REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Lek czy suplement – czy to istotna różnica w przypadku uszkodzeń wątroby?

27 listopada 2019 14:58

Na rynku aptecznym dostępnych jest wiele produktów dedykowanych profilaktyce i wspomagania leczenia schorzeń wątroby. Podczas rekomendowania wybranego produktu pacjentowi, warto zwrócić uwagę na dwa najważniejsze aspekty – skład jakościowy oraz status produktu.

Kluczowym składnikiem preparatów, które mają wspierać funkcjonowanie wątroby, chronić ją przed uszkodzeniami i regenerować jej komórki są fosfolipidy. Wniosek ten związany jest z faktem, iż udowodniono, że przebiegu różnych schorzeń tego narządu stężenie fosfolipidów w błonach komórkowych spada, co prowadzi do zaburzeń ich płynności i funkcjonowania.

Tak więc w procesie profilaktyki i leczenia kluczowym jest uzupełnianie tych właśnie składników, a szczególnie fosfatydylocholiny, która określana jest jako najważniejszy dla wątroby fosfolipid [1]. Warto również zwrócić uwagę, aby fosfatydylocholina stanowiła wysoki odsetek wyciągu, co charakterystyczne jest dla preparatów zawierających EPL (fosfolipidy niezbędne) – czyli fosfolipidy otrzymane z produktów sojowych, w których składzie fosfatydylocholina stanowi co najmniej 72%, a znaczną jej część stanowi forma DLPC (2-dilinoleilofosfatydylocholina) i to ona wbudowywana jest w komórki wątroby [1].

Działanie fosfolipidów niezbędnych zostało udowodnione w wielu badaniach. Do podstawowych aktywności farmakologicznych tych związków zaliczamy ochronę komórek wątroby przed działaniem czynników toksycznych, działanie przeciwzapalne, przeciwfibrynogenne, poprawiające zdolność regeneracji oraz hamujące peroksydację lipidów i procesy apoptozy [2,3].

Status preparatu

Wybierając produkt zawierający w swoim składzie element kluczowy w procesie ochrony i regeneracji wątroby należy zwrócić uwagę na jego status. Na aptecznej półce znajdziemy bardzo dużo preparatów o charakterze suplementów diety, które zgodnie z ideą ich przygotowania mają jedynie uzupełniać niedobory dietetyczne naszych pacjentów i nie mogą wywierać wpływu leczniczego, a bardzo często takiego właśnie działania oczekuje pacjent. Co więcej, suplementy diety nie dają nam również gwarancji skuteczności i bezpieczeństwa stosowania, ani nie mamy pewności co do zgodności składu tabletki z tym deklarowanym na opakowaniu. W przypadku schorzeń tak ważnego dla funkcjonowania całego organizmu narządu, jakim jest wątroba, elementy te wydają się być kluczowe, jeśli chcemy pomóc pacjentowi [4].

Wybór leku przede wszystkim gwarantuje działanie lecznicze zawartych w nim składników, a do tego bezpieczeństwo stosowania. Zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne zanim lek zostanie wprowadzony na rynek farmaceutyczny musi przejść długotrwałe i kosztowne badania kliniczne, które między innymi mówią nam o tym jaką ma aktywność farmakologiczną i w jakich jednostkach chorobowych może być zastosowany. Dodatkową gwarancją bezpieczeństwa dla pacjenta jest stały nadzór nad jakością takich produktów w ramach działalności Inspekcji Farmaceutycznej.

EPL – badania kliniczne [1]

Fosfolipidy niezbędne poddane były licznym obserwacjom w różnych badaniach klinicznych. Skuteczność ich działania dowiedziono m.in. w leczeniu:

 • niealkoholowego stłuszczenia wątroby
 • przewlekłego zapalenia wątroby
 • toksycznego uszkodzenia wątroby
 • marskości wątroby
 • ostrego wirusowego zapalenia wątroby

Efekt działania preparatu dotyczył zarówno poprawy w zakresie symptomów, jak i poprawy wyników badań enzymów wątrobowych, czy w obrazie USG wątroby. Przy tym stosowanie EPL w dawce zalecanej 1800 mg/dziennie było bezpieczne i nie wiązało się z pojawienie się niepokojących działań niepożądanych.

Dodatkową zaletą preparatów o statusie leku związaną z ich skutecznością i bezpieczeństwem jest proces przygotowania produktu. Dokładny proces ekstrakcji i oczyszczania fosfatydylocholiny oraz proces jej standaryzacji wpływa na otrzymanie produktu wysokooczyszczonego o pożądanych właściwościach terapeutycznych.

Opracowano przez zespół Farmacja.net

Literatura:

 1. Gundermann KJ et al. Activity of Essential Phospholipids (EPL) From Soybean in Liver Diseases. Pharmacol Rep 2011; 63(3): 643-59.
 2. Krajewska J. Leki OTC i suplementy diety wspomagające funkcjonowanie wątroby. Lek w Polsce 2013; 30-39
 3. Hartelb M i in. Rekomendacje postępowania u chorych z zaburzeniami czynności wątroby i kamicą żółciową dla lekarzy POZ. Lekarz POZ 2017; 4: 225-248
 4. Różański M. Świadomy wybór: lek czy suplement diety? PULS MEDYCYNY 2014; 4 (279): 21

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Suplementy diety i Główny Inspektor Sanitarny Suplementy diety i Główny Inspektor Sanitarny

Na spotkaniach Zespołu ds. Suplementów Diety, jakie odbyły się w maju i czerwcu tego roku, jego czło...

Fałszywa viagra króluje we Wrocławiu Fałszywa viagra króluje we Wrocławiu

Wrocławscy oszuści sprzedawali przez internet podróbki viagry. Były to m.in. środki sprowadzane z Az...

Ziele przęśli i kora johimby lekarskiej mają zakaz od UE Ziele przęśli i kora johimby lekarskiej mają zakaz od UE

Jak donosi Główny Inspektor Sanitarny, Komisja Europejska zadecydowała o wprowadzeniu zakazu stosowa...

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz