REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Mucosolvan Max od pierwszych dni infekcji

1 października 2019 13:13

Wielkimi krokami zbliża się już okres jesienno-zimowy. Dla społeczeństwa oznacza to wzrost ilości zachorowań na schorzenia sezonowe, a dla aptek wzrost ilości zatroskanych o swoje zdrowie pacjentów. Bezsprzecznie najbardziej rozpowszechnioną w tym okresie chorobą jest ostra infekcja wirusowa górnych dróg oddechowych, zwana potocznie przeziębieniem.

Ostra infekcja wirusowa górnych dróg oddechowych to jedna z najczęstszych chorób sezonowych (fot. Shutterstock).
Ostra infekcja wirusowa górnych dróg oddechowych to jedna z najczęstszych chorób sezonowych (fot. Shutterstock).

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Znaczna część pacjentów na pewno nie uniknie infekcji. Jednak to nie sama choroba jest zmorą dzisiejszych czasów. Mowa tu o nieprzestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez pacjentów, a w konsekwencji niepowodzeniu nawet właściwie dobranej terapii. I to właśnie na to warto uczulić chorych, szczególnie w kontekście niektórych objawów przeziębienia, jak chociażby kaszel.

O PRZEZIĘBIENIU KRÓTKO I ZWIĘŹLE

Ostra infekcja wirusowa górnych dróg oddechowych to jedna z najczęstszych chorób sezonowych. Dotyka ona osoby dorosłe średnio 2–5 x w ciągu roku, dzieci zaś nawet 7–10 krotnie [1]. Jak sama nazwa wskazuje przeziębienie to choroba wywoływana przez wirusy, z zastrzeżeniem, iż:

 • rinowirusy odpowiadają za 30–50% przypadków,
 • koronowirusy za 10–15%,
 • a wirus grypy za 5–15% przypadków [1].

Przeziębienie obejmuje błonę śluzową nosa, gardła, tchawicy i zatok. Pierwsze objawy pojawiają się już 1–2 dni po zakażeniu [2]. Należą do nich: katar, kichanie, ból gardła, kaszel, złe samopoczucie czy też ból głowy [1]. Ostatnie publikacje naukowe podkreślają jednoczesne występowanie wymienionych objawów, praktycznie już od pierwszego dnia trwania infekcji [1, 3]. Ma to związek z natychmiastowym uwalnianiem mediatorów stanu zapalnego w obrębie nabłonka górnych dróg oddechowych, co stanowi swoistą obronę organizmu na obecność patogenu [3]. W konsekwencji dochodzi do wzrostu sekrecji wydzieliny w obrębie górnych dróg oddechowych, która szczególnie w II fazie infekcji gęstnieje. Pojawiają się wówczas problemy w jej odkrztuszaniu [2, 4].

MULTISYMPTOMOWOŚĆ OBJAWÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KASZLU

Toczący się w obrębie śluzówki stan zapalny sprawia, że objawy postępującej infekcji występują praktycznie w tym samym czasie, choć z różnym nasileniem w trakcie trwania choroby. Dla przykładu kaszel pojawia się zwykle w 2. dniu przeziębienia, a jego intensywność rośnie wraz z czasem trwania infekcji [1].

Statystyki pokazują, iż ostry kaszel w przebiegu infekcji wirusowej jest bardzo częstą dolegliwością, z jaką pacjenci zgłaszają się po poradę do lekarza bądź farmaceuty [3]. W jego inicjacji uczestniczą m.in. mechano- i chemoreceptory, usytuowane pod nabłonkiem górnych dróg oddechowych [5]. To ich uwrażliwienie przez czynniki prozapalne, uwalniane w wyniku kontaktu z wirusem wywołuje odruch kaszlu już w II dniu trwania choroby. Dalsze ich podrażnianie sprawia, że od 4 dnia kaszel staje się najbardziej dokuczliwym objawem ostrej infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych [3]. Częstością występowania w porównaniu do innych objawów przeziębienia kaszel przewyższa m.in. częstość występowania bólu głowy. Co więcej – jest on zdecydowanie najdłużej trwającym objawem tej jednostki chorobowej. W zależności od przypadku może utrzymywać się do 14 dni, a w kontekście dzieci nawet do 25 dni [1, 3]. Dlatego też efektywne leczenie objawowe kaszlu ma duże znaczenie terapeutyczne.

Kaszel w przebiegu infekcji wirusowej ma zwykle charakter produktywny [5]. Potwierdzeniem tego może być chociażby wynik badania przeprowadzonego na pacjentach aptek którzy kupili ambroksol, a które dotyczyło m.in. charakteru kaszlu. Wyniki jasno pokazały, iż w 70% przypadków pacjenci mieli objawy kaszlu produktywnego, a jedynie 13% wskazało na kaszel suchy [6]. Ta sama ankieta pokazała również, iż kaszel był najbardziej uciążliwym objawem z wielu, jakie dokuczały ankietowanym pacjentom.

EFEKTYWNE LECZENIE OSTREGO KASZLU W PRZEBIEGU INFEKCJI

Biorąc pod uwagę fakt, iż już w I fazie choroby dochodzi do dysfunkcji aparatu rzęskowego i podrażnienia receptorów kaszlu, a w 2-3 dniu ma miejsce zagęszczenie wydzieliny w drogach oddechowych zasadnym wydaje się włączenie leczenia mukolitycznego [5]. W tym miejscu warto na chwilę zatrzymać się i uświadomić sobie kilka istotnych kwestii:

 • Pacjenci bardzo często nie przestrzegają zaleceń terapeutycznych.
 • Skuteczność leczenia jest zatem drastycznie niższa aniżeli mogłaby być w przypadku rzetelnego zaangażowania ze strony pacjentów w proces leczenia.
 • Im mniej pacjent przykłada się do przyjmowania leków – tym bardziej wydłuża się czas trwania choroby, a w kontekście infekcji wirusowej naraża to chorego na możliwość wystąpienia nadkażenia bakteryjnego [2, 7, 8, 9].

Zjawisko przestrzegania zaleceń terapeutycznych w odniesieniu do odsetka przyjmowanych dawek nosi nazwę compliance [9]. Niestety – w obecnych czasach odsetek pacjentów rzeczywiście przestrzegających zasady compliance ewidentnie spada. W niektórych badaniach jest on na poziomie około 70%, co oznacza, że pozostałe 30% pacjentów nie przyjmuje lub przyjmuje błędnie zalecone dawki leku [8]. Co więcej – ilość pacjentów nieprzestrzegających zasad prawidłowego dawkowania leku wzrasta wraz ze wzrostem ilości kolejnych dawek farmaceutyku, jakie pacjent powinien przyjąć danego dnia. Szczegóły ukazuje poniższa tabelka [8].

Wyniki badania wyraźnie pokazują, jak duże znaczenie w skuteczności procesu leczenia odgrywa wydawać by się mogło tak nieistotna rzecz, jak częstość stosowania danego leku. Szczególną wartość uzyskuje ona wśród osób w wieku produkcyjnym, nierzadko niemających „czasu na chorowanie”. Wbrew pozorom to ta grupa (a nie osoby starsze) częściej nie realizuje założeń terapeutycznych, co niestety może wiązać się z wydłużeniem czasu choroby [8].

AMBROKSOL JAKO SUBSTANCJA O SPRAWDZONYM DZIAŁANIU

Jako przykład substancji o działaniu mukolitycznym wymienić należy ambroksol, czyli aktywny metabolit bromheksyny [2]. Jego skuteczność w leczeniu kaszlu jako leku ułatwiającego odkrztuszanie została potwierdzona w badaniach [3].

Mechanizm jego działania opiera się na upłynnianiu wydzieliny i zmniejszaniu jej lepkości. Ambroksol wzmaga również transport śluzówkowo-rzęskowy i tym samym ułatwia odkrztuszanie wydzieliny [6]. Podawany pacjentom zmniejsza częstość kaszlu w trakcie dnia i ilość przebudzeń wynikających z kaszlu w ciągu nocy [6]. Podany doustnie wpływa na wzrost wydzielania środków powierzchniowo czynnych w obrębie dróg oddechowych, co upłynnia zalegającą tam gęstą wydzielinę [10]. Analiza Cochrane wskazuje mukolityki jako substancje zmniejszające częstość kaszlu [11]. Pod względem bezpieczeństwa ambroksol nie wykazuje istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji z innymi lekami. Jest on również lekiem dobrze tolerowanym, a pacjenci oceniają jego skuteczność jako bardzo dobrą i dobrą odpowiednio w 36 i 57% przypadków [6, 15]. Dołączając do tego zdolność do tłumienia stanu zapalnego (zmniejsza ilość uwalnianych cytokin) i hamowanie procesu namnażania się niektórych wirusów (poprzez uwalnianie immunoglobuliny Ig-A) ambroksol wydaje się być odpowiednim lekiem w kontekście leczenia kaszlu produktywnego [13, 14].

A JEŚLI AMBROKSOL, TO…W ZGODZIE Z ZASADAMI COMPLIANCE

Mając na uwadze dobro pacjenta, a także predyspozycje niektórych z nich do nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych wybierając lek z ambroksolem warto skłonić się ku preparatom stosowanym raz dziennie. Takim produktem jest Mucosolvan Max w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu [15]. Zaletą ich stosowania jest wskazanie przyjmowania tylko raz dziennie! A warto w tym miejscu przypomnieć, iż częstą przyczyną niepowodzeń leczenia kaszlu jest niestosowanie się pacjentów do zaleceń i częstości przyjmowania leków [16]. Z tego też względu farmakoterapia Mucosolvanem Max wydaje się być łatwiejsza i bezpieczniejsza dla skuteczności jej działania. Dodatkową zaletą preparatu jest łatwość jego przyjęcia (kapsułki są małe). Nie ma konieczności rozpuszczania ich w wodzie, jak ma to miejsce przy innych produktach w tej kategorii. Natomiast fakt działania przez 24 godziny sprawia, iż pacjent nie musi przez cały dzień kontrolować i pamiętać o przyjęciu kolejnej dawki leku. Dodatkową zaletą produktu jest możliwość przyjmowania go bez względu na posiłek, rano lub przed południem, a mechanizm oddziaływania ambroksolu sprawia, iż preparat znajduje zastosowanie na wiele dolegliwości związanych z kaszlem [15].

Autor: mgr farm. Mateusz Jabłoński

Literatura:

 1. Ron Eccles, Ingo Fietze, Uwe-Bernd Rose, Rationale for treatment of common cold and flu with multi-ingredient combination products for multi-symptom relief in adults, Open Journal of Respiratory Diseases, 2014, 4, 73–82.
 2. Michał Mańka, Substancje lecznicze stosowane w przeziębieniu, Lek w Polsce, Vol 24, Nr 07-08’ 2014.
 3. Alyn Morice, Peter Kardos, Comprehensive evidence-based review on European antitussives, BMJ Open Resp Res, 2016.
 4. Robert Szamborski, Katar etiologia i skuteczne leczenie, Farmacja Polska, tom 65, Nr 10, 2009.
 5. Maciej Rygalski, Edward Zawisza, Leczenie kaszlu infekcyjnego, Lek w Polsce, Vol 25, Nr 8’ 2015.
 6. Peter Kardos, Kai-Michael Beeh, Ulrike Sent, Tobias Mueck, Heidemarie Grater, Martin C. Michael, Characterization of differentia patient profiles and therapeutic responses of pharmacy customers for four ambroxol formulations, BMC Pharmacol Toxicol, 2018; 19: 40.
 7. Przemysław Kardas, Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2014; 12(4): 331–337.
 8. Claxton, Cramer, Pierce, A systematic review of the associations between dose regimens and medication compliance, Clinical Therapeutics, Vol 23, No 8, 2001.
 9. Magdalena Jasińska, Urszula Kurczewska, Daria Orszulak-Michalak, Zjawisko non-adherence w procesie opieki farmaceutycznej, Farm Pol, 2009, 65(11): 765–771.
 10. Francesco Scaglione, Orlando Petrini, Mucoactive agents in the therapy of upper respiratory airways infections: fair to describe them just as mucoactive?, Clin Med Insights Ear Nose Throat 2019; 12.
 11. Susan M. Smith, Knut Schroeder, Tom Fahey, Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in community settings, Cochrane Systematic Review, Nov 2014.
 12. Dorotheea Cazan, Ludger Klimek, Annette Sperl, Manuel Plomer, Stephan Kolsch, Safety of ambroxol in the treatment of airways diseases in adult patients, Expert Opinion on Drug Safety, Vol 17, 2018, 1211–12.
 13. Yamaya M., Nishimura H., Nadine LK., Ota C., Kubo H., Nagatomi R., Ambroxol inhibits rhinovirus infection in primary cultures of human tracheal epithelial cells, Arch Pharm Res. 2014, 37(4): 520–9.
 14. Yang, Yao, Ohuchi, Ide, Yano, Okumara, Kido, Ambroxol suppresses influenza-virus proliferation in the mouse airway by increasing antiviral factor levels, Eur Respir J 2002; 19: 952–958.
 15. Charakterystyka Produktu Leczniczego Mucosolvan Max, 75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, zatwierdzony 05/2017.
 16. Halina Batura-Gabryel, Kaszel trudny problem kliniczny Nowa Medycyna, 1/2012.

SAPL.MUCO.19.09.1226


Mucosolvan® Max, 75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde. Jedna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie Dorośli 1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę, najlepiej rano lub przed południem. Kapsułek nie należy otwierać ani żuć, ale połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Tzw. „granulki nośnikowe”, które czasami są widoczne w stolcu, uwalniają substancję czynną podczas przejścia przez przewód pokarmowy, a same nie mają znaczenia terapeutycznego. Jeżeli podczas stosowania leku Mucosolvan Max w czasie ostrych chorób dróg oddechowych nie dojdzie do złagodzenia objawów lub jeżeli stan zdrowia ulegnie pogorszeniu, należy zweryfikować leczenie. Pacjent nie powinien stosować produktu dłużej niż 4 do 5 dni bez konsultacji z lekarzem. Kapsułki Mucosolvan Max można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną (ambroksolu chlorowodorek) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne objawy (prodromalne) grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Fałszywie rozpoznane jako niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być początkowo leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. W przypadku występowania zaburzeń czynności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby produkt Mucosolvan Max może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia powstałych w wątrobie metabolitów ambroksolu chlorowodorku. Działania niepożądane: Częstość występowania zgodnie z konwencją MedDRA: Bardzo często (≥ 1/10); Często (≥ 1/100 do < 1/10); Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100); Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000); Bardzo rzadko (< 1/10 000); Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko – Reakcje nadwrażliwości; Częstość nieznana – Reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd; Zaburzenia żołądka i jelit: Często – Nudności; Niezbyt często – Biegunka, Wymioty, Niestrawność, Ból brzucha; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko – Wysypka, Pokrzywka; Częstość nieznana – Ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax: + 48 22 492 13 09; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: 23053. Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00. {ChPL 05/2017}

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij “Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz