REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Przeciwciała monoklonalne

24 czerwca 2015 11:10

Jakże cudowny byłby świat, gdyby wynaleziono cząsteczki doskonałe, zdolne do niszczenia wybranych komórek (nowotworowych), znajdowania przerzutów nowotworowych, czy leczenia chorób zapalnych i stwardnienia rozsianego? Istnieją takie cząsteczki, które należy jedynie udoskonalić – mowa o przeciwciałach monoklonalnych.

Przeciwciała monoklonalne mAb – ang. Monoclonal AntiBodies to przeciwciała o jednakowej swoistości względem danego antygenu. To tak zwane bioterapeutyki – substancje czynne biologicznie pochodzenia zwierzęcego lub ludzkiego produkowane dzięki zdobyczom nowoczesnej biotechnologii. Pierwszym mAb zatwierdzonym przez FDA do leczenia raka był rituximab (Rituxan, IDEC-C2B8) – hybryda mysio–ludzkiego przeciwciała monoklonalnego.

Klasyczna metoda pozyskiwania przeciwciał monoklonalnych polega na łączeniu komórek szpiczaka (nieśmiertelnych) z limfocytami B o znanej swoistości. Dzięki fuzji limfocytów zdolnych produkować cały zakres przeciwciał z komórkami nowotworowymi stworzono hybrydy mogące wytwarzać wiele identycznych (stąd monoklonalne) przeciwciał. Metodę tę opracowali Cesar Milstein wraz z Georgesem Kohlerem i w 1984r. otrzymali za to Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.

REKLAMA

Jakie zastosowania niesie ze sobą to odkrycie medyczne?

REKLAMA

Leczenie i diagnostyka nowotworów:
Brentuximab vedotin (Adcetris) – przeciwciało chimerowe stosowane w leczeniu chłoniaka Hodgkina
Trastuzumab (Herceptin) – mAb rozpoznające białko powierzchniowe HER-2, którego zwiększone stężenie występuje u kobiet z rakiem sutka lub jajników
Alemtuzumab (Campath) – leczenie chronicznej białaczki szpikowej, oraz immunosupresja po przeszczepie nerek
Gemtuzumab (Mylotarg) – leczenie ostrej białaczki limfatycznej
Bevacizumab (Avastin) – leczenie chronicznej białaczki szpikowej, rak okrężnicy i jelita grubego z przerzutami (skojarzenie z 5-fluorouracylem), guzy piersi (skojarzenie z paklitakselem)
Tiuxetan (Zevalin) – leczenie białaczki limfatycznej

Immunosupresja:
Daclizumab (Zenapax) – wywoływanie immunosupresji bezpośrednio po transplantacjach w celu zmniejszenia liczby epizodów ostrego odrzucenia przeszczepu
Muromonab (Okt-3) – celem przeciwdziałania ostrego odrzucenia przeszczepu nerki, wątroby i serca
Basiliximab (Simulect) – immunosupresja, zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą po przeszczepie nerek

Działanie przeciwzakrzepowe:
Abciximab (Reopro) – przeciwko zakrzepom naczyń wieńcowych, zwłaszcza tym, będącym następstwem zabiegu przezskórnej angioplastyki.

Leczenie choroby Crohna i RZS:
Infliximab (Remicade) – stosowany w leczeniu choroby Crohna oraz RZS (Reumatoidalne zapalenie stawów).
Adalimumab (Humira) – w pełni ludzkie mAb, będące antagonistą czynnika martwicy nowotworu (TNF), który jest cytokiną odgrywającą kluczową rolę w patogenezie wielu chorób zapalnych. Adalimumabem leczy się chorobę Crohna i RZS. Lek podaje się co drugi tydzień w postaci iniekcji podskórnych.
Golimumab (Simponi) – mAb ludzkie, wiążące TNF występujące w wysokim stężeniu u osób z chorobami o podłożu zapalnym. Leczy się nim RZS, łuszczycowe zapalenie stawów i ZZSK. Podawany w skojarzeniu z metotreksatem lub w monoterapii.

REKLAMA

Leczenie AMD – starczej degeneracji plamki ocznej:
Ranibizumab (Lucentis) – do ciała szklistego wstrzykuje się 1 dawkę na miesiąc (8-12 dawek rocznie). Koszt 1 dawki to 5000zł.

Leczenie astmy:
Omalizumab (Xolair) – skuteczny u chorych z astmą o ciężkim przebiegu, bowiem zmniejsza częstość zaostrzeń choroby, liczbę interwencji lekarskich i częstość hospitalizacji.

Leczenie łuszczycy zwykłej (plackowatej):
Efalizumab (Raptiva) – lek podaje się chorym we wstrzyknięciu podskórnym

Leczenie stwardnienia rozsianego:
Natalizumab (Tysabri) – rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne przeznaczone do leczenia stwardnienia rozsianego (SM), a dokładniej postaci ustępująco – nawracającej choroby (rzuty i remisje). Szczególne zastosowanie ma w leczeniu SM o ciężkim przebiegu, szybko rozwijającym się.

Leczenie przy pomocy wolnych przeciwciał monoklonalnych nie zawsze jest skuteczne. Cząsteczki te są białkami, które mogą degradować. Komórki nowotworowe czasami są pozbawione antygenu (komórki o fenotypie CD(-)), przez co przeciwciało nie może spełnić swych funkcji. Dodatkowo organizm może tworzyć przeciwciała anty-mAb. Dlatego naukowcy próbują zwiększyć skuteczność mAb chociażby poprzez sprzęganie tych przeciwciał z chemioterapeutykami (metoteksat, daunomycyna, winblastyna, chlorambucyl), toksynami (egzotoksyna A, dyfterotoksyna, rycyna, saporyna) czy radioligandami.

Istnieje jeszcze jedna, duża przeszkoda w leczeniu przeciwciałami monoklonalnymi. Jest to piekielnie drogie. Koszt wyprodukowania grama przeciwciał monoklonalnych to od 500 USD wzwyż. Leki te nie są refundowane, więc terapia może kosztować pacjenta kilkadziesiąt tysięcy złotych na miesiąc. Prócz tego hodowle ludzkich linii szpiczakowych są drogie i wydawać by się mogło – nieetyczne. W związku z tym stosuje się często mysie hodowle, co wiąże się z ryzykiem reakcji układu odpornościowego leczonego człowieka. Niemniej jednak inżynieria cały czas się rozwija, więc miejmy nadzieję, że te przeszkody znikną z biegiem czasu.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

5 leków, które zmieniły świat 5 leków, które zmieniły świat

Ludzie od zawsze szukali możliwości poradzenia sobie z trapiącymi ich dolegliwościami. Odkrycie dzia...

Gry komputerowe dla studentów (farmacji) Gry komputerowe dla studentów (farmacji)

Jedno z gorszych uczuć w trakcie studenckiego życia to otrzymanie informacji o niezdanym egzaminie, ...

Szpitale i apteki na jednym froncie Szpitale i apteki na jednym froncie

Centrum Medyczne Virginia Mason połączyło swoje siły z okoliczną apteką w pilotażowym programie bada...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz