REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Prosty sposób by zwiększyć skuteczność leku przeciwbólowego…

25 marca 2019 11:54

W leczeniu bólów mięśniowo-stawowych najczęściej używa się preparatów z diklofenakiem stosowanych na skórę. Na penetrację diklofenaku duży wpływ mają różne czynniki. Jak należy aplikować lek, aby był jak najbardziej skuteczny?

Na przenikanie diklofenaku przez skórę wpływają nie tylko skład i właściwości preparatu (fot. Shutterstock)
Na przenikanie diklofenaku przez skórę wpływają nie tylko skład i właściwości preparatu (fot. Shutterstock)

Na przenikanie diklofenaku przez skórę wpływają nie tylko skład i właściwości preparatu. Ważne są także takie czynniki, jak m.in. stopień ukrwienia skóry i jej uwodnienie oraz sposób aplikacji na skórę.

Wcieranie leku i czas podawania

Badania wykazały, że wcieranie produktu w skórę podczas aplikacji zwiększa aż 5-krotnie ilość wchłoniętego leku. Należy również podkreślić, że ważny jest czas wcierania leku. W przeprowadzonym badaniu wynosił on 45 sekund. Wcieranie może wpływać na strukturę lipidową skóry, co ułatwia wchłanianie substancji czynnej [1].

REKLAMA

Znaczenie ma również czas podawania leku. Jak wskazują badania, penetracja diklofenaku po jednorazowym i wielokrotnym podawaniu jest odmienna. Biodostępność substancji czynnej zwiększa się w miarę czasu stosowania leku. W jednym z badań stężenie diklofenaku w płynie maziowym było 5 razy wyższe niż w osoczu, z kolei po 8 dniach – już 7 razy wyższe [2].

REKLAMA

Inne metody ułatwiające penetrację diklofenaku

Istnieją jeszcze dodatkowe metody, które pomagają poprawić przezskórną penetrację diklofenaku do tkanki stawowej. Jedną z takich metod jest jonoforeza. Ten nieinwazyjny zabieg polega na wprowadzaniu do tkanek zdysocjowanych leków siłami pola elektrycznego. Przeprowadzone doświadczenia potwierdziły znaczny wzrost przenikania przez skórę diklofenaku w porównaniu z klasyczną aplikacją. Zaobserwowano również zwiększone hamowanie obrzęku w przypadku podawania diklofenaku metodą jonoforezy [3].

Kolejnym zabiegiem, w którym równie często są wykorzystywane preparaty do stosowania miejscowego zawierające diklofenak, jest fonoforeza. Polega na wprowadzeniu substancji w formie żelu, kremu bądź maści za pomocą ultradźwięków. Dzięki temu lek jest lepiej transportowany przez skórę do tkanek głębiej położonych – nawet do tkanki łącznej lub kostnej. Ta metoda jest wykorzystywana do aplikacji leków w nerwobólach, chorobach zwyrodnieniowych i zapalnych stawów oraz mięśni [4].

Literatura:

REKLAMA
 1. Hasler-Nguyen N., Fotopoulos G., Effect of rubbing on the in vitro skin permeation of diclofenac-diethylamine 1.16% gel. BMC Res Notes.2012; 21; 5:321.
 2. Dehghanyar P. et. al., Topical skin penetration of diclofenac after single- and multiple-dose application. Int J Clin Pharmacol Ther. 2004; 42(7): 353–9.
 3. Varghese E., Khar R.K., Enhanced skin permeation of diclofenac by iontophoresis: in vitro and in vivo studies. Journal of Controlled Release 1996; 38, 21–27.
 4. Cal K., Stefanowska J., Metody zwiększania substancji leczniczych przez skórę. Farm Pol. 2010; 66, 7: 514–520.
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Obawiam się tylko że ludziom może się nie chce z tum „bawić”. Może się nie chcieć albo nawet ktoś mógłby powiedzieć ze nie ma na to czasu.
Pewnie że tak pacjenci chcą się wysmarować i już ma nie boleć.
bardzo ważne jest masowanie by preparat jak najlepiej sie wchłonął do krwioobiegu a tym samym skuteczniej działał
Tak niewiele potrzeba żeby lepiej działało.
Masaż poprawia ukrwienie i subst. Lepiej wnika

Powiązane artykuły

Pamiętaj o podłożu, by zwiększyć skuteczne działanie leku przeciwbólowego Pamiętaj o podłożu, by zwiększyć skuteczne działanie leku przeciwbólowego

Aby leki z grupy NLPZ, które stosuje się na skórę w łagodzeniu bólu mięśniowo-stawowego, zadziałały ...

Prosty sposób by zwiększyć skuteczność leku przeciwbólowego… Prosty sposób by zwiększyć skuteczność leku przeciwbólowego…

W leczeniu bólów mięśniowo-stawowych najczęściej używa się preparatów z diklofenakiem stosowanych na...

Farmakoterapia bólu przy pierwszym stole Farmakoterapia bólu przy pierwszym stole

Ból jest najczęstszą przyczyną obniżenia komfortu życia. Według statystyk każdy z nas sięga po prepa...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz