REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Naukowcy opracowują pierwszą dynamiczną mapę podziału ludzkich komórek

5 grudnia 2018 10:57

Nowy interaktywny model czterowymiarowy umożliwia śledzenie białek podczas podziału ludzkich komórek.

Nowy czterowymiarowy model wykorzystano do integracji danych na temat fluorescencyjnie aktywowanych białek mitotycznych pobranych z komórek HeLa (fot. Shutterstock)

Mitoza, czyli podział pojedynczej na dwie identyczne komórki, jest częścią naturalnego procesu cyklu życia komórek. Ten fundamentalny proces zachodzący w ludzkim ciele ma dwa główne cele: naprawę uszkodzonych tkanek i wspomaganie wzrostu organizmu. Aby mógł zachodzić, setki różnych białek współpracują ze sobą w każdej komórce, napędzając różne przebiegające w niej procesy. Białka pomagają komórce zachować kształt, kontrolują ruch cząsteczek i naprawiają ją, gdy dojdzie do jej uszkodzenia. Odgrywają również szczególnie ważną rolę w podziale komórek, ponieważ kontrolują wszystkie elementy tego procesu od początku do końca.

O ile do tej pory większość laboratoriów badawczych koncentrowała się na pojedynczych białkach w żywych komórkach. Naukowcy pracujący nad finansowanymi przez UE projektami iNEXT i CohesinMolMech zastosowali bardziej kompleksowe podejście. Badając sieci białek aktywnych w żywych ludzkich komórkach, stworzyli oni pierwszy dynamiczny model białek powiązanych z podziałem komórek u człowieka.

REKLAMA

Atlas białek tworzony w czasie rzeczywistym

Model o nazwie Mitotic Cell Atlas (atlas podziału komórek) wykorzystuje dane obrazowania czterowymiarowego do ukazania zmian zachodzących w ludzkich komórkach podczas 5 faz mitozy: interfazy, profazy, metafazy, anafazy i telofazy. Dzięki wprowadzeniu dowolnej kombinacji maksymalnie siedmiu białek użytkownicy będą mogli w czasie rzeczywistym śledzić odpowiedni proces podziału komórek.

REKLAMA

Jak wyjaśniają badacze z projektu w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Nature”, model ten może być również wykorzystany do badania roli, jaką białka odgrywają w innych funkcjach komórkowych, takich jak śmierć komórek lub przerzuty komórek nowotworowych. Aby stworzyć dynamiczny atlas białek podziału ludzkich komórek, naukowcy zastosowali ogólne podejście. Może ono służyć do mapowania i wyodrębniania dynamicznych sieci białkowych, które powodują podział komórek w różnych ich typach. „Patrząc na dynamiczne sieci tworzone przez te białka, możemy zidentyfikować krytyczne słabe punkty, w których istnieje tylko jedno białko odpowiedzialne za połączenie dwóch zadań, bez mechanizmu zapasowego”, mówi współautor badania i starszy naukowiec z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) Jan Ellenberg w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej partnera projektu.

Zbadano dwadzieścia osiem spośród setek białek

Nowy czterowymiarowy model wykorzystano do integracji danych na temat fluorescencyjnie aktywowanych białek mitotycznych pobranych z komórek HeLa. HeLa to nieśmiertelna linia ludzkich komórek nowotworowych powszechnie wykorzystywanych w badaniach naukowych. W sumie przy użyciu trójwymiarowej mikroskopii konfokalnej zbadano 28 białek, które odgrywają ważną rolę w mitozie, w celu określenia ich położenia w komórce w różnych punktach czasowych. Jednak zanim to nastąpi potrzeba jeszcze wielu lat pracy. „W dłuższej perspektywie pełny przegląd wszystkich białek w komórce pozwoli nam zobaczyć, jak różne ważne procesy życiowe. Na przykład podział i śmierć komórek, są ze sobą powiązane. Można to zrozumieć tylko postrzegając je jako sieć”, mówi Stephanie Alexander. To współautorka pracy i kierownik ds. badań w grupie EMBL Ellenberg.

Uczestnicy projektu iNEXT pracują nad przełożeniem podstawowych badań z zakresu biologii strukturalnej na praktyczne zastosowania w dziedzinie nauk biologicznych. Badania prowadzone w projekcie CohesinMolMech mają umożliwić dokładniejsze zrozumienie podziału komórek, struktury chromatyny i regulacji genów.

Więcej informacji:  strona projektu iNEXT

REKLAMA

Źródło: ŁW/cordis.europa.eu

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

WIF przedstawia interpretację art. 105 Prawa farmaceutycznego WIF przedstawia interpretację art. 105 Prawa farmaceutycznego

W przypadku nabycia ogółu praw i obowiązków wspólników spółki jawnej posiadającej zezwolenie na prow...

Ruszyła kampania na rzecz chorujących na astmę ciężką “Dotleń się wiedzą” Ruszyła kampania na rzecz chorujących na astmę ciężką “Dotleń się wiedzą”

“Dotleń się wiedzą” to ogólnopolska kampania na rzecz astmy ciężkiej, której inauguracja odbyła się ...

Ostrzeżenie o specjalnym stosowaniu leku Erwinase z serii 174G Ostrzeżenie o specjalnym stosowaniu leku Erwinase z serii 174G

Firma Jazz Pharmaceuticals ostrzega o specjalnym sposobie użytkowania leku Erwinase z serii 174G. We...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz