Magazyn mgr.farm

Metoklopramid – lek o wielu obliczach

26 lutego 2015 07:10

Prokinetyki to leki, które wpływają na przyspieszenie pasażu jelitowego oraz opróżniania żołądka poprzez oddziaływanie z receptorami znajdującymi się w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli za pomocą mechanizmów neurohormonalnych oraz poprzez receptory znajdujące się na obwodzie.

Leki
prokinetyczne

   Poszczególne leki z tej grupy wpływają agonistycznie
na receptor 5-HT4, co nasila wydzielanie acetylocholiny z zakończeń pozazwojowych.
Inne są antagonistami receptora D2 dla dopaminy, a niektóre wykazują również
powinowactwo dla receptorów motylinowych. Prokinetyki zamykają mięsień
zwieracza wpustu i zwiększają napięcie oraz amplitudę skurczów żołądka,
rozkurczają odźwiernik i nasilają perystaltykę dwunastnicy.

    Co
ważne, działanie prokinetyczne odbywa się bez wydzielania dodatkowych ilości
kwasu solnego. Do grupy tej nie zalicza się substancji rozluźniających masy
kałowe, zwiększających wydzielanie soków żołądkowych i  jelitowych, ani leków wzmagających kurczliwość
przewodu pokarmowego przy niezmienionym czasie pasażu. Ze względu na mechanizm
działania stosuje się je głównie w refluksie żołądkowo-przełykowym i
żołądkowo-jelitowym, czynnościowej niedrożności przewodu pokarmowego,
opóźnionym opróżnianiu żołądka (gastroparezie), zaparciach i współistniejącym
zespole jelita drażliwego, zapaleniu żołądka, objawach dyspepsji oraz
opóźnionego opróżniania, a także w nudnościach i wymiotach spowodowanych zastojem
pokarmu w żołądku.

 

Patomechanizm
nudności

    Za
pojawienie się mdłości i wymiotów odpowiadają dwa podstawowe mechanizmy:
ośrodkowy i obwodowy. W patomechanizmie ośrodkowym istotną rolę odgrywa obszar
zlokalizowany w pniu mózgu. Nazywany jest on polem najdalszym (area postrema). W jego obszarze
zlokalizowane są receptory dopaminowe D2 i serotoninowe 5-HT3. Są one wrażliwe
na działanie substancji takich jak: jony wapnia, mocznik, oraz szereg leków,
zwłaszcza cytostatycznych i opioidowych. W patomechanizmie nudności i wymiotów równie
ważną rolę spełniają receptory zlokalizowane na obwodzie w przewodzie
pokarmowym. Są to receptory dla serotoniny 5-HT3, 5-HT4 oraz receptory
dopaminowe D2. 
Ich
pobudzenie następuje zwykle po zadziałaniu serotoniny uwolnionej z komórek
  enterochromatofilnych zlokalizowanych w
ścianie jelit w odpowiedzi na różne bodźce, zwłaszcza podawane leki
cytostatyczne, radioterapię i toksyny.

 

O
metoklopramidzie słów kilka

    Metoklopramid
(4-amino-5-chloro-N-(2 (dietyloamino) etylo)-2-metoksybenzamid) to pochodna
benzamidu o strukturze chemicznej podobnej do prokainamidu, ale bez działania
przeciwarytmicznego. Jest to lek należący do grupy prokinetyków, ale o wyjątkowych
właściwościach. Po pierwsze, jako jedyny oddziałuje zarówno na receptory
dopaminergiczne D2, jak i serotoninoergiczne 5-HT4. Poza tym wykazuje również
antagonistyczną aktywność w stosunku do receptora 5-HT3, co sprawia, że po jego
zastosowaniu pojawia się działanie przeciwwymiotne. Dlatego też bardzo często
wykorzystywany jest właśnie w leczeniu nudności i wymiotów, ponieważ łączy
zarówno działanie ośrodkowe, jak i obwodowe.

    Metoklopramid
dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, może być również podawany dożylnie,
co ma duże znaczenie przy silnym odruchu wymiotnym. Okres półtrwania leku
wynosi niecała 5 godzin, działa dość szybko bo po około 15-60 minutach. Lek
gromadzi się przede wszystkim w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, wątrobie
i gruczołach ślinowych. Stosowany jest w zapobieganiu nudnościom i wymiotom spowodowanym
podawaniem chemioterapii, po zabiegach operacyjnych oraz wywołanych
zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego (gastropareza, zespół
uciśniętego żołądka, niedrożność mechaniczna wywołana guzem i zaburzenia
motoryki jelit).

  Jest
to lek pierwszego rzutu stosowany w leczeniu nudności związanych z
chemioterapią i stosowaniem opioidów. Nie hamuje wymiotów pochodzenia
błędnikowego. Ze względu na właściwości prokinetyczne podaje się go w zgłębnikowaniu
jelita cienkiego, zaburzeniach czynności żołądka w cukrzycy oraz w diagnostyce
radiologicznej, ponieważ wpływając na motorykę przewodu pokarmowego ułatwia
przechodzenie papki barytowej przez żołądek. Stosowany jest również w
premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi jako profilaktyka zachłyśnięcia.
Lek jest zazwyczaj bardzo dobrze tolerowany. Niekiedy, szczególnie przy zastosowaniu
wysokich dawek, może powodować działania niepożądane takie jak: ruchy
dystoniczne, objawy pozapiramidowe(dlatego jest przeciwwskazany w chorobie Parkinsona),
rzadko drgawki. U starszych i wyniszczonych chorych czasem obserwuje się
senność.

 1. Wojciech Leppert, Nudności i wymioty u chorych w medycynie paliatywnej. ARTYKUŁY POGLĄDOWE I WYTYCZNE Medycyna Paliatywna 2011; 3: 113–120
 2. Anna Adamczyk Prokinetyki w opiece paliatywnej Polska Medycyna Paliatywna 2003, tom
  2, nr 3
 3. WOJCIECH
  LEPPERT LECZENIE OBJAWÓW ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO U CHORYCH W MEDYCYNIE
  PALIATYWNEJ Nowiny Lekarskie 2011, 80, 1, 47–57
 4. Wojciech Leppert1, Dorota Swoboda2 Management of cancer patients with symptoms of bowel obstruction
  ARTYKUŁY POGLĄDOWE I WYTYCZNE Medycyna Paliatywna 2010; 4: 177–189
 5. Allen Lee, Braden Kuo Metoclopramide in the Treatment of Diabetic Gastroparesis Expert Rev Endocrinol
  Metab.
  2010;5(5):653-662.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Elastyczny model pracy? Tak, ale dla mężczyzn! Elastyczny model pracy? Tak, ale dla mężczyzn!

Ostatnie badania dowodzą, że wysoka autonomia w ustalaniu godzin pracy inaczej wpływa na kobiety a i...

Polka z nagrodą L’Oréal w Niemczech Polka z nagrodą L’Oréal w Niemczech

Pracująca w Niemczech Polka, dr Małgorzata Włodarczyk-Biegun, została laureatką niemieckiej edycji k...

Nowy-stary lek na cukrzycę? Nowy-stary lek na cukrzycę?

Imatinib – lek przeciwnowotworowy, szczególnie często stosowany w przewlekłej białaczce szpikowej – ...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz