Polfie udało się wprowadzić na rynek kilka preparatów wielowitaminowych, jak Multiwitamin, Vitaral, Falvit, Vibovit, Visolvit; preparaty z synestetyczną witaminą C, preparaty z witaminami B1, B6.

Krakowskie Zakłady...

Jeśli lekarz zapisze w zielonej książeczce leki niezaaprobowane w danej chorobie przewlekłej, pacjent musi za nie zapłacić. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Antybiotykooporność jak bumerang

Antybiotykooporność jak bumerang

Opublikowany w kwietniu raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący aptek szpitalnych powoli zbiera swoje żniwo w postaci rosnącego zapotrzebowania na zmianę zapisów prawnych i przekazania w ręce farmaceutów szpitalnych większych kompetencji. Jedna znacznie bardziej niepokojący jest raport NIK opublikowany 17 maja - dotyczący zakażeń szpitalnych. Jasno pokazuje, że przegrywamy wojnę z bakteriami.

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Z raportu wynika, że rocznie w Polsce dochodzi do około 400-800 tysięcy zakażeń szpitalnych. W kontrolowanych szpitalach odnotowano wzrost liczby pacjentów, u których zdiagnozowano zakażenie szpitalne o 8,5%, mimo, że liczba wszystkich hospitalizowanych pacjentów w tym samym okresie spadła o 1,9%. Izba zwraca też uwagę na prawie trzykrotny wzrost (o 278,7%) między 2015 a 2016 rokiem zakażeń lekoopornymi bakteriami Klebsiella Pneumoniae NDM(+).

Niemalże każdy kontrolowany trend publikowany w raporcie jawi się jako pogarszający się na przestrzeni ostatnich lat. Wiadomym jest, że w pierwszej linii brudne ręce personelu medycznego, skażone otoczenie chorego, zatrudnianie osób nieprzygotowanych do pracy w szpitalach są czynnikami, które zmieniając, mogą znacząco wpłynąć na spadek liczny zakażeń szpitalnych czy lekoopornych. Jednakże natura zgodnie z koncepcją Czerwonej Królowej próbuje wygrać wyścig z czasem, dlatego istotne jest, byśmy stanęli na linii startu i próbowali nadrobić stracone metry.

Niemałym pokrzepieniem okazują się opublikowane niedawno wyniki programu NOVRIB, jednego z 13 projektów finansowanych przez Unię Europejską, które prowadzą przełomowe badania nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. Jednym z największych wyzwań, przed jakimi staje nowoczesna medycyna, jest nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkujące opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”, które stają się wysoce odporne na działanie antybiotyków. Z oficjalnych danych wynika, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest obecnie przyczyną około 25 000 zgonów w UE i kosztuje Wspólnotę 1,5 miliarda euro w związku z wydatkami na opiekę zdrowotną oraz spadkiem wydajności pracowników. Zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe należy zatem do najważniejszych priorytetów UE, która w ramach 7PR i programu Horyzont 2020 przeznacza miliony euro na finansowanie innowacyjnych projektów mających przeciwdziałać temu zagrożeniu.Wspomniany projekt NOVRIB rozszerzył poszukiwania nieznanych mechanizmów działania, selektywności i oporności antybiotyków poprzez odkrycie nowych miejsc wiązania antybiotyków. Miejsca te wykazują duży potencjał, by stać się użytecznymi celami, na które w najbliższym czasie nie powinna rozwinąć się oporność. W tym celu określono szczegółową strukturę rybosomów bakterii chorobotwórczej, porównując ją do struktury rybosomów bakterii niepatogenicznych, identyfikując tym samym unikalne motywy strukturalne, które pozwalają na znalezienie nowych miejsc do projektowania nowych leków swoistych dla określonych patogenów.

Na tym jednak nie koniec. Pozostałe projekty celowane w inne strategie również rokują na przyszłość. Stworzenie opartego na genach testu wykrywającego pałeczkę zapalenia płuc, bakterię wielolekooporną występującą powszechnie w zakażeniach szpitalnych, opracowanie nowoczesnego urządzenia do analizy oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, które przyspiesza diagnostykę zapalenia płuc czy opracowanie nowatorskiej interwencji mającej na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wielolekoopornych bakterii Gram-ujemnych to tylko przykłady kolejnych małych kroków milowych dzięki wspomnianym projektom programu Horyzont 2020.

Być może dla farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych problem ten jest widziany pośrednio poprzez rosnącą sprzedaż antybiotyków czy nieracjonalną antybiotykoterapię, jednak dla farmaceutów szpitalnych i klinicznych, którzy niejednokrotnie wchodzą w skład komitetów terapeutycznych czy zespołów epidemiologicznych aktualne trendy i nowe osiągnięcia w dziedzinie walki z antybiotykoopornością są podstawowym narzędziem pracy. Dlatego tak ważnym jest, by wyciągnąć wnioski z tego, co do tej pory robiliśmy źle i prócz zbrojenia się na kolejną bitwę i tworzenia nowej broni, naprawić to, co już dawno powinno działać.

 'Apteka dla aptekarza' ograniczyła monopolizację rynku przez apteki sieciowe i dała większe poczucie bezpieczeństwa właścicielom pojedynczych aptek. (fot. Shutterstock)Zadyszka aptek. Czy ich wygaszanie...

Po wejściu w życie 'apteki dla aptekarza' w Polsce miesięcznie zamyka się średnio 80-90 aptek....

Tylko 26% ankietowanych wyraziło opinię, że osoby bez specjalizacji powinny zostać pozbawione uprawnień kierowniczych. (fot. Shutterstock)Większość farmaceutów nie chce...

Ponad 10 000 osób wypełniło ankietę Naczelnej Izby Aptekarskiej, w której pytano farmaceutów o...

Co ciekawe poseł Adam Abramowicz był jednym z tym parlamentarzystów, którzy krytykowali nowelizację prawa farmaceutycznego nazywaną "Apteką dla aptekarza" (fot. abramowicz.com.pl)Głosował za "Apteką dla aptekarza...

Platforma Obywatelska uważa, że Adam Abramowicz nie jest dobrym kandydatem na Rzecznika Małych i...

Rolą farmaceuty jest nie tylko doradzanie pacjentowi, ale również rzetelne przekazywanie mu informacji dotyczących bezpieczeństwa przyjmowania leków i motywowanie pacjenta do stosowania się do zaleceń. (fot. Shutterstock)Jakie obowiązki farmaceuta ma wobec...

Przed wydaniem pacjentowi dowolnego leku, czy suplementu diety, farmaceuta powinien najpierw...

Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET po raz kolejny apelują o nowelizację art. 94a prawa farmaceutycznego. (fot. Shutterstock)Kolejny przykład złego działania zakazu...

Kara finansowa dla apteki za informowanie pacjentów o możliwości tańszego leczenia – to zdaniem...