REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Stan zapalny mięśni i stawów przegrywa z połączeniem miejscowego NPLZ ze STERYDEM

21 lutego 2020 11:58

Zmiany zapalne w obrębie mięśni i stawów wynikają z nagromadzenia się w ich obrębie mediatorów stanu zapalnego, co objawia się m.in. obniżeniem ruchomości w obrębie danego stawu i odczuwaniem przez pacjenta bólu. Konsekwencją tego stanu jest (poza oczywistymi konsekwencjami zdrowotnymi) także upośledzenie normalnego funkcjonowania poprzez ograniczenie ruchomości w obrębie objętego stanem zapalnym stawu.

Miejscowe NLPZ mają udokumentowane zastosowanie w reumatologii jako leki p/zapalne i p/bólowe (fot. Shutterstock).
Miejscowe NLPZ mają udokumentowane zastosowanie w reumatologii jako leki p/zapalne i p/bólowe (fot. Shutterstock).

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Wobec powyższego niezwykle istotne jest podjęcie właściwych działań leczniczych, których celem jest ograniczenie rozwoju stanu zapalnego, a tym samym umożliwienie choremu normalnego funkcjonowania.

Stan zapalny mięśni i stawów – czym może być spowodowany?

Obecność zmian zapalnych w obrębie mięśni i stawów jest najczęściej wynikiem schorzeń reumatycznych, będących konsekwencją m.in.:

 • choroby zwyrodnieniowej stawów,
 • reumatoidalnego zapalenia stawów,
 • osteoporozy itp. [1].

Poza wymienionymi wyżej dolegliwościami, stan zapalny może być konsekwencją urazu, jaki wystąpił w obrębie danej struktury mięśniowo-stawowej [2]. Zarówno w przebiegu RZS, jak i w wyniku choroby zwyrodnieniowej czy urazu w tkankach podskórnych dochodzi do uwalniania mediatorów stanu zapalnego. Pojawiający się stan zapalny jest niejako metodą obrony tkanek przed czynnikami je uszkadzającymi (w tym przypadku są nimi zmiany zwyrodnieniowe, czynniki autoimmunologiczne lub uraz mechaniczny) [3]. Wobec obecności tych zmian dochodzi do uwalniania m.in. histaminy, serotoniny, prostaglandyn i tromboksanu – pierwszych mediatorów stanu zapalnego. Komórki fagocytarne uwalniają z kolei cytokiny prozapalne. Konsekwencją działalności wszystkich wymienionych substancji jest indukcja stanu zapalnego i wzrost przepuszczalności śródbłonka naczyniowego. Następstwem tego jest powstanie lokalnego wysięku (obrzęk to jedna z cech charakterystycznych lokalnego stanu zapalnego) [3]. Dodatkowo stan zapalny wpływa na obniżenie progu pobudliwości zakończeń nerwowych, sprzyjając tym samym zwiększonemu odczuwaniu bólu [4].

Co mówią wytyczne o sposobach leczenia stanu zapalnego?

Aktualne wytyczne w ramach redukowania stanu zapalnego i związanego z nim bólu mięśniowo-stawowego rekomendują stosowanie miejscowych NLPZ jako leków I rzutu. Wynika to ze sposobu aplikacji substancji, która podana na skórę wywołuje mniej działań niepożądanych, aniżeli podana doustnie. Co więcej – skuteczność terapii miejscowej jest taka sama jak standardowej terapii NLPZ przy podaniu doustnym, przy dużo korzystniejszym profilu działań niepożądanych!

Miejscowa terapia NLPZ jest szczególnie zalecana w kontekście choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego [5]. W tym przypadku jej skuteczność jest nawet wyższa niż przy podaniu doustnym. Wynika to z faktu, że penetracja leku do tkanek słabo unaczynionych (a takimi są struktury stawowe) jest o wiele bardziej efektywna przy podaniu miejscowym aniżeli tradycyjnym podaniu per os [7].

W jaki sposób można wzmocnić efekt p/zapalny i p/obrzękowy terapii miejscowej?

Szukając sposobu zwielokrotnienia skuteczności p/zapalnej i p/obrzękowej miejscowych terapii leczniczych, warto ukierunkować poszukiwania na substancje o udokumentowanym mechanizmie redukcji stanu zapalnego i obrzęku. Bez wątpienia należą do nich substancje steroidowe. Główną ich zaletą przy podaniu na skórę jest zmniejszanie lokalnego stanu zapalnego przez ograniczanie wpływu mediatorów reakcji zapalnej na struktury tkankowe [9]. Miejscowe GKS hamują uwalnianie enzymów lizosomalnych, a także zmniejszają wrażliwość mięśniówki gładkiej na histaminę – ograniczając tym samym przepuszczalność naczyń włosowatych [9, 10]. Konsekwencją tych działań jest zmniejszenie obrzęku i redukcja stanu zapalnego, co chociażby w kontekście RZS pozwala na uniknięcie niesprawności, wystąpieniem której zagrożony jest każdy chory dotknięty reumatoidalnym zapalenie stawów [11].

Pomimo faktu obecności wśród pacjentów obaw przed stosowaniem miejscowych steroidów, warto ich uświadomić, że nie mają one pokrycia w rzeczywistości. Ogólnoustrojowe działania niepożądane po miejscowych GKS są niezwykle rzadkie – mogą wystąpić jedynie przy długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie ciała [12]. Natomiast właściwie prowadzona terapia miejscowa w znacznym stopniu redukuje ryzyko wystąpienia niepożądanych zmian skórnych.

Miejscowy NLZP w połączeniu ze sterydem – spotęgowanie działania p/zapalnego i p/obrzękowego

Miejscowe NLPZ mają udokumentowane zastosowanie w reumatologii jako leki p/zapalne i p/bólowe. Dodatkowo stosuje się je w terapii zmian pourazowych i przeciążeniowych stawów i mięśni [13]. Jeśli do tak efektywnej grupy leków dołączy się substancję sterydową, rezultat p/zapalny zostanie dodatkowo spotęgowany. Wynikiem takiego połączenia będzie znaczące podniesienie skuteczności leczniczej. Warto nadmienić, iż poza synergią działania p/zapalnego, połączenie miejscowego NLPZ i sterydu poprawia efektywność samego mGKS. Dzieje się tak chociażby w przypadku kwasu salicylowego. Właściwości keratolityczne, jakimi charakteryzuje się kwas salicylowy, sprawiają, że przy podaniu miejscowym zwiększa on przezskórną penetrację mGKS [12]. Tym samym więcej substancji steroidowej dostaje się do miejsca objętego stanem zapalnym, co sprzyja lepszej skuteczności zastosowanej terapii.

Reasumując – połączenie miejscowego leku NLPZ ze sterydem wskazane jest we wszystkich schorzeniach, w przebiegu których dochodzi do rozwoju lokalnego stanu zapalnego, a zatem w:

 • reumatoidalnym zapaleniu stawów,
 • chorobie zwyrodnieniowej stawów,
 • leczeniu pourazowych i miejscowych stanów zapalnych.

Połączenie to sprzyja szybszej i efektywniejszej likwidacji odczynu zapalnego, co wynika bezpośrednio z nakładania się różnych mechanizmów działania obydwu substancji na ten sam problem kliniczny, czyli stan zapalny.

Na rynku polskim znajduje się obecnie tylko jeden lek w postaci maści i żelu zawierający NLPZ (kwas salicylowy) ze STERYDEM (wyciąg z kory nadnerczy) z dodatkową zawartością heparynoidu (polisiarczan mukopolisacharydowy), dzięki czemu wykazuje działanie:

 • p/zapalne,
 • p/obrzękowe,
 • p/wysiękowe,
 • p/zakrzepowe,
 • regeneracyjne.

Literatura:

 1. Wczesna diagnostyka chorób reumatycznych – ocena obecnej sytuacji i rekomendacje zmian, Brygida Kwiatkowska, Filip Raciborski, Maria Maślińska, Anna Kłak, Jerzy Gryglewicz, Piotr Samel-Kowalik, Instytut Reumatologii w Warszawie, 2014.
 2. Ból mięśniowo-szkieletowy – epidemiologia, patofizjologia, leczenie, Magdalena Kocot-Kępska, mp.pl.
 3. Charakterystyka odczynu zapalnego, Ireneusz Całkosiński, Maciej Dobrzyński, Monika Całkosińska, Ewa Seweryn, Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Katarzyna Dzierzba, Ireneusz Ceremuga, Andrzej Gamian, Postępy Hig Med Dosw (online), 2009; 63: 395-408.
 4. Leczenie energotonowe choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego, Arleta Obałkowska, rozprawa doktorska, Poznań 2013.
 5. Choroba zwyrodnieniowa stawów – aktualne standardy leczenia, Wojciech Romanowski, Agata Zdanowska, Mateusz Romanowski, Forum Reumatol. 2016, tom 2, nr 2: 52-57.
 6. Efficacy and safety of topical NSAIDs in the management of osteoarthritis: Evidence from real-life setting trials and surveys, Francois Rannou, Jean-Pierre Pelletier, Johanne Martel-Pelletier, Seminars in Arthritis and Rheumatism 45 (2016), S18-S21.
 7. Wybrane aspekty bezpieczeństwa leczenia NLPZ, Krzysztof Rell, Pediatr Med. Rodz 2011, 7(1), 41-48.
 8. Topical NSAIDs for chronic musculoskeletal pain in adults, Sheena Derry, R. Andrew Moore, Roy Rabbie, Cochrane Database Syst Rev., September 201.
 9. Znaczenie miejscowych glikokortykosteroidów we współczesnym lecznictwie dermatologicznym. Część 1, Andrzej Kazimierz Jaworek, Anna Wojas-Pelc, Farmacja Współczesna 2017; 10: 91-99.
 10. Charakterystyka Produktu Leczniczego Mobilat.
 11. Strategia leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów z uwzględnieniem obecności czynników „złej prognozy”, Anna Felis-Giemza, Forum Reumatologiczne 2017; 3(2): 57-64.
 12. Miejscowe glikokortykosteroidy w leczeniu chorób skóry – zalecane standardy postępowania, Andrzej Kaszuba, Marta Pastuszka, Aleksandra Kaszuba, Forum Medycyny Rodzinnej 2009, tom 3, nr 5, 347-358.
 13. Kierunki poszukiwań i zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, Ryszard Międzybrodzki, Postępy Hig Med. Dosw. (online), 2004; 58: 438-448.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Pracownik apteki Farmville zignorował normy dotyczące opioidów Pracownik apteki Farmville zignorował normy dotyczące opioidów

Farmaceuta z apteki Farmville zlekceważył powszechnie przyjęte normy dotyczące wydawania leków opioi...

Leczenie migreny u dzieci – nowe wytyczne Leczenie migreny u dzieci – nowe wytyczne

American Academy of Neurolology (AAN) I American Headache Society (AHS) opublikowały zaktualizowane ...

Farmakoterapia bólu przy pierwszym stole Farmakoterapia bólu przy pierwszym stole

Ból jest najczęstszą przyczyną obniżenia komfortu życia. Według statystyk każdy z nas sięga po prepa...

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz