REKLAMA
czw. 20 lutego 2020, 11:37

Esketamina jako skuteczny lek przeciwdepresyjny?

Depresja w znacznym stopniu wpływa na niepełnosprawność osób starszych, a co gorsza jest mniej podatna na leczenie względem tradycyjnych metod terapii wśród tej populacji. Esketamina została z powodzeniem wykorzystana u dorosłych powyżej 65 roku życia, u których stwierdzono depresję odporną na leczenie.

Ponieważ w wielu krajach mamy do czynienia ze starzeniem się społeczeństwa badania w tej dziedzinie nauki są istotne. fot shutterstock

W finansowanym przez producenta badaniu, w 3 fazie badań esketaminy w aerozolu, wzięło udział 138 osób w wieku 65 lat i starszych, które miały ciężki rodzaj depresji.

Pacjenci rozpoczęli terapię od doustnego leku przeciwdepresyjnego (wenlafaksyny, duloksetyny, escitalopramu lub sertraliny), który wcześniej nie był stosowany podczas danego epizodu. Zostali oni losowo przydzieleni do grupy placebo oraz grupy badawczej, której podawano esketaminę w formie sprayu. Stosowano schemat podawania 2 razy tygodniowo przez 4 tygodnie.

W standardowej skali przyjętej do oceny poprawy pacjenta, nie była ona statystycznie większa w przypadku donosowej esketaminy w połączeniu z doustnym lekiem przeciwdepresyjnym w porównaniu z placebo. Natomiast w subanalizach leczenie skojarzone miało znacznie większe efekty u osób poniżej 74 roku życia i tych z wcześniejszym wystąpieniem depresji (tych, u których stwierdzono depresję poniżej 55 roku życia).

Komentarz

Ponieważ w wielu krajach mamy do czynienia ze starzeniem się społeczeństwa badania w tej dziedzinie nauki są istotne. Objawy depresyjne u osób starszych mogą być związane z idiopatycznym zaburzeniem depresyjnym lub objawem neuropsychiatrycznym procesu neurodegeneracyjnego.

W miarę starzenia się objawy depresyjne pojawiające się na nowo mają bardziej etiologię neuropsychiatryczną. Subanaliza badania pokazuje, że lepszą odpowiedź na esketaminę podawaną dodatkowo donosowo wykazuje grupa osób, u której stosunkowo wcześniej zdiagnozowano depresję. Właśnie ta podgrupa, która może mieć depresję idiopatyczną, a nie depresję jako objaw neuropsychiatryczny lepiej reaguje na donosowe podanie esketaminy.

Ogólnym wnioskiem w tym badaniu dotyczącym tej grupy jest to, że łączenie esketaminy z doustnym lekiem przeciwdepresyjnym w celu depresji trudnej do leczenia wykazuje niewielki efekt.

 

Źródło:

  • Matthew Peters, MD reviewing Ochs-Ross R et al. Am J Geriatr Psychiatry 2020 Feb

KB

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]