Nawet uprawianie sportów również może przyczynić się do wystąpienia alergii... (fot. Shutterstock)

10 najbardziej zaskakujących...

Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

Antybiotykooporność jak bumerang

Antybiotykooporność jak bumerang

Opublikowany w kwietniu raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący aptek szpitalnych powoli zbiera swoje żniwo w postaci rosnącego zapotrzebowania na zmianę zapisów prawnych i przekazania w ręce farmaceutów szpitalnych większych kompetencji. Jedna znacznie bardziej niepokojący jest raport NIK opublikowany 17 maja - dotyczący zakażeń szpitalnych. Jasno pokazuje, że przegrywamy wojnę z bakteriami.

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Z raportu wynika, że rocznie w Polsce dochodzi do około 400-800 tysięcy zakażeń szpitalnych. W kontrolowanych szpitalach odnotowano wzrost liczby pacjentów, u których zdiagnozowano zakażenie szpitalne o 8,5%, mimo, że liczba wszystkich hospitalizowanych pacjentów w tym samym okresie spadła o 1,9%. Izba zwraca też uwagę na prawie trzykrotny wzrost (o 278,7%) między 2015 a 2016 rokiem zakażeń lekoopornymi bakteriami Klebsiella Pneumoniae NDM(+).

Niemalże każdy kontrolowany trend publikowany w raporcie jawi się jako pogarszający się na przestrzeni ostatnich lat. Wiadomym jest, że w pierwszej linii brudne ręce personelu medycznego, skażone otoczenie chorego, zatrudnianie osób nieprzygotowanych do pracy w szpitalach są czynnikami, które zmieniając, mogą znacząco wpłynąć na spadek liczny zakażeń szpitalnych czy lekoopornych. Jednakże natura zgodnie z koncepcją Czerwonej Królowej próbuje wygrać wyścig z czasem, dlatego istotne jest, byśmy stanęli na linii startu i próbowali nadrobić stracone metry.

Niemałym pokrzepieniem okazują się opublikowane niedawno wyniki programu NOVRIB, jednego z 13 projektów finansowanych przez Unię Europejską, które prowadzą przełomowe badania nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. Jednym z największych wyzwań, przed jakimi staje nowoczesna medycyna, jest nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkujące opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”, które stają się wysoce odporne na działanie antybiotyków. Z oficjalnych danych wynika, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest obecnie przyczyną około 25 000 zgonów w UE i kosztuje Wspólnotę 1,5 miliarda euro w związku z wydatkami na opiekę zdrowotną oraz spadkiem wydajności pracowników. Zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe należy zatem do najważniejszych priorytetów UE, która w ramach 7PR i programu Horyzont 2020 przeznacza miliony euro na finansowanie innowacyjnych projektów mających przeciwdziałać temu zagrożeniu.Wspomniany projekt NOVRIB rozszerzył poszukiwania nieznanych mechanizmów działania, selektywności i oporności antybiotyków poprzez odkrycie nowych miejsc wiązania antybiotyków. Miejsca te wykazują duży potencjał, by stać się użytecznymi celami, na które w najbliższym czasie nie powinna rozwinąć się oporność. W tym celu określono szczegółową strukturę rybosomów bakterii chorobotwórczej, porównując ją do struktury rybosomów bakterii niepatogenicznych, identyfikując tym samym unikalne motywy strukturalne, które pozwalają na znalezienie nowych miejsc do projektowania nowych leków swoistych dla określonych patogenów.

Na tym jednak nie koniec. Pozostałe projekty celowane w inne strategie również rokują na przyszłość. Stworzenie opartego na genach testu wykrywającego pałeczkę zapalenia płuc, bakterię wielolekooporną występującą powszechnie w zakażeniach szpitalnych, opracowanie nowoczesnego urządzenia do analizy oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, które przyspiesza diagnostykę zapalenia płuc czy opracowanie nowatorskiej interwencji mającej na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wielolekoopornych bakterii Gram-ujemnych to tylko przykłady kolejnych małych kroków milowych dzięki wspomnianym projektom programu Horyzont 2020.

Być może dla farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych problem ten jest widziany pośrednio poprzez rosnącą sprzedaż antybiotyków czy nieracjonalną antybiotykoterapię, jednak dla farmaceutów szpitalnych i klinicznych, którzy niejednokrotnie wchodzą w skład komitetów terapeutycznych czy zespołów epidemiologicznych aktualne trendy i nowe osiągnięcia w dziedzinie walki z antybiotykoopornością są podstawowym narzędziem pracy. Dlatego tak ważnym jest, by wyciągnąć wnioski z tego, co do tej pory robiliśmy źle i prócz zbrojenia się na kolejną bitwę i tworzenia nowej broni, naprawić to, co już dawno powinno działać.

Minister zdrowia zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zweryfikowanie informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości i przebadanie decyzji refundacyjnych (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia...

Resort zdrowia wydał oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji w dzienniku "Fakt". Na jego...

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i do CBA. Ugrupowanie chce, żeby organy skontrolowały, czy w Ministerstwie Zdrowia doszło do korupcji i działania na szkodę Skarbu Państwa (fot. Partia Razem)Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i CBA w związku z informacjami o zwolnieniu...

"W Polsce również można zgłosić się do testowania leków, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie jest mniejsze niż poza granicami kraju" - pisze autorka (fot. Shutterstock)Tester leków - ile można na tym zarobić?

Sześć miesięcy w zamkniętym ośrodku z basenem, sauną, siłownią, bilardem, a do tego zapewniona...

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że EpiPen Junior jest tylko „chwilowo” niedostępny i że alergicy mogą stosować zamienniki (fot. Shutterstock)W aptekach brakuje leku, który ratuje...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że od ponad miesiąca w aptekach nie można dostać zastrzyków...

Niedawno członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców został Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. MGR.FARM) ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do...