1 % wątpliwości…

1 % wątpliwości…

Autor: Marek Koteluk

Wiele spraw prowadzonych obecnie przez WIF-y dotyczy przekraczania normy 1% własności aptek w poszczególnych województwach przez podmioty prowadzące sieci apteczne.

Norma ograniczająca ilość aptek prowadzonych przez jednego przedsiębiorcę na terenie województwa do 1 % zapisana jest w przepisach Prawa Farmaceutycznego.

Art. 99 PF mówi :

3. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie:
1) ….
2) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1 % aptek na terenie województwa;
3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych.
http://prawo.ws/farmaceutyczne/art99.htm

Problem dotyczący 1 % jest tego typu czy należy literalnie traktować tego rodzaju zapisy czy potraktować ten przepis jak określenie górnej normy koncentracji własności aptek na terenie województwa w rękach jednego właściciela ?
Na początku odpowiedzmy sobie na jedno wydawało się proste pytanie. Ile aptek na terenie określonego województwa może prowadzić i posiadać jeden podmiot gospodarczy ?

Odpowiedź wydaje się oczywista każdy podmiot gospodarczy może legalnie prowadzić nie więcej niż 1 % aptek w województwie czyli jeden procent stanowi maksymalny górny próg własności aptek!
O tym jak te wydawało się oczywiste „odkrycie” jest ważne dowiemy się w dalszej części mojego artykułu…
Ponieważ każdy problem najłatwiej „ogarnąć” przedstawiając go na konkretnych przykładach przejdźmy do konkretnych wyliczeń na podstawie danych z woj. opolskiego…
Na dzień 14.01.2016 w woj. opolskim było aktywnych 330 aptek. 1% z tej ilości stanowi dokładnie 3,3 apteki.
Dlatego że niemożliwe wydaje się prowadzenie 0,3 apteki oczywiste w takim przypadku jest branie pod uwagę tylko pełnej liczby 3 która znajduje się przed przecinkiem wyliczenia 1 % dla woj. opolskiego.
Dopiero 1 % z ilości 400 aptek lub większej ale mniejszej równej 499 aptek daje 4 apteki!

Co się stanie jeśli literalnie potraktujemy zapisy PF w tym konkretnym przypadku ?

Pomiot prowadzący dokładnie 1 % aptek na terenie woj. opolskiego (prowadzący 3 apteki) wystąpi o wydanie nowego zezwolenia na otwarcie 4 apteki lub poinformuje WIF o zakupie 4 apteki która stała się kolejną apteką tej mini-sieci?
Stosując literalnie zapisy prawa farmaceutycznego WIF nie ma prawa odmówić wydania zezwolenia?
„Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie:... prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych”
Kluczowe wydaje się tu słowo „więcej”?
Podmiot który chce otrzymać zezwolenie prowadzi dokładnie 1 % aptek (3 apteki) ale nie więcej!
Jednak w dniu wydania takiego pozwolenia staje się podmiotem prowadzącym już 4 apteki a więc więcej niż 1 % w woj. opolskim czyli traci warunek uzyskania takiego pozwolenia.Czy należało by je w takim wypadku na drugi dzień po jego wydaniu odebrać ? ;-)
Sprawa jest mocno dyskusyjna.

Wydaje się że to różnica znikoma i oznacza tylko 1 aptekę więcej w stosunku 1 % określonego dla woj. opolskiego. Jeśli jednak przyjrzeć się konkretnym wartościom to sprawa nie wydaje się prosta do rozstrzygnięcia….
Sieć posiadająca 4 apteki ma przewagę rynkową na siecią posiadającą dokładnie 1 % określony dla woj. opolskiego.
3 apteki to tylko 75 % wartości potencjalnego obrotu 4 aptek i przekłada się to na realne inne warunki handlowe u dostawców leków które lepsze będzie posiadała większa sieć apteczna.

Licząc średni obrót miesięczny jednej apteki to ok. 150 tys. zł

Sieć 3 aptek kupi w hurcie towaru za ok. 3 x 150 = 450 tys. zł
A sieć już 4 aptek dokona zakupów za kwotę ok. 600 tys. zł

Czy z punktu widzenia prawa legalne wydaje się istnienie dwóch sieci aptecznych z których jedna ma dokładnie 1 % w woj. opolskim (3 apteki) a druga przekracza tą matematycznie ustaloną liczbę aptek na jaka teoretycznie można uzyskać zezwolenie?
Czy należy cofać zezwolenia sieciom jeśli liczba aptek w województwie ulega drastycznemu zmniejszeniu ? np. z 330 zostaje tylko 295 aptek ? W takim przypadku 1% aptek w woj. opolskim będzie wynosił jedynie 2 apteki ...;-)

Zapraszam do dyskusji pod artykułem…

 Oprócz zarzutu o fałszowanie recept prokurator zarzucił kobiecie też fałszowanie dokumentacji medycznej (fot. Shutterstock)Lekarka fałszowała recepty. Zyskali na...

Psychiatra prowadząc prywatną praktykę w Krasnymstawie i Chełmie fałszowała recepty i...

Wniosek o ukaranie farmaceutki złożył Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, który przeprowadził kontrolę w prowadzonej przez nią aptece (fot. Shutterstock)Zastraszona aptekarka sprzedała tysiące...

"Pacjenci" przynoszący recepty kazali zamawiać aptekarce leki i grozili, że jeśli tego nie zrobi...

GIF uznał, że na dzień wydania decyzji nie występowało zagrożenie brakiem dostępności leku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej produktu leczniczego (fot. Shutterstock)GIF pozwolił na wywóz leku zagrożonego...

Pod koniec lipca Główny Inspektor Farmaceutyczny sprzeciwił się wywozowi z Polski 300 opakowań...

W obrocie hurtowym dostępna jest jedynie szczepionka Influvac Tetra „w ilościach dostępnych na bieżąco do realizacji zapotrzebowań przez apteki”. (fot. Shutterstock)Popyt na szczepionkę VaxigripTetra...

Firma Sanofi przyznaje, że popyt na VaxigripTetra okazał się większy, niż się spodziewano....

Bloomberg News w ubiegłym miesiącu poinformowało, że Amazon.com rozważa otwarcie aż 3,000 sklepów Amazon Go (fot. Shutterstock)Amerykańska sieć aptek nie boi się...

Bloomberg News w ubiegłym miesiącu doniósł, że Amazon - potentat sprzedaży internetowej -...