REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czy należy stosować antybiotyki? Nowa technologia ułatwi podejmowanie decyzji.

24 sierpnia 2018 09:36

Badacze odkryli nowatorski sposób diagnozowania pacjentów z gorączką i postępowania w ich przypadku. Jaki? Nowe biomarkery, które potrafią odróżnić infekcję bakteryjną od infekcji wirusowej. Ulepszona metoda diagnozowania infekcji może wkrótce pomóc lekarzom podejmować decyzje o włączeniu do leczenia antybiotyków.

Celem badaczy jest ograniczenie niepotrzebnego podawania antybiotyków tym dzieciom, u których występuje infekcja wirusowa (fot. Shutterstock)

Najpowszechniejszą przyczyną skłaniającą rodziców do szukania opieki medycznej dla swych dzieci jest gorączka. Jednak jedynie w niewielkiej części takich przypadków (5–10%) gorączka spowodowana jest przez zagrażającą życiu infekcję bakteryjną. Zazwyczaj choroba wywołana wysoką gorączką jest skutkiem infekcji wirusowej, w której przebiegu leczenie antybiotykami nie jest konieczne. Jednakże ze względu na brak niezawodnych testów wiele dzieci niepotrzebnie otrzymuje antybiotyki, które stosuje się przy leczeniu infekcji bakteryjnych, a nie wirusowych.

Fakt, że metody stosowane obecnie do wykrycia infekcji bakteryjnej są niewystarczające, stanowi duży problem dla pracowników opieki zdrowotnej na całym świecie. Obecnie lekarze wykrywają obecność bakterii poprzez posiew krwi, moczu lub płynu rdzeniowego. Jednakże duża część tych badań nie jest dość czuła i nie zapewnia wystarczająco konkretnych wyników. Co więcej, jako że wyhodowanie kultur bakterii w posiewie zajmuje co najmniej 48 godzin, jest możliwe, że decyzję o podaniu antybiotyku podjęto jeszcze przed uzyskaniem wyników.

REKLAMA

Sfinansowany przez UE projekt PERFORM uruchomiono właśnie w celu usprawnienia procesu diagnostycznego oraz sposobu leczenia pacjentów z gorączką. Zakłada on stosowanie nowatorskich metod rozpoznawania biomarkerów we krwi dzieci z gorączką. Celem tych metod jest precyzyjne odróżnienie infekcji bakteryjnej od wirusowej.

REKLAMA

[h4]Rozpoznanie rodzaju infekcji dzięki genom i białkom[/h4]

Aby osiągnąć ten cel, zespół pracujący nad projektem tworzy ogromny biobank próbek z wcześniejszych badań sfinansowanych przez UE oraz tysięcy nowych przypadków z krajów Europy i Afryki Zachodniej. Próbki z biobanku nie będą wykorzystywane do rozpoznawania bakterii wywołujących gorączkę. Zamiast tego posłużą one do rozpoznania wzorca genów i białek aktywowanych przez infekcję. Korzystając z tego wzorca, zespół rozpozna „podpis” odróżniający infekcję bakteryjną od wirusowej. Następnie najdokładniejsze biomarkery oceni się u pacjentów z gorączką w różnych placówkach opieki zdrowotnej w Europie.

Jest to obecnie największe tego rodzaju badanie ekspresji kwasu rybonukleinowego. Dodatkowym celem badania jest odróżnienie infekcji od stanów zapalnych będących przyczyną gorączki. W ramach projektu prowadzone będzie również badanie obserwacyjne sposobu leczenia dzieci cierpiących na choroby spowodowane wysoką gorączką. Dzięki unikalnym informacjom na temat tego, jak leczy się dzieci z gorączką w Europie i Afryce Zachodniej, badanie posłuży jako poradnik dla przyszłych badaczy dotyczący ulepszenia sposobu leczenia.

Usprawniając metody diagnozowania infekcji bakteryjnych oraz leczenia pacjentów z gorączką, PERFORM docelowo zmierza ku ograniczeniu niepotrzebnego podawania antybiotyków tym dzieciom, u których występuje infekcja wirusowa. Będzie się to wpisywać w obecne globalne wysiłki mające na celu zwalczanie antybiotykooporności drobnoustrojów, która staje się coraz poważniejszym zagrożeniem dla zdrowia w ujęciu globalnym.

REKLAMA

Przez 5 lat trwania projektu PERFORM (Personalised Risk assessment in febrile illness to Optimise Real-life Management across the European Union) utworzony zostanie kompleksowy plan leczenia dzieci z gorączką. Plan zostanie wdrożony w różnych systemach opieki zdrowotnej w Europie; będzie on stanowić połączenie nowych zaawansowanych genomicznych i proteomicznych podejść do fenotypowania klinicznego.

Więcej informacji: strona internetowa projektu PERFORM[/url]

Źródło: Cordis.europa.eu

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Niewydolność tarczycy w ciąży a ryzyko schizofrenii Niewydolność tarczycy w ciąży a ryzyko schizofrenii

Badanie opublikowane w Biological Psychiatry sugeruje związek między niskim poziomem hormonów tarczy...

Aplikacja na smartfony zwiększy wiedzę pacjentów na temat leków OTC Aplikacja na smartfony zwiększy wiedzę pacjentów na temat leków OTC

Medicyne to aplikacja dostępna za darmo od stycznia w sklepie iTunes. Została stworzona przez dra n....

Czy chorobę słychać w głosie? Czy chorobę słychać w głosie?

Zdaniem naukowców w głosie osób z chorobą Parkinsona słychać postępujące w czasie zmiany stanu ich z...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz