REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmakoterapia migreny

7 stycznia 2015 17:20

W dzisiejszym artykule przybliżę Wam zasady farmakoterapii migreny. Natomiast [url=http://mgr.farm/zdrowie-farmaceuty/farmaceuta-w-walce-z-migrena/]tutaj[/url] znajdziecie przydatne informacje o sposobach walki z tą chorobą.

Leki nieswoiste
To leki pierwszego wyboru w leczeniu ataku migrenowego. Należą do nich leki, których używa się również do leczenia innych rodzajów bólu. W farmakoterapii migreny o nasileniu łagodnym i umiarkowanym stosuje się:

 • paracetamol w dawce 1000-2000mg
 • ibuprofen 200-800 mg (do 1200mg/24h)
 • kwas acetylosalicylowy do 1000mg
 • ketoprofen 75-150mg
 • naproksen 500-1000mg
 • metamizol 500-1000mg, max 3g/24h
 • diklofenak 50-100mg
 • kwas mefenamowy 500mg

Ich skuteczność wzrasta gdy są podawane w odpowiednio wysokiej dawce w jak najwcześniejszym etapie ataku bólu. Nie powinny być stosowane częściej niż 15 dni w miesiącu, a preparatów złożonych – do 10 dni w miesiącu, ze względu na indukcję bólów głowy (tzw. polekowy ból głowy).

REKLAMA

Jeśli nie uzyskano zadowalającego efektu terapeutycznego, w kolejnym napadzie należy zażyć inny preparat spośród leków pierwszego wyboru. Leki te stosuje się pojedynczo lub w połączeniu z kodeiną, kofeiną czy lekami przeciwwymiotnymi, do których należą:

REKLAMA
 • metoklopramid (10mg)
 • domperidon (20-60mg)
 • tietylperazyna (6,5mg)

Leki przeciwwymiotne przyspieszają perystaltykę jelitową. Tłumią nudności, odruch wymiotny i wymioty, oraz poprawiają wchłanianie podawanych później leków przeciwbólowych.

Leki swoiste
To leki typowo przeciwmigrenowe.

Alkaloidy sporyszu
Są stosowane w ciężkich atakach migrenowych i w napadach opornych na leki pierwszego wyboru. Należą do nich preparaty ergotaminy i dihydroergotaminy, będące nieselektywnymi agonistami receptora 5-HT. Potwierdzono skuteczność winianu ergotaminy w dawce 2mg. Postać doustną dihydroergotaminy (DHE) wykorzystuje się w profilaktyce migreny. Nadużywanie ergotaminy prowadzi do przewlekłych bólów głowy, skurczów tętnic i dolegliwości mięśniowych. Częstość stosowania nie powinna przekraczać 10 dni w miesiącu. Alkaloidy sporyszu są przeciwwskazane w przypadku chorób naczyniowych, ch. Raynauda, nadciśnieniu tętniczym, ciąży i w niewydolności nerek.

Tryptany
To selektywni agoniści podtypów 1B/1D receptora serotoninowego. Przerywają atak migrenowy zarówno na początku, jak i już w czasie jego trwania. Im szybciej lek zostanie przyjęty, tym jego większa skuteczność. Jednakże nie należy przyjmować tryptanów w czasie aury migrenowej, gdyż są wtedy nieskuteczne. Zaleca się ograniczenie stosowania tych substancji do 9 dni w miesiącu. U 15-40% chorych przyjmujących tryptany doustnie w ciągu 24h ból nawraca. W większości tych przypadków rozwiązaniem jest przyjęcie drugiej dawki. Jeśli pierwsza dawka była nieskuteczna, nie należy stosować drugiej. W badaniach potwierdzono, że połączenie tryptanu z innym lekiem przeciwbólowym daje lepsze wyniki niż monoterapia. Dane naukowe potwierdzają korzystne połączenie sumatryptanu z naproksenem, oraz ryzatryptanu z deksametazonem.

REKLAMA

Najczęściej stosowanym tryptanem jest sumatryptan. Dawka jednorazowa dla niego wynosi 50 lub 100mg doustnie. Tryptany są przeciwwskazane u pacjentów ze skurczami naczyń wieńcowych, chorobą niedokrwienną serca, po zawale, z nasilonym nadciśnieniem tętniczym i w chorobie Raynauda. Nie mogą być stosowane równocześnie z lekami wpływającymi na metabolizm serotoniny (alkaloidy sporyszu, inhibitory MAO, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny).

Za tydzień przybliżę Wam farmakologiczną profilaktykę ataków migrenowych!

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jak traumatyczne przeżycia zmieniają mózg? Jak traumatyczne przeżycia zmieniają mózg?

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda analizowali obrazy mózgów 59 dzieci i nastolatków w wieku od 9 do ...

Komisja Europejska zatwierdziła lek emicizumab Komisja Europejska zatwierdziła lek emicizumab

Spółka Roche ogłosiła, że Komisja Europejska wydała pozytywną opinię na temat stosowania produktu le...

Diklofenak w plastrach prawdopodobnie najskuteczniejszy w zmniejszaniu bólu Diklofenak w plastrach prawdopodobnie najskuteczniejszy w zmniejszaniu bólu

Jak wskazują wyniki badań, spośród niesteroidowych leków przeciwbólowych stosowanych miejscowo, najw...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz