Magazyn mgr.farm

Hydrochlorotiazyd zwiększa ryzyko nowotworu skóry

23 października 2018 08:50

Badania wykazały zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu skóry, który nie jest czerniakiem, przy stosowaniu zwiększonych, skumulowanych dawek hydrochlorotiazydu. Pacjenci zażywający lek powinni ograniczyć ekspozycję na światło słoneczne i promienie UV.

Dwa badania farmako-epidemiologiczne przeprowadzone niedawno w oparciu o ogólnokrajowe źródła danych pochodzących z Danii wykazały, zależny od dawki związek pomiędzy stosowaniem HCTZ a występowaniem nowotworu skóry, który nie jest czerniakiem (fot. Shutterstock)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował komunikat podmiotów odpowiedzialnych posiadających zezwolenie na dopuszczenie do obrotu dla produktów zawierających hydrochlorotiazyd. Informują oni o ryzyku związanym ze stosowaniem leku:


  • Badania farmako-epidemiologiczne wykazały zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu skóry, który nie jest czerniakiem (raj podstawnokomórkowy, rak koczystokomórkowy) przy stosowaniu zwiększonych skumulowanych dawek hydrochlorotiazydu (HCTZ)
  • Należy poinformować pacjentów przyjmujących hydrochlorotiazyd w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami o ryzyku wystąpienia nowotworu skóry, który nie jest czerniakiem oraz zalecić regularną kontrolę skóry pod kątem nowych zmian skórnych, jak również zmian już istniejących oraz zgłaszanie wszelkich podejrzanych zmian skórnych.
  • Podejrzane zmiany skórne należy badać, potencjalnie z uwzględnieniem badań histologicznych materiału pobranego podczas biopsji.
  • Należy doradzić pacjentom, by ograniczyli ekspozycję na światło słoneczne i promienie UV oraz stosowali odpowiednią ochronę przed światłem słonecznym oraz promieniami UV, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia nowotworu skóry
  • Należy ponownie dokładnie rozważyć zasadność stosowania hydrochlorotiazydu u pacjentów z rakiem skóry wywiadzie

Dwa badania farmako-epidemiologiczne przeprowadzone niedawno w oparciu o ogólnokrajowe źródła danych pochodzących z Danii wykazały, zależny od dawki związek pomiędzy stosowaniem HCTZ a występowaniem nowotworu skóry, który nie jest czerniakiem. Fotouczulające działanie HCTZ może przyczyniać się do rozwoju nowotworu skóry.

Do jednego badania włączono populację obejmującą 71 533 przypadki raka podstawnokomórkowego (BCC) i 8 629 przypadków raka kolczystokomórkowego (SCC), którym przyporządkowano odpowiednio 1 430 733 i 172 462 przypadki z populacji kontrolnej. Przyjęcie dużych dawek HCTZ (skumulowana dawka powyżej 50 000 mg) było związane ze skorygowanym ilorazem szans wynoszącym 1,29 dla BBC i 3,98 dla SCC. Obserwowano zależność pomiędzy wielkością dawki skumulowanej, a odpowiedzą, zarówno w odniesieniu do BCC, jak i SCC. Przykładowo, skumulowana dawka 50 000 mg odpowiada 12,5 mg HCTZ przyjmowanemu codziennie przez około 11 lat.

Inne badanie wykazał możliwy związek pomiędzy nowotworem wargi (SCC), a ekspozycją na HCTZ: 633 przypadku nowotworu zostały przyporządkowane 63 067 przypadkom populacji kontrolnej, posługując się strategią doboru próby z grupy ryzyka. Wykazano związek pomiędzy skumulowaną dawką, a odpowiedzią, przy czym skorygowana wartość OR wynosząca 2,1 dla osób, które kiedykolwiek stosowały lek, zwiększyła się do 3,9 przy dużych dawkach leku i (~ 25 000 mg) i 7,7 dla największej skumulowanej dawki (~ 100 000 mg).

Nowotwór skóry, który nie jest czerniakiem jest zdarzeniem występującym rzadko. Zapadalność w dużym stopniu zależy od fenotypów skóry i innych czynników wiążących się z różnym stopniem ryzyka wyjściowego i od zmiennej zapadalności w różnych krajach. Szacowana zapadalność różni się pomiędzy poszczególnymi rejonami Europy i wynosi w przybliżeniu od 1 do 34 przypadków na 100 000 mieszkańców na rok w odniesieniu do SCC oraz od 30 do 150 na 100 000 mieszkańców na rok w odniesieniu do BCC. Na podstawie wyników dwóch duńskich badań epidemiologicznych, stwierdzono, że ryzyko to może wzrosnąć około 4 do 7,7-krotnie w przypadku SCC i 1,3-krotnie BCC w zależności od skumulowanej dawki HCTZ.

Źródło: URPL

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

7 problemów podczas terapii doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi 7 problemów podczas terapii doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi

Interakcje, zmiana diety, krwawienia, zmiana leczenia, pominięcie dawki leku, zabiegi stomatologiczn...

Nowy lek na przewlekłą chorobę wątroby Nowy lek na przewlekłą chorobę wątroby

Europejska Agencja Leków zaaprobowała nowy produkt leczniczy Ocaliva zawierający kwas obetichlowy. L...

Jaki odsetek uczniów stosuje wyroby tytoniowe? Jaki odsetek uczniów stosuje wyroby tytoniowe?

Szacunkowo 70% uczniów w amerykańskich szkołach używało wyrobów tytoniowych w tym przynajmniej jeden...