REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kiedy w zaparciu pomoże farmaceuta, a kiedy iść do lekarza?

4 kwietnia 2019 08:53

Na rynku dostępne są liczne preparaty, które mogą rozwiązać problem zaparcia. Ich mechanizmy działania bywają różne, a ich zastosowanie nie zawsze jest wskazane. Kiedy zatem i jak, farmaceuta może pomóc pacjentowi z zaparciem, a kiedy powinien skierować go do lekarza?

Najczęściej zaparcie ma charakter czynnościowy, pierwotny. Stanowi ono około 90% wszystkich przypadków tego schorzenia (fot. Shutterstock)
Najczęściej zaparcie ma charakter czynnościowy, pierwotny. Stanowi ono około 90% wszystkich przypadków tego schorzenia (fot. Shutterstock)

Zaparcie to dość częsty problem wśród pacjentów. Według danych epidemiologicznych dotyczy on nawet do ok. 20% populacji, w zależności od grupy wiekowej. Częściej chorują osoby starsze, w wieku powyżej 70 lat oraz kobiety [1].

Zwykle problem jest przez pacjentów bagatelizowany lub sięgają oni po samoleczenie nie zastanawiając się nad zdiagnozowaniem przyczyny, wdrożeniem profilaktyki, albo co więcej prawidłowego leczenia.

Większość przypadków zaparć zgłaszanych przez pacjentów to problem wynikający ze złych nawyków i stylu życia, z którym można sobie poradzić z pomocą farmaceuty [1]. Czasem jednak pojawiają się sygnały alarmujące, na które powinniśmy zwracać uwagę pacjentowi, ponieważ sygnalizują one potrzebę wizyty u lekarza.

Zaparcia czynnościowe

Zgodnie z definicją zaparcie, to zbyt mała częstość wypróżnień (rzadziej niż dwa razy na tydzień lub w przypadku zaparcia ciężkiego mniej niż dwa wypróżnienia w miesiącu) lub twarde stolce, oddawane z wysiłkiem, pacjentom często towarzyszy również uczucie niepełnego wypróżnienia [2].

Najczęściej zaparcie ma charakter czynnościowy, pierwotny. Stanowi ono około 90% wszystkich przypadków tego schorzenia. W sytuacji takiej u pacjenta nie stwierdza się zmian morfologicznych w strukturze jelit, odchyleń wyników laboratoryjnych od normy oraz obecności chorób ogólnoustrojowych, które mogłyby je wywołać [2]. Rozpoznanie stawia się najczęściej na podstawie wywiadu lekarskiego.

U podstaw rozwoju zaparcia czynnościowego leży najczęściej zła dieta (uboga w błonnik), nieregularne odżywianie się, zbyt mała ilość spożywanych płynów, ale także odwlekanie defekacji [4]. Ze względu na podłoże problemu, jest to sytuacja, w której pacjent może rozwiązać problem przy wsparciu farmaceuty i z pomocą preparatów dostępnych bez recepty.

Zaparcia wtórne i kiedy do lekarza?

Istnieje również grupa chorób wtórnie powodująca zaparcia, w tym przypadku u pacjenta wizyta u lekarza jest konieczna, ponieważ bez rozpoznania i wyeliminowania przyczyny, rozwiązanie problemu może nie być możliwe.

Do przyczyn rozwoju wtórnych zaparć zaliczamy m.ni. niedoczynność tarczycy, cukrzycę, hiperkalcemię, przewlekłe stosowanie leków takich jak środki zobojętniające kwas solny, preparaty żelaza i wapnia, leki przeciwwymiotne, przeciwhistaminowe, antagoniści kanałów wapniowych, a nawet niesteroidowe leki przeciwzapalne. Zaparcie wtórne może być powodowane również przez organiczne choroby jelit, jak guzy, zrosty czy uchyłki. Jest to również problem niezwykle powszechny u kobiet ciężarnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi [1,2].

Kontakt z lekarzem jest również bezwzględnie zalecany w przypadku stwierdzenia objawów tak zwanych alarmowych, do których należą [4]:

 • nagły ubytek masy ciała
 • obecność krwi w stolcu
 • niedokrwistość
 • występowanie nowotworów przewodu pokarmowego w rodzinie

Czy zaparcie trzeba leczyć?

Wdrożenie odpowiedniego leczenia i postępowania w przypadku stwierdzenia zaparć jest niezwykle ważne, ponieważ stała niemożność oddawania stolca lub zaleganie mas kałowych w jelicie może mieć wpływ na komfort życia pacjenta, jak również prowadzić do powikłań, do których należą między innymi [3]:

 • dolegliwości fizyczne i psychiczne
 • lęk, depresja
 • zmiany zapalne w obrębie jelita
 • powiększanie guzków krwawniczych
 • śluzowo-krwiste biegunki
 • szczelina odbytu
 • uchyłki w jelicie grubym

Leczenie i profilaktyka

Jak już wspomniano, w większości przypadków pacjent może poradzić sobie z problem sam, jak również przy wsparciu farmaceuty. Zgodnie z zaleceniami postępowanie w przypadku stwierdzenia nawracającego problemu opiera się przede wszystkim na wdrożeniu metod niefarmakologicznych polegających na zmianach w stylu życia i odżywianiu. Zaleca się przede wszystkim modyfikacje dietetyczne, zwiększenie podaży płynów i zwiększenie aktywności fizycznej [3].

W kolejnym kroku można pacjentowi zaproponować leki dostępne bez recepty, które doraźnie wspomogą defekację. Jednak przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia należy przeprowadzić szczegółowy wywiad, aby wykluczyć wszelkie przedstawione już niepokojące objawy oraz choroby przewlekle, które wymagałyby bezwzględnej konsultacji lekarskiej.

W przypadku aktualnie występującego zaparcia, doraźnie można zastosować leki z grupy drażniących ścianę jelita, które mogą pozwolić pacjentowi na stosunkowo szybkie rozwiązanie problemu z defekacją. Możemy zaproponować preparat zawierający bisakodyl (Dulcobis). Jest to substancja czynna, która stymuluje skurcze okrężnicy, przyspiesza motorykę jelit oraz utrudnia wchłanianie elektrolitów, zwiększając tym samym zawartość wody w stolcu, dzięki czemu ułatwia wypróżnienie [5]. Bisakodyl jest lekiem o dobrym profilu bezpieczeństwa, a ponieważ sama cząsteczka jak i jej pochodne nie są wydzielane do mleka u zdrowych karmiących kobiety to może być również stosowany u matek karmiących piersią. Warto zaznaczyć, że bisakodyl można stosować już u dzieci po ukończeniu 4. roku życia. Ważny jest również fakt, iż czas działania jest przewidywalny, ponieważ wypróżnienie następuje po 6-12 godzinach od jego podania [6,7].

W długotrwałym procesie leczenia, w celu unormowania rytmu wypróżnień, można sięgnąć po środki osmotyczne takie jak makrogole (Dulcosoft), które jak się uważa mają najlepiej udokumentowaną skuteczność działania. Po podaniu doustnym działają one jedynie w świetle jelita wywierając efekt osmotyczny [8,9,10]. Dzięki wysokiej zdolności wiązania wody makrogol służy jako jej nośnik i bezpośrednio transportuje ją do okrężnicy. Zmiękcza twarde masy kałowe, co prowadzi do nasilenia perystaltyki jelitowej i ułatwia wypróżnianie. Makrogol wywiera swoje działanie w sposób czysto fizyczny: nie jest wchłaniany przez organizm oraz ulega wydaleniu w postaci niezmienionej. Jest to substancja bezpieczna i skuteczna. Może być podawana kobietom w ciąży, matkom karmiącym, dzieciom po 2. roku życia oraz seniorom. Efekt działania preparatu obserwuje się po około 24-72 godzinach od podania [10].

SAPL.DULC1.19.03.0419

     Szybsza ulga w zaparciach   

 

Piśmiennictwo:

 1. Dzierżanowski T, Rydzewska G. Zaparcie stolca – trudny problem leczniczy. Prz Gastroenterol 2012; 7(5): 249-263
 2. Talar-Wojnarowska R i in. Zaparcie. Medycyna Praktyczna. Interna; https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.I.1.39 (data wejścia 21-03-2019)
 3. Ehrmann-Jóśko A i in. Zaparcie – problem ludzi w różnym wieku. Terapia 2013; 2(287): 68-76
 4. Kożuch M, Dzieniszewski J. Zaparcie – istotny problem w codziennej praktyce lekarskiej. Terapia 2005; 6(180) 47-53
 5. Bisacodyl – Medycyna Praktyczna; http://indeks.mp.pl/desc.php?id=117 (data wejścia 21-03-2019)
 6. Kienzle-Horn S., et al. Efficacy and safety of bisacodyl in the acute treatment of constipation: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Aliment Pharmacol Ther., 2006; 23: 1479–1488
 7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Dulcobis 12/2017.
 8. Subedi A., Moniuszko A., Łodyga M., Rydzewska G. Zaparcie stolca – co nowego w aktualnych wytycznych? Terapia. Gastroenterologia. Rok XXVI, NR 10 (369), Październik 2018, s. 46.
 9. De Giorgio R., R. Cestari, R. Corinaldesi, V. Stanghellini, G. Barbara, et al. Use of macrogol 4000 in chronic constipation. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2011; 15: 960-966.
 10. Instrukcja używania Dulcosoft roztwór 01/2017.

Bisakodyl działa szybciej od zalecanych przez Wielką Internę środków stosowanych doustnie w zaparciach. Dąbrowski A. Objawy chorób układu pokarmowego. Zaparcia. Wielka Interna Gastroenterologia cz. I Medical Tribune Polska. Warszawa 2010: 31-35.

Szybkość działania porównano na podstawie https://indeks.mp.pl, data wejścia na stronę 03.2019


Dulcobis, 5 mg, tabletki dojelitowe. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 5 mg bisakodylu (Bisacodylum). Substancje pomocnicze: laktoza 33,2 mg, sacharoza 23,4 mg. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie zaparć. W przygotowaniu do badań diagnostycznych, w leczeniu przed i pooperacyjnym, w stanach wymagających ułatwienia defekacji. Dawkowanie

i sposób podawania: Produkt przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania. Okres samodzielnego stosowania produktu leczniczego Dulcobis nie powinien przekraczać 5 dni. Dawkowanie: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zaleca się następujące dawkowanie: Krótkotrwałe leczenie zaparć: Dorośli: 1-2 tabletki dojelitowe (5-10 mg) na dobę przed snem. Zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki. Dawkę można dostosować do najwyższej zalecanej dawki w celu uzyskania regularnych wypróżnień. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej. Dzieci i młodzież: Młodzież i dzieci powyżej 10 lat: 1-2 tabletki dojelitowe (5-10 mg) na dobę przed snem. Zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki. Dawkę można dostosować do najwyższej zalecanej dawki w celu uzyskania regularnych wypróżnień. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej. Dzieci 4-10 lat: 1 tabletka dojelitowa (5 mg) na dobę przed snem. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej. Dzieci w wieku 10 lat i młodsze z przewlekłymi lub uporczywymi zaparciami powinny być leczone wyłącznie pod opieką lekarza. Sposób podawania: Aby spowodować wypróżnienie rano, produkt leczniczy należy zastosować dzień wcześniej wieczorem. Tabletki dojelitowe należy połknąć w całości i obficie popić wodą. Przygotowanie do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych: Produkt powinien być stosowany pod nadzorem personelu medycznego. Dorośli: 2-4 tabletki dojelitowe (10-20 mg) wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, a następnego dnia rano zalecane jest podanie natychmiast działającego środka przeczyszczającego (np. czopka). Dzieci powyżej4 lat: jedna tabletka dojelitowa (5 mg) wieczorem, a następnego dnia rano zalecane jest podanie natychmiast działającego środka przeczyszczającego (np. czopka). Przeciwwskazania: Dulcobis jest przeciwwskazany u pacjentów z niedrożnością jelit, z ostrymi stanami w obrębie jamy brzusznej, w tym z zapaleniem wyrostka robaczkowego, ostrymi chorobami zapalnymi jelit oraz z silnymi bólami brzucha z towarzyszącymi mdłościami i wymiotami, które mogą być objawem poważnych chorób. Dulcobis jest również przeciwwskazany w stanach ciężkiego odwodnienia oraz u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na bisakodyl lub jakikolwiek inny składnik produktu. W przypadku rzadkich chorób genetycznych, w których występuje nietolerancja składnika pomocniczego produktu, stosowanie produktu jest przeciwwskazane. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Tabletki dojelitowe nie powinny być przyjmowane wraz ze środkami zmniejszającymi zakwaszenie górnego odcinka przewodu pokarmowego, takimi jak mleko, leki zobojętniające sok żołądkowy lub inhibitory pompy protonowej, aby zapobiec przedwczesnemu rozpuszczaniu otoczki tabletki. Podobnie jak w przypadku innych leków przeczyszczających, produktu leczniczego nie należy stosować codziennie przez długi okres bez zbadania przyczyny zaparć. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i hipokaliemii. Utrata wody z jelit może sprzyjać odwodnieniu. Do objawów należy pragnienie i skąpomocz. U pacjentów z utratą płynów, u których odwodnienie może być niebezpieczne (np. w niewydolności nerek, u osób w podeszłym wieku) przyjmowanie produktu leczniczego Dulcobis powinno zostać przerwane, a leczenie można wznowić tylko pod nadzorem lekarskim. Leki przeczyszczające, w tym Dulcobis nie wpływają na utratę masy ciała. Pacjenci mogą zaobserwować obecność krwi w kale, jednak objaw ten ma zwykle łagodne nasilenie i samoograniczający się charakter. Odnotowano przypadki zawrotów głowy oraz omdleń u pacjentów stosujących produkt leczniczy Dulcobis. Dostępne dane na temat tych przypadków wskazują, że omdlenia te wiążą się z wysiłkiem przy wypróżnieniu lub z reakcją wazowagalną na ból brzucha, który może być związany z zaparciami, ale niekoniecznie bezpośrednio związany ze stosowaniem produktu leczniczego.

W okresie ciąży preferowanymi metodami leczenia zaparć jest zwiększenie podaży płynów, zwiększenie zawartości błonnika w diecie oraz zwiększenie aktywności fizycznej. Stosowanie leków pobudzających perystaltykę jelit, takich jak np. bisakodyl nie jest zalecane poza ściśle uzasadnionymi przypadkami. Produkt leczniczy zawiera 33,2 mg laktozy w jednej tabletce dojelitowej, co w przeliczeniu na maksymalną dawkę dobową daje 66,4 mg w leczeniu zaparć u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 10 lat i 33,2 mg w leczeniu zaparć u dzieci w wieku 4-10 lat.

W przygotowaniu do badań radiologicznych ilość ta wyniesie 132,8 mg w maksymalnej zalecanej dawce dobowej u dorosłych i 33,2 mg u dzieci w wieku 4-10 lat. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Produkt leczniczy zawiera 23,4 mg sacharozy w jednej tabletce dojelitowej, co w przeliczeniu na maksymalną dawkę dobową daje 46,8 mg w leczeniu zaparć u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 10 lat i 23,4 mg w leczeniu zaparć u dzieci w wieku 4-10 lat. W przygotowaniu do badań radiologicznych ilość ta wyniesie 93,6 mg w maksymalnej zalecanej dawce dobowej u dorosłych i 23,4 mg u dzieci w wieku 4-10 lat. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego Dulcobis. Działania niepożądane: Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych podczas leczenia należą bóle brzucha i biegunka. Częstość działań niepożądanych określono na podstawie połączonego zestawu danych z 23 badań klinicznych nad preparatem Dulcobis, obejmujących 3368 pacjentów. Częstość występowania zgodnie z konwencjami terminologicznymi MedDRA: bardzo często: > 1/10; często: > 1/100, < 1/10; niezbyt często: > 1/1000, < 1/100; rzadko: >1/10 000, < 1/1000; bardzo rzadko (< 1/10 000) częstość nieznana (nie można jej oszacować na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko: reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy*, reakcje anafilaktyczne* Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Rzadko: odwodnienie* Zaburzenia układu nerwowego: Niezbyt często: zawroty głowy Rzadko: omdlenie. Zawroty głowy i omdlenie występujące po zażyciu bisakodylu mogą się pojawić w związku z odpowiedzią wazowagalną (np. skurcze w obrębie jamy brzusznej, defekacja). Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Często: skurcze w obrębie jamy brzusznej, ból w jamie brzusznej, biegunka, nudności. Niezbyt często: uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, wymioty, krew w kale, uczucie dyskomfortu w okolicach odbytu. Rzadko: zapalenie okrężnicy, w tym niedokrwienne zapalenie jelita grubego*. *Działania niepożądane nie były obserwowane w żadnym z wybranych badań klinicznych dla leku Dulcobis.  Szacunki opierają się na górnej granicy jego 95% przedziału ufności, obliczanego dla całej populacji leczonych pacjentów zgodnie z wytycznymi UE (3/3056, który odnosi się do „rzadko”). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,  e-mail: ndl@urpl.gov.pl  Dzialania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: 18720

Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00‑203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00.

{ChPL 12/2017}

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

11 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jest to zależne od wielu czynnikow, np od tego jak długo występują, dotyczą dziecka czy osoby dorosłej ,jakie jest ich nasilenie
Temat rzeka - niestety coraz gorsze nawyki żywieniowe i brak ruchu robią swoje.
A co lekarz może zaproponować więcej niż farmaceuta? Pytam serio.
zła dieta mało ruchu. W większości pacjenci wiedzą co chcą kupić.
na pierwsze miejsce w moim odczuciu wysuwa sie zbyt małe nawodnienie
Proponuje wprowadzić bezpłatną lewatywę w aptece. Dzięki temu farmaceuta będzie mógł bliżej poznać swoich pacjentów i jeszcze lepiej im służyć.
Obawiam się, że pomysł spotka się z masową falą protestów pielęgniarek. Może i skróci kolejkę w przychodni, ale czy do toalety?
w ramach tak bardzo pożądanej opieki farmaceutycznej może się taka usługa kiedyś pojawić ;)
ale wiązałoby się to w wielu przypadkach z ogromną modernizacją toalet
moim zdaniem największy błąd w leczeniu zaparć jest po stronie pacjenta....nie traktują oni zażycia tabletki jako czynność doraźną ale przewlekłą i stąd zaparcia przechodzą w formę przewlekłą
I dodatkowo uwielbiają tzw herbatki na odchudzanie i nie słuchają, żeby nie pić ich przewlekle

Powiązane artykuły

Zaparcia – częsty problem w populacji osób starszych Zaparcia – częsty problem w populacji osób starszych

Starsze osoby nagminnie zmagają się z zaparciami. Mogą to być zaparcia wtórne, które towarzyszą chor...

Kiedy w zaparciu pomoże farmaceuta, a kiedy iść do lekarza? Kiedy w zaparciu pomoże farmaceuta, a kiedy iść do lekarza?

Na rynku dostępne są liczne preparaty, które mogą rozwiązać problem zaparcia. Ich mechanizmy działan...

Rekomendacja makrogoli – kiedy warto je wybrać w terapii zaparcia? Rekomendacja makrogoli – kiedy warto je wybrać w terapii zaparcia?

Zaparcie definiuje się jako zbyt małą częstotliwość wypróżnień, którą stanowią dwa w przeciągu tygod...

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz