REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Na straży ciśnienia krwi

10 sierpnia 2018 06:57

Nadciśnienie tętnicze każdego roku powoduje dziewięć milionów zgonów. Finansowany przez UE projekt badawczy przenosi proces monitorowania ciśnienia krwi (ang. blood pressure, BP) z warunków ambulatoryjnych do warunków ciągłej opieki nad pacjentem.

Akcja organizowana przez studentów farmacji spotyka się z ogromnym zainteresowaniem, które z każdą edycją wzrasta (fot. Shutterstock)

Nadciśnienie tętnicze jest czynnikiem wywołującym choroby układu sercowo-naczyniowego, udary i choroby nerek, na które globalnie wydaje się 10% środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Jednak szacuje się, że 47% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nie kontroluje stanu choroby, przede wszystkim dlatego, że dostępne na rynku urządzenia mają mankiety, nie umożliwiają badania w trybie ciągłym, nie są wygodne i nie dają dokładnych wyników.

W ramach projektu BP24 opracowano nakładany wyrób medyczny dla nieinwazyjnego, niewymagającego mankietu i wysoce precyzyjnego pomiaru BP w trybie ciągłym, który przeznaczony jest w szczególności dla pacjentów ze zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym i pacjentów w szpitalach. Jako koordynator projektu, pan Elon Rachman wyjaśnia: „Koordynacja opracowanej przez firmę Vita Sentry technologii umożliwia unikalne, uwzględniające tonus naczyń krwionośnych, podejście do obliczenia wartości BP, zamiast prostego estymowania na podstawie pomiaru przepływu krwi”.

REKLAMA

BP24 jest jedynym w swoim rodzaju możliwym do nałożenia urządzeniem, które wykrywając średnicę arterii i arterioli z dokładnością do 0,5 μm, pozwala na wysoce precyzyjny pomiar i wysoki standard monitorowania tętniczego ciśnienia krwi. „Może tym samym być stosowany przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, a w przyszłości znajdzie zastosowanie także u pacjentów podczas operacji, do czego dąży nasza firma”, dodaje Rachman.

REKLAMA

Wynik głośnych i jednoznacznych rozmów różnymi potencjalnymi użytkownikami końcowymi – lekarzami i praktykami w szpitalach i przychodniach, stowarzyszeniami osób cierpiących na nadciśnienie oraz ich członkami, był jednoznaczny. Wszystkie zainteresowane strony wskazały na potrzebę stworzenia bardziej opłacalnego, dokładnego, prostego w obsłudze i nieinwazyjnego lub mniej nieporęcznego sposobu monitorowania BP w trybie ciągłym.

Członkowie BP24 zdecydowali, że zamiast sprzedaży bezpośredniej lepszym modelem biznesowym będzie sprzedaż przez detaliczne sklepy internetowe, która umożliwi urządzeniu wypłynięcie na szerokie wody rynku globalnego. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie opracowanie bardziej wykonalnej metody przeniesienia BP24 do większej skali i sprzedaży urządzenia na przyszłych rynkach. „Ustaliliśmy, że przez wzgląd na wysoką wydajność naszego rozwiązania, która pomaga ratować życie pacjentów i poprawić ich stan zdrowia, interniści oraz inni lekarze zalecają jego stosowanie, nawet jeśli nie kontaktowaliśmy się z nimi jako jego dystrybutor”, wskazuje Rachman.

Ukończenie prototypu produktu przeszło ocenę stron zainteresowanych, z których większość stanowią potencjalni klienci. Rozwiązanie to jest zatem zaprojektowane tak, by wykazywać jak najlepszy stopień adaptacji i rozwiązywać wszystkie problemy z dostępnymi obecnie urządzeniami. Skutkiem tego w prototypie zastosowano łatwo dostępne surowce i określoną listę funkcjonalności, jakie powinien wykazywać.

Połączenie łatwo dostępnych części oraz uznanego na świecie wytwórcy kontraktowego o dużym doświadczeniu w dziedzinie elektronicznych urządzeń do monitorowania stanu zdrowia, inteligentnych zegarków i różnego rodzaju wyrobów nadających się do noszenia, to gwarancja powodzenia przedsięwzięcia. Przygotowany na tej podstawie plan industrializacji umożliwia zachowanie wysokiego poziomu jakości podczas procesu przenoszenia produkcji do skali międzynarodowej. Łańcuch wartości został określony w toku badania wykonalności, kiedy to badacze projektu wyszukiwali wszystkie możliwe strony zainteresowane.

REKLAMA

Niedawna ekspansja rynku osobistych urządzeń do monitorowania stanu zdrowia zwiastuje dalszy stabilny wzrost dla tego sektora. Urządzenia do monitorowania BP stanowią duży globalny rynek, którego wartość w 2014 r. wyniosła 2 miliardy USD, a urządzenia do monitorowania BP we własnym zakresie stanowią największy jego segment wynosząc ponad 45% udziału w rynku w 2014 r. i wykazując złożoną roczną stopę wzrostu na poziomie 10,3% od 2015 r. do 2023 r. „Mimo to, żadne zdatne do noszenia urządzenie do pomiaru BP nie zostało skomercjalizowane i nie zapewniło szerokiego dostępu do precyzyjnych pomiarów BP, co jest dla nas niebywałą okazją”, mówi Rachman.

Wykorzystanie powiadomień do ostrzegania użytkownika i lekarza o przekroczonych poziomach BP pomoże poprawić opiekę zdrowotną nad danym pacjentem. Jako takie, urządzenie BP24 bardzo dobrze wpisuje się w te prognozy, dlatego najwyższy czas wprowadzić je na rynek.

Źródło: cordis.europa.eu

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Złoty wiek insuliny Złoty wiek insuliny

Śmiało można powiedzieć, że insulina uratowała życie milionom osób cierpiącym na cukrzyce. Droga do ...

Lek zmniejszający poziom antyoksydantów na… raka trzustki Lek zmniejszający poziom antyoksydantów na… raka trzustki

Chociaż powszechnie mówi się o korzyściach związanych z dostarczaniem dużej ilości przeciwutleniaczy...

Obliczono maksymalną długość życia Obliczono maksymalną długość życia

Badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature sugerują, że nie jest możliwe dalsze przedłuża...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz