REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Różnicowanie oparzeń

2 stycznia 2015 10:12

90% przypadków oparzeń (łac. combustio) stanowią oparzenia termiczne, wywołane działaniem wysokiej temperatury na skórę. Niewielkie oparzenia zazwyczaj nie są zbyt uciążliwe, jednak nasilający się ból i dyskomfort często skłaniają pacjentów do wizyty w aptece i szukania porady u farmaceuty. W jakich przypadkach nasza pomoc będzie skuteczna, a kiedy musimy odesłać pacjenta do lekarza?

Po pierwsze – posługując się podziałem według głębokości urazu, należy rozróżnić rodzaj oparzenia:

 • I stopnia – obejmuje najbardziej zewnętrzną warstwę skóry, czyli naskórek. W miejscu uszkodzenia widać wyraźne zaczerwienienie, pojawia się uczucie pieczenia oraz ból, zazwyczaj o małym natężeniu. Nie pojawiają się pęcherze, a rana goi się od 2 do 10 dni, nie pozostawiając blizny.
 • II stopnia powierzchowne (IIA) – sięga w pewnym stopniu w głąb skóry właściwej. Pojawia się zaczerwienienie i dużo pęcherzy wypełnionych płynem surowiczym, pacjent odczuwa intensywny ból. Gojenie trwa nawet do 3 tygodni, ale rzadko pozostają blizny.
 • II stopnia głębokie (IIB) – obejmuje naskórek i całą grubość skóry właściwej. Nie powstają pęcherze, a ból jest słaby, ponieważ uszkodzeniu ulegają nocyreceptory. Gojenie trwa około miesiąca i często pozostawia blizny.
 • III stopnia – uszkadza również naczynia i nerwy skórne oraz tkankę tłuszczową podskórną. Podczas gojenia skóra staje się twarda i sucha, często wymaga przeszczepu.
 • IV stopnia – tkanki ulegają zwęgleniu (łac. carbonisatio) i mają kolor czarny, występuje martwica mięśni, ścięgien i kości. Oparzenie takie często prowadzi do amputacji, niepełnosprawności, a w ciężkich przypadkach do śmierci.

Rozległe oparzenia II stopnia i każde III stopnia są bezwzględnym wskazaniem do skierowania pacjenta do lekarza!

REKLAMA

Kolejnym krokiem, jaki powinniśmy podjąć, jest ocena rozległości oparzenia. Jedna z metod opiera się na znajomości procentowego udziału poszczególnych części ciała w całkowitej powierzchni skóry. U dorosłych obowiązuje reguła dziewiątek: 9% powierzchni ciała odpowiada głowa, 9% każda z kończyn górnych, 18% przód tułowia, 18% tył tułowia, 18% każda z kończyn dolnych, 1% okolice krocza. U dzieci obowiązuje zaś reguła piątek: 20% powierzchni to głowa, 20% przód tułowia, 20% tył tułowia, 10% każda z kończyn.
W drugiej, prostszej, metodzie zasięg oparzenia szacujemy, przyjmując zasadę, że powierzchnia dłoni pacjenta jest równa w przybliżeniu 1% powierzchni jego ciała.
Niezwłocznej konsultacji lekarskiej wymagają pacjenci, których poparzeniu uległo więcej niż 10% powierzchni ciała – w przypadku dorosłych i 5% w przypadku dzieci! (wg American Burn Association)

REKLAMA

Pozostałe przypadki, w których należy odesłać pacjenta do lekarza:

 • poparzenia twarzy, szyi i klatki piersiowej
 • poparzenia krocza
 • objawy ogólne, jak: zaburzenia świadomości, nudności i wymioty

Nieleczone lub źle leczone oparzenia grożą poważnymi powikłaniami. Do najczęściej występujących zaliczamy infekcje bakteryjne, które z uszkodzonego miejsca mogą przedostać się do krwi i spowodować ciężką sepsę. Rozległe oparzenia, nawet tak płytkie jak I stopnia, mogą grozić wstrząsem hipowolemicznym. Rozwija się on wskutek przemieszczania znacznych objętości krwi do naczyń skórnych i przechodzenia płynu z krwi do tkanek (wysięk surowiczy). Nawet niepozorne oparzenie może skończyć się groźnie, dlatego tak ważne jest, abyśmy potrafili ocenić, czy uraz wymaga interwencji lekarskiej, czy też sami jesteśmy w stanie skutecznie pomóc pacjentowi, proponując leki bez recepty. Jakie preparaty przyniosą ulgę w oparzeniu? O tym już za tydzień.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuci rozwiązują problemy lekowe w autyzmie Farmaceuci rozwiązują problemy lekowe w autyzmie

Badania wykazały dużą skuteczność działań farmaceutów specjalizujących się w psychiatrii, którzy pod...

Szkodliwy dobry cholesterol? Szkodliwy dobry cholesterol?

Wyniki najnowszych badań zdają się kwestionować wyłącznie pozytywny wpływ cholesterolu wysokiej gęst...

Farmacja dla mózgu Farmacja dla mózgu

Światowy Tydzień Mózgu to święto mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu. Obcho...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz