REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Trwają badania nad nowym lekiem na cukrzycę typu 2.

19 lutego 2019 11:14

Pojawia się szansa na nowy rodzaj terapii cukrzycy typu 2. Obecnie testy kliniczne przechodzi lek, który w połączeniu z metforminą poprawia kontrolę poziomu cukru we krwi.

(fot. Shutterstock)
Obecnie trwają badania nad nowym lekiem na cukrzycę typu 2. (fot. Shutterstock)

Na cukrzycę typu 2. cierpi na świecie 285 mln ludzi (czytaj więcej: Czy możliwe jest leczenie cukrzycy bez większych wydatków?). Przewlekły charakter choroby i wiele powikłań wynikających z utrzymującego się nieprawidłowego poziomu cukru we krwi sprawia, że jest ona problemem zarówno terapeutycznym, jak i społecznym. Rozpoznanie cukrzycy typu 2. oznacza skrócenie oczekiwanej długości życia o dziesięć lat.

Lepsza kontrola glukozy

Badania wykazały, że nowy lek podawany razem z metforminą poprawił kontrolę poziomu cukru we krwi. W badaniu wzięło udział 190 pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2., którzy już brali metforminę. Wybranym losowo osobom dodano nowy specyfik, a pozostali otrzymali inny lek przeciwcukrzycowy – sitagliptynę lub placebo.

REKLAMA

Po sześciu miesiącach terapii chorzy, którzy otrzymywali eksperymentalny środek, mieli niższy poziom glikozylowanej hemoglobiny, która jest wyznacznikiem kontroli poziomu glikemii. Podczas terapii nie stwierdzono przypadków niebezpiecznej hipoglikemii. Lek nie modyfikuje uwalniania ani działania insuliny, więc może być skuteczny u pacjentów z insulinooporną postacią cukrzycy.

REKLAMA

Wątrobowa pula glukokinazy

Nowy lek jest modulatorem glukokinazy wątrobowej. Jest ona kluczowym enzymem kontrolującym poziom cukru w komórkach oraz mechanizm gospodarki energetycznej w wątrobie. Ta z kolei odpowiada za metabolizm substancji energetycznych w organizmie. Istotą działania glukokinazy jest funkcja czujnika poziomu glukozy.

Enzym zmienia swoją aktywność i formę w zależności od stężenia glukozy w otoczeniu. Nowy lek działa tylko na wątrobową pulę glukokinazy. Dzięki temu jest pozbawiony działań niepożądanych jak spadki poziomu cukru i wzrost trójglicerydów w surowicy krwi, za co odpowiada pozawątrobowa pula enzymu.

Szansa na zahamowanie choroby

Nowy lek okazał się przynajmniej równie dobry jak stosowane dotychczas (czytaj więcej: Leki przeciwko cukrzycy i nadciśnieniu razem w walce z rakiem). Ponieważ mechanizm jego działania jest inny od leków obecnie używanych w terapii cukrzycy typu 2., będzie można go wprowadzić do terapii skojarzonej w połączeniu z już istniejącymi.

Są badania, które wysuwają tezę, że w rozwoju cukrzycy typu 2. istotne znaczenie ma nieprawidłowość działania układu glukokinazy. Oznaczałoby to, że lek mógłby działać na przyczynę cukrzycy, a więc złagodzić lub zatrzymać postęp choroby. Wymagane są jednak dalsze badania, aby potwierdzić skuteczność nowego leku i określić jego ewentualne działania niepożądane.

REKLAMA

Źródło: IK/rp.pl

 

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Inhibitory SGLT2 mogą zwiększać ryzyko zgorzeli Fourniera Inhibitory SGLT2 mogą zwiększać ryzyko zgorzeli Fourniera

Doustne leki przeciwcukrzycowe, inhibitory SGLT2, mogą zwiększać ryzyko zgorzeli Fourniera. Jest to ...

Czy możliwe jest leczenie cukrzycy bez większych wydatków? Czy możliwe jest leczenie cukrzycy bez większych wydatków?

W rozmowie z Rzeczpospolitą prof. Maciej Niewada, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego,...

Leki na cukrzycę typu 2. mogą wywoływać chorobę skóry Leki na cukrzycę typu 2. mogą wywoływać chorobę skóry

Gliptyny stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2. zwiększają ryzyko występowania pemfigoidu pęcherzoweg...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz