Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

E-recepta również w USA

E-recepta również w USA

Vermont jest ostatnim stanem w USA, który zalegalizował możliwość przepisywania leków na elektronicznych receptach. Nowe zasady pozwalają m. in. na lepszą kontrolę preskrypcji leków przeciwbólowych.

Dzięki internetowej ewidencji wydawanych substancji wszystkie sytuacje nadużycia środków opioidowych będą znajdywane u źródła. Wcześniej lekarze mieli możliwość wypisywania e-recept tylko na substancje słabo działające. Do 2010 wysoce uzależniające substancje nie mogły być ordynowane elektronicznie, ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa danych i substancji. W 2010 instytucja odpowiedzialna za przejrzysty obrót lekami (DEA, Drug Enforcement Administration) zezwoliła na internetowe przepisywanie opioidów, tylko jeśli spełnione zostaną wymagania bezpieczeństwa.

Zgromadzenie Farmaceutów w Vermont zajęło się tymi zapisami dopiero w 2014 roku, kiedy wyjaśniono wszystkie kwestie prawne związane z licencjonowaniem techników farmacji i wydawaniem leków z e-recept. Przedstawiciel Zgromadzenia Farmaceutów mówi, że „proces decyzyjny jest skomplikowany i czasochłonny dlatego na zmiany mieszkańcy musieli czekać aż 4 lata”.W Stanach Zjednoczonych około 70% lekarzy używa elektronicznych recept do ordynacji substancji nie objętych kontrolą federalną. Do tej pory tylko jeden stan - Nowy Jork – uchwalił prawo mające, które obliguje lekarzy do przepisywania leków uzależniających wyłącznie na elektronicznych receptach. Dzięki takiemu obiegowi środków, detekcja zagrożeń zdrowia pacjenta jest prostsza i szybsza. Zgromadzenie uchwaliło również dyrektywę nakazującą dodatkowe certyfikowanie techników wydających leki z e-recept. Dyrektywa dotyczy techników, którzy nie mają trzyletniego stażu pracy.

źródło: www.burlingtonfreepress.com

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...