Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

10 najbardziej niebezpiecznych interakcji leków z żywnością

10 najbardziej niebezpiecznych interakcji leków z żywnością

Autor: Kamil Bąk

Pouczanie pacjenta na temat prawidłowego przyjmowania leku, należy do obowiązków farmaceuty. Warto zatem pamiętać o tym, że interakcje występują nie tylko pomiędzy dwiema substancjami leczniczymi, ale również pomiędzy lekiem a żywnością. Oto przedstawienie 10 najbardziej niebezpiecznych interakcji leków z żywnością.

Niektóre leki stosowane w nadkwasocie żołądka zawierają glin, którego nadmiar w organizmie jest szkodliwy (fot. Shutterstock)

1. Herbata oraz preparaty żelaza

Do jednej z najgroźniejszych interakcji leków z żywnością, należy hamowanie wchłaniania preparatów zawierających jony żelaza przez taniny obecne w herbacie. Popijanie leków herbatą jest niestety popularne zwłaszcza wśród osób starszych, u których systematyczne praktykowanie tej czynności może mieć szczególnie dramatyczne konsekwencje. Unieczynnienie leków stosowanych w leczeniu niedokrwistości, w dłuższej perspektywie może się objawiać osłabieniem, niskim ciśnieniem krwi, tachykardią, a nawet utratą przytomności.

2. Pokarmy zawierające duże ilości witaminy K oraz leki hamujące krzepnięcie krwi

Sałata, brokuły, szpinak, groszek, kiszona kapusta, zmniejszają siłę działania antywitamin K czyli leków działających przeciwzakrzepowo. Równoczesne spożywanie produktów bogatych w tę witaminę, może spowodować poważne konsekwencje jak na przykład zakrzepica, zator płucny, zawał serca i udar mózgu. Jest to spowodowane zwiększeniem krzepliwości krwi w wyniku osłabienia działania tych leków.

3. Produkty zawierające tyraminę z inhibitorami monooksydazy (MAO)

Na uwagę zasługuje interakcja zachodząca pomiędzy inhibitorami monooksydazy z tyraminą. Bogate w tę biogenną aminę są między innymi dojrzewające sery, salami, czekolada, bób, wino i banany. Przykładami leków należących do tej grupy jest moklobemid i tranylcypromina. Tyramina stymuluje uwalnianie norepinefryny z zakończeń nerwowych, zaś inhibitory MAO, wpływają na wzrost stężenia epinefryny i norepinefryny. W wyniku tego silnie pobudzony jest układ adrenergiczny, a u chorego może wystąpić wzrost ciśnienia tętniczego i kołatanie serca. W najgorszym przypadku może dojść do krwawienia śródczaszkowego i w efekcie zgonu pacjenta.

4. Sok grejpfrutowy

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć soku grejpfrutowego. Jest on silnym inhibitorem cytochromu CYP3A4, który odpowiada za metabolizm wielu leków. W wyniku tego powodować on będzie wzrost stężenia we krwi farmaceutyków takich jak: alprazolam, astemizol, cyklosporyna A, nitrendypina, nifedypina, nimodypina, metadon, fentanyl, lowastatyna, atorwastatyna i simwastatyna. Ze względu na to, że niektóre z nich mają niski indeks terapeutyczny, przedawkowanie może się wiązać z groźnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

5. Alkohol etylowy i paracetamol

Etanol podlega w ustroju takim samym procesom jak wszystkie ksenobiotyki. Jest wchłaniany, dystrybuowany, metabolizowany i wydalany. W zależności od częstości spożywania, może on zwiększać bądź zmniejszać moc działania leków. Jedną z najbardziej niebezpiecznych interakcji dla zdrowia pacjenta jest połączenie alkoholu z paracetamolem. Etanol znacznie zwiększa działanie hepatotoksyczne paracetamolu. Związane jest to z tym, że alkohol etylowy wykorzystuje zapas glutationu zgromadzony w wątrobie, który odpowiada za detoksykację metabolitu paracetamolu, czyli NAPQI. W wyniku tego może wystąpić nawet encefalopatia wątrobowa, a w konsekwencji zgon.

Źródło: http://direct.dbc.wroc.pl/Content/2303/x-16_Kuja.pdf

6. Błonnik

Błonnik pokarmowy występujący w wielu produktach, takich jak płatki owsiane, chleb czy niektóre warzywa, negatywnie wpływa na wchłanianie leków. Najbardziej niekorzystny jest błonnik rozpuszczalny w wodzie, który wyścieła ściany przewodu pokarmowego i z tego powodu znacząco ogranicza przyswajanie leków. Szczególnie niebezpieczne jest połączenie błonnika z lekami przeciwdepresyjnymi, zmniejszenie ich skuteczności może wywołać na przykład próby samobójcze u pacjentów.

7. Kofeina i pseudoefedrynaJest to typowe połączenie dwóch stymulantów. Pseudoefedryna stosowana w celu osuszenia śluzówki nosa, może być nieświadomie połączona z poranną kawą. Efektem tego jest wysoki wzrost ciśnienia tętniczego krwi, nerwica, rozdrażnienie, a w cięższych przypadkach nawet tachykardia. Interakcja ta jest szczególnie niebezpieczna w przypadku osób starszych i pacjentów z chorobami serca.

8. Leki zobojętniające zawierające glin i soki cytrusowe

Niektóre leki stosowane w nadkwasocie żołądka zawierają glin, którego nadmiar w organizmie jest szkodliwy. Podejrzewa się, że ma on działanie toksyczne na ośrodkowy układ nerwowy, przypominające chorobę Alzheimera. Pierwiastek ten nie jest wchłaniany z leków do ustroju więc mogą być one bezpiecznie stosowane. Zauważono jednak, że popijanie ich sokiem pomarańczowym lub cytrynowym sprawia, że część glinu się wchłania, stwarzając niebezpieczeństwo dla zdrowia pacjenta.

Źródło: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil72/gazeta/numery/n2005/n200505/n20050517

9. Teofilina i pieczone potrawy

Żywność z rusztu zawiera policykliczne węglowodory aromatyczne, które mogą indukować cytochrom P450 oraz izoenzym CYP1A2. Są one odpowiedzialne za eliminację teofiliny. Oznacza to, że po spożyciu pieczonej potrawy z grilla, osobie chorej na astmę może spaść stężenie leku we krwi. Konsekwencją tego będą nasilone objawy tej choroby czyli kaszel, świszczący oddech oraz groźne duszności.

Źródło: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil72/gazeta/numery/n2005/n200505/n20050517

10. Kaptopryl i pokarmy bogate w magnez

Gorzka czekolada, orzechy oraz woda mineralna o wysokiej zawartości magnezu powodują spadek wchłaniania kaptoprylu. Konsekwencją tego jest zmniejszenie efektywności działania tego leku i wzrost ciśnienia tętniczego. U osób mających problemy ze zbyt wysokim ciśnieniem, może być to poważnym problemem, gdyż istnieje ryzyko nawet udaru mózgu.

Źródło: https://journals.viamedica.pl/forum_zaburzen_metabolicznych/article/view/36957/26441

Źródło do wszystkich: https://ptfarm.pl/pub/File/bromatologia_2011/1/br%201_2011%20s.%20095-103.pdf

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...