczegółowe przeanalizowanie dostępnych raportów, w dalszych badaniach.

Z pięciu badań, w których porównywano usługi świadczone przez farmaceutów z innymi pracownikami służby zdrowia, żadne nie oceniały wpływu interwencji na odsetek pacjentów poza zakresem docelowym ciśnienia krwi lub glikowanej hemoglobiny, hospitalizacji czy wystąpienia działań niepożądanych leków.

– Oznacza to, że nie ma dowodów sugerujących, że interwencje prowadzone przez innych pracowników służby zdrowia są mniej lub bardziej korzystne niż te dostarczane przez farmaceutów – zaznacza profesor Watson.

REKLAMA

Profesor Watson zaprezentowała pracę swojego zespołu podczas FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences w Glasgow 4 września. Badanie zostało sfinansowane przez Chief Scientist Office, Scottish Government, a professor Watson otrzymała fundusze na jego przeprowadzenie z The Health Foundation.

Przeglądy Cochrane oceniają dane z jak największej liczby badań, aby wyciągnąć najbardziej wiarygodne wnioski i są uznane na całym świecie za najwyższy standard w opiece zdrowotnej opartej na dowodach (EBM).

Źródło: Cochrane

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Alternatywa dla statyn? Jeszcze nie teraz Alternatywa dla statyn? Jeszcze nie teraz

Badania kliniczne III fazy dla rozwijanego leku kontrolującego zaburzenia lipidowe zostały przerwane...

Opieka farmaceutyczna u chorych na astmę Opieka farmaceutyczna u chorych na astmę

Astma jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie. WHO szacuje, że cierpi na nią 1...

5 leków, które zmieniły świat 5 leków, które zmieniły świat

Ludzie od zawsze szukali możliwości poradzenia sobie z trapiącymi ich dolegliwościami. Odkrycie dzia...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz