Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Magister Tadeusz Pankiewicz

Magister Tadeusz Pankiewicz

Autor: Anna Załucka

Trudno to sobie wyobrazić, ale w 1941 roku, w mieście rządzonym przez Niemców, w dzielnicy żydowskiej, pośród napisów w jidysz, na kamienicy znajdował się szyld „Apteka”, a w środku, za pierwszym stołem, stał farmaceuta nie-Żyd. Sytuacja miała miejsce w krakowskim getcie, a owym farmaceutą był właściciel apteki „Pod Orłem” magister Tadeusz Pankiewicz, który - z uwagi na całodobowy dyżur - mieszkał w pokoju przy aptece.

„Magister Tadeusz Pankiewicz”, Anna Pióro (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2013)

Apteka przez dwa lata stanowiła azyl w piekle, które „ludzie zgotowali ludziom”. Polski personel apteki stworzył miejsce, gdzie - poza udzielaniem fachowej pomocy medycznej – rozmawiano swobodnie, czytano gazety z podziemnego obiegu, ukrywano się przed wywozem z getta, załatwiano niemieckie dokumenty, przemycano korespondencję. Aptekarze za darmo wydawali leki uspokajające, przeciwbólowe, nasercowe, środki opatrunkowe, żywność. W okresie likwidacji getta farmaceuci przyjmowali na przechowanie kosztowności (które potem pomagały Żydom przetrwać w obozach), dokumenty i prace naukowe (które ocalałym z Zagłady ułatwiły powrót do normalności po wojnie), święte księgi. Tadeusz Pankiewicz swoje przeżycia opisał w poruszającej książce „Apteka w getcie krakowskim” (wydania z lat1947,1995, 2015).

Podczas lektury tej książki czytelnikowi nasuwa się szereg pytań, m.in. kim był człowiek, który dobrowolnie zamieszkał w getcie? Dlaczego odrzucił propozycję przejęcia „pożydowskiej” apteki w aryjskiej części Krakowa? Jak to możliwe, że farmaceuci przeżyli, chociaż byli świadkami niemieckich zbrodni? Dlaczego historia Pankiewicza nie jest powszechnie znana?

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w biografii „Magister Tadeusz Pankiewicz”, autorstwa Anny Pióro (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2013). W pierwszej części autorka opisuje środowisko, w jakim dorastał Tadeusz Pankiewicz. Jego ojciec był magistrem farmacji, matka nauczycielką. Kolega szkolny Tadeusza wspomina, że Pankiewicz-ojciec był „liberałem i demokratą, który kochał ludzi niezależnie od ich wyznania. Syn odziedziczył po nim to umiłowanie człowieka”. Tadeusz potwierdzał, że w słowniku jego rodziny nie było słów o różnicach rasowych i religijnych, o obojętności wobec ludzkiej krzywdy.

Bardzo istotne dla zrozumienia statusu jedynej nieżydowskiej instytucji w getcie jest zarysowanie ogólnej sytuacji aptek w Generalnym Gubernatorstwie, co składa się na drugą część książki. Anna Pióro wyjaśnia, że na tle innych grup zawodowych, aptekarze byli traktowani z szacunkiem. Izba Aptekarska, instytucja administracyjno-rządowa, miała w swoim składzie doświadczonych aptekarzy niemieckich i polskich, zaś „niemieccy prezesi utrzymywali kontakty i konsultowali decyzje z aptekarzami polskimi”. Cytowany przez autorkę historyk farmacji Maciej Bilek twierdzi, że owi niemieccy aptekarze byli bardziej entuzjastami swojego zawodu, niż wyznawcami ideologii faszystowskiej. Cechował ich niemiecki kult apteki jako placówki służby zdrowia. Według Bilka „Dla Niemców apteka była tak ‘święta’, że – pomimo powszechnej wręcz działalności konspiracyjnej farmaceutów – rzadko byli oni pociągani do odpowiedzialności”.

Strony

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...