REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Rola i miejsce makrogoli w leczeniu zaparć w świetle badań i wytycznych

20 maja 2019 08:58

Makrogole stanowią grupę związków chemicznych charakteryzującą się budową polimerową. Substancje te stanowią wiele połączonych ze sobą cząsteczek tlenku etylenu (nazywane również PEG – glikol polietylenowy) [1]. W leczeniu zaparć wykorzystuje się przede wszystkim związki o masie molowej pomiędzy 3350 a 4000 g/mol, ponieważ związki o masie poniżej 1500 g/mol są wchłaniana w układzie pokarmowym i nie spełniają swojej roli farmakologicznej [2]

Skuteczność makrogoli nie maleje przy dłuższym stosowaniu. Nie ma potrzeby zwiększania dawek, organizm również się nie przyzwyczaja (fot. Shutterstock)
Skuteczność makrogoli nie maleje przy dłuższym stosowaniu. Nie ma potrzeby zwiększania dawek, organizm również się nie przyzwyczaja (fot. Shutterstock)

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Makrogole to substancje biologicznie obojętne, jak już wspomniano nie są wchłaniane z układu pokarmowego, nie są również metabolizowane przez mikrobiotę jelitową, a ich stosowanie nie zmienia struktury błony śluzowej jelit i żołądka (w przeciwieństwie do środków drażniących ściany jelit, takich jak np. antrachinony). Z organizmu wydalane są w niezmienionej postaci [1,2].

Działanie osmotyczne

Makrogole należą do grupy preparatów osmotycznych, których aktywność polega na zwiększeniu ilości wody w świetle jelita, a tym samym rozmiękczeniu stolca i pobudzeniu ruchów perystaltycznych jelita w wyniku rozciągania jego ścian [1].

Makrogole mogą w znaczący sposób zwiększać ciśnienie osmotyczne w świetle jelita grubego. Ich aktywność możliwa jest dzięki sekwestracji wody w świetle jelita w wyniku tworzeniu wiązań wodorowych, a proces ten jest bardzo efektywny – 1 cząsteczka glikolu polietylenowego o może związać aż 100 cząsteczek wody [2,4].

Skuteczność w badaniach klinicznych

Zasadność stosowania makrogoli w leczeniu zaparć została potwierdzona w licznych badaniach, zarówno w stosunku do placebo, jak i innych substancji przeczyszczających. Podanie PEG 4000 pacjentom cierpiącym z powodu zaparć przewlekłych skutkowało zwiększeniem pasażu jelitowego oraz częstością defekacji, redukcji uległy również związane z zaparciami bóle brzucha. Poprawę zaobserwowano także w zakresie zmiany konsystencji i uwodnienia stolca [1,2,3].

Skuteczność zastosowania PEG w leczeniu zaparć wpływała również realnie na poprawę jakości życia, szczególnie wśród osób starszych, co jest niezwykle ważne, ponieważ ta grupa jest podatna na ciężkie zaparcia i bardzo często wykazuje oporność na inne możliwe terapie, w tym zastosowanie środków drażniących [2].

Co więcej, stwierdza się, że skuteczność makrogoli nie maleje przy dłuższym stosowaniu. Nie ma potrzeby zwiększania dawek, organizm również się nie przyzwyczaja.

Rekomenduje się również zastosowanie PEG jako skutecznego środka do całkowitego oczyszczenia jelita przez zalecanym badaniem diagnostycznym, np. kolonoskopią [2].

Dodatkowo, w badaniach porównano również stosowanie makrogoli z innymi, popularnymi środkami przeczyszczającymi. Zaobserwowano ich przewagę zarówno w kontekście skuteczności, jak i bezpieczeństwa stosowania w stosunku do często zalecanej laktulozy. Makrogole wykazywały nie tylko większą skuteczność, ale również mniej działań niepożądanych – nieobecne były dość popularne dla laktulozy mdłości, wymioty oraz wzdęcia brzucha [1].

Bezpieczeństwo stosowania

Stosowanie PEG 4000 w leczeniu zaparć jest nie tylko skuteczne, ale również bezpieczne, również w przypadku długotrwałego stosowania. Jego podanie nie wpływa na wzrost ryzyka rozwój zaburzeń elektrolitowych. Bezpieczeństwo tego preparatu wynika również ze znikomego wchłaniania w jelitach, co udowodniono w badaniach na zwierzętach, którym podawano radioznakowany PEG 4000. Co więcej, wchłanianie PEG zaobserwowano dla cząsteczek poniżej masy 4000 g/mol oraz w przypadku uprzednio indukowanych stanów zapalnych jelit gdzie dochodzi do zwiększonej przepuszczalności ściany jelita grubego [1].

W badaniach prowadzonych z udziałem dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych wykazano, że makrogol 4000 jest bardzo dobrze tolerowany. Pozwala to wnioskować, że PEG jest środkiem o dobrym profilu bezpieczeństwa w każdej grupie wiekowej [1,2].

Wytyczne dotyczące leczenia zaparć

Ze względu na swoja skuteczność i bezpieczeństwo makrogole są obecnie stosowane na szeroką skalę w objawowym oraz przewlekłym leczeniu zaparć. Zaleca się je jako preparat pierwszego rzutu, które należy zastosować po tym, jak zmiana diety i stylu życia nie przyniosą oczekiwanych efektów. Postępowanie takie zalecane jest zarówno w grupie pediatrycznej, jak i u dorosłych i pojawiło się w wytycznych wielu towarzystw naukowych [1].

Dostępne są preparaty PEG 4000, które w swoim składzie nie posiadają elektrolitów. Dzięki temu nie mają nieprzyjemnego smaku a ich stosowanie może zwiększać compliance terapii wśród pacjentów, a szczególnie dzieci, które mogą cierpieć na przewlekłe zaparcia [1,2].

Stosowanie makrogoli

Ze względu na dobry profil bezpieczeństwa, skuteczność i bardzo dobrą tolerancję, makrogole mogą być polecane pacjentom zgłaszającym się z problemem zaparć, również tym objętych specjalną opieką takim, jak kobiety w ciąży, mamy karmiące, czy osoby starsze. Makrogole mogą być również podawane dzieciom powyżej 2. roku życia. Jednak w tej grupie wiekowej zastosowanie należy uprzednio skonsultować z lekarzem.

Działanie preparatu obserwuje się po około 24-72 godzinach od podania. Produkt można nabyć w formie roztworu doustnego lub proszku do sporządzania zawiesiny. Obie formy pozwalają na przygotowanie odpowiedniej dawki w zależności od wieku pacjenta.

mgr farm Iwona Napierała

Piśmiennictwo:

 1. Lyseng-Williamson KA. Macrogol (polyethylene glycol) 4000 without electrolytes in the symptomatic treatment of chronic constipation: a profile of its use. Drugs Ther Perspect. 2018; 34(7): 300–310.
 2. De Giorgio R. Et al. Use of macrogol 4000 in chronic constipation. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2011; 15:960-966
 3. Di Pama JA et al. A randomized, placebo-controlled, multicenter study of the safety and efficacy of a new polyethylene glycol laxative. Am J Gastroenterol. 2000 Feb;95(2):446-50.
 4. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Public Assessment Report. Dulcosoft 10 g powder for oral solution in sachet

SAPL.DULC1.19.04.0698

DulcoSoft® (makrogol 4000)  proszek do sporządzania roztworu doustnego, wyrób medyczny wskazany do stosowania w objawowym leczeniu zaparć, w celu ułatwienia wypróżnienia i uzyskania naturalnego poczucia ulgi. Dawkowanie: Dorośli i dzieci w wieku od 8 lat: 1 – 2 saszetki na dobę, rozpuszczone w płynie (co odpowiada 10 – 20 g makrogolu 4000), przyjmowane najlepiej w pojedynczej dawce rano.

DulcoSoft® (makrogol 4000) roztwór jest wyrobem medycznym wskazanym do stosowania w objawowym leczeniu zaparć, w ostrych i przewlekłych zaparciach oraz do zmiękczania twardych mas kałowych. Dawkowanie: Dorośli i dzieci powyżej 8 roku życia: 20 – 40 ml roztworu na dobę (co odpowiada 10 – 20 g makrogolu 4000),  Dzieci w wieku od 4 do 7 lat: 16 – 32 ml roztworu na dobę (co odpowiada 8 – 16 g makrogolu 4000). Dzieci w wieku od 2 do 3 lat: 8 – 16 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4 – 8 g makrogolu 4000), najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano.

DulcoSoft Junior® (makrogol 4000) roztwór, jest wyrobem medycznym wskazanym do stosowania w objawowym leczeniu zaparć, w ostrych i przewlekłych zaparciach oraz do zmiękczania twardych mas kałowych. Dawkowanie: Dorośli i dzieci powyżej 8 roku życia: 20 – 40 ml roztworu na dobę (co odpowiada 10 – 20 g makrogolu 4000),  Dzieci w wieku od 4 do 7 lat: 16 – 32 ml roztworu na dobę (co odpowiada 8 – 16 g makrogolu 4000). Dzieci w wieku od 2 do 3 lat: 8 – 16 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4 – 8 g makrogolu 4000), najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kongres Polsko-Afrykański przesunięty w obawie przed Ebolą Kongres Polsko-Afrykański przesunięty w obawie przed Ebolą

Regionalna Izba Gospodarcza Łódź zdecydowała o przesunięciu terminu Kongresu Polsko-Afrykańskiego na...

GIF: już 650 sprzeciwów GIF: już 650 sprzeciwów

Liczba sprzeciwów Głównego Inspektora Farmaceutycznego wobec zamiaru zbycia deficytowych produktów w...

Co piłkarze mają wspólnego z nielegalnym wywozem leków? Co piłkarze mają wspólnego z nielegalnym wywozem leków?

Polscy piłkarze przyczynili się do opóźnienia prac nad nowelizacją prawa farmaceutycznego, która ma ...

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz