REKLAMA
Magazyn mgr.farm

6 leków, które pomagają wygrywać olimpiady…

22 lutego 2018 09:17

Igrzyska olimpijskie to wiele emocji związanych z osiągnięciami sportowymi, ale też wielkie skandale związane ze stosowaniem dopingu. Kilka lat temu okazało się, że rosyjska „fabryka” olimpijczyków to jedno wielkie oszustwo – doping połączony z korupcją. Podczas zimowych imprez sportowych jak bumerang powraca też temat astmy wśród sportowców, szczególnie norweskich biegaczek…

Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

Doping farmakologiczny to przyjmowanie środków, których wykorzystywanie w sporcie zabronione jest przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) [1]. Ich stosowanie ma na celu poprawę wydolności, spowodowanie wzrostu siły mięśniowej i masy, zwiększenie koncentracji albo też stłumienie nadmiaru emocji bądź redukcję masy ciała dla poprawienia wyniku sportowego [2]. Z drugiej strony skutkują one zaburzeniem równowagi biologicznej w organizmie, co może powodować zakłócenie pracy niektórych narządów, układów albo nawet całego organizmu, prowadząc w skrajnych przypadkach do śmierci [1].

1. ß2-agonisci

Preparaty zawierające w składzie fenoterol, jak i również inne selektywne lub nieselektywne substancje z grupy ß2-agonistów, są w sporcie zabronione. Wyjątkiem jest wziewny salbutamol (max. 1600 μg na dobę w dawkach podzielonych), wziewny salmeterol (max. 200 μg/dobę) oraz wziewny formoterol (max. 54μg/dobę) [3]. Stosowane w dawkach terapeutycznych nie wpływają na pracę serca i nie powodują obniżenia ciśnienia tętniczego. Przyjmowanie ich w dużych dawkach (8-10-krotnie wyższych od stosowanych w astmie) hamuje katabolizm białka (działanie anaboliczne). ß2-agoniści przygotowują ciało do sytuacji stresowych, działają naśladując wpływ naturalnych substancji: adrenaliny i noradrenaliny, czego efektem jest rozszerzenie dróg oddechowych, tak aby więcej powietrza mogło się dostać do płuc, a także przygotowanie mięśni i odpowiedzi metabolicznej (wyrzut glukozy) do poradzenia sobie ze stresem [4]. Ich stosowanie związane jest z ryzykiem niedokrwienia mięśnia sercowego, zaburzeń rytmu oraz niewydolności serca [2].

REKLAMA
2. Insulina

Hormony, m.in. insulina, hormon wzrostu, erytropoetyna, stanowią liczną grupę spośród substancji zabronionych [2]. Insulina będąca hormonem peptydowym, który jest wydzielany przez komórki ß wysp trzustkowych, obniża stężenie glukozy we krwi, warunkuje jej spalanie, a także zwiększa syntezę glikogenu i hamuje jego rozkład [5]. Poprzez nasilenie transportu aminokwasów do tkanek, wykazuje również działanie anaboliczne [1]. Gwałtowne zwiększanie tempa syntezy białek mięśniowych przekłada się na przyrost masy mięśniowej [6]. Przedawkowanie insuliny (np. przez „nie-cukrzyka”) doprowadzić może do wstrząsu hipoglikemicznego, a przedłużająca się hipoglikemia doprowadzi może do uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego [1].

REKLAMA
3. Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd, jak i inne diuretyki, także znajdują się na liście substancji zabronionych we wszystkich dyscyplinach sportu (zarówno na zawodach, jak i poza nimi). Używane są przez sportowców, aby zmniejszyć szybko masę ciała albo też ukryć obecność innych substancji dopingujących, poprzez zwiększenie produkcji i wydalania moczu. Stosowanie leków z tej grupy może prowadzić do niebezpiecznej utraty wody i elektrolitów [4]. Efektem wpływu na gospodarkę jonową mogą być zaburzenia rytmu serca [2]. Wykrycie, razem z diuretykiem albo środkiem maskującym, każdej ilości substancji, dla których wyznaczono dopuszczalną graniczną wartość (np. salbutamolu, formoterolu, pseudoefedryny, efedryny, katyny) jest uważane za pozytywny wynik badań antydopingowych [3].

4. Pseudoefedryna

Pseudoefedryna, stanowiąca częsty składnik preparatów stosowanych w leczeniu objawów przeziębienia czy kataru, zaliczana jest do stymulantów czyli środków pobudzających psychomotorycznie, działających pobudzająco na ośrodkowy oraz obwodowy układ nerwowy [4]. Jej dozwolone stężenie w moczu wynosi 150 mcg/ml [3]. Leki zawierające w składzie pseudoefedrynę powinny być odstawione na co najmniej dobę przez zawodami [7].

5. Trimetazydyna

Należy do pochodnych piperazyny. Hamuje wybiorczo beta-oksydację kwasów tłuszczowych i jest stosowana w terapii kardiologicznej. Pod wpływem działania leku następuje poprawa metabolizmu komórek mięśnia sercowego. Wykazano także jej korzystny wpływ na przebudowę oraz poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory serca. Zapewne poprawa pod wpływem trimetazydyny parametrów metabolicznych, zwiększenie tolerancji wysiłku fizycznego oraz przesunięcie metabolizmu ze spalania kwasów tłuszczowych w kierunku oksydacji glukozy, spowodowały umieszczenie jej przez WADA na liście zakazanych środków antydopingowych [8].

6. Bisoprolol

Bisoprolol, podobnie jak inne beta-blokery, znajduje się na liście dopingowej w niektórych dyscyplinach sportowych [9]. Są one zabronione podczas zawodów narciarskich, podczas skoków czy freestyle, w bobslejach, curlingu, golfie, a także nawet poza zawodami w łucznictwie i strzelectwie [2,3]. Stosowanie leków z tej grupy, które obniżają ciśnienie krwi oraz zwalniają częstotliwość rytmu serca, powoduje zmniejszenie odczuwania stresu, co ma istotne znacznie szczególnie w trakcie zawodów [2].

REKLAMA

Literatura:


 • Manicka Z., Strzelecki W. Świadomość niepożądanych efektów zdrowotnych stosowania dopingu przez sportowców wśród uczniów szkół średnich
 • Piłkowski S., Pokrywka A., Mamcarz A. Niedozwolone wspomaganie farmakologiczne w sporcie a układ sercowo-naczyniowy
 • Lista Substancji i Metod Zabronionych 30 sierpnia 2017
 • Napierała M., Sopyła J., Eksterowicz J. Zagrożenia związane z dopingiem
 • Danysz A., Buczko W. Kompendium farmakologii i farmakoterapii
 • Maciejewska T., Trzciński P. Zachowania ryzykowne podejmowane przez mężczyzn zagrożonych bigoreksją
 • Cykl szkoleń Komisji do Zwalczania Dopingu w sporcie dla trenerów i nauczycieli pracujących z młodzieżą sportową
 • Wożakowska-Kapłon B. Trimetazydyna- ponowne spojrzenie na znany lek
 • Fagard R.H. Nadciśnienie tętnicze u sportowców

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jak odróżnić choroby odkleszczowe? Jak odróżnić choroby odkleszczowe?

Naukowcy mają pomysł na znalezienie biomarkerów poszczególnych chorób odkleszczowych. Często objawia...

Wpływ leków na zdolność do empatii Wpływ leków na zdolność do empatii

Badania przeprowadzone w Chicago wykazały, że szczury karmione pochodną benzodiazepiny cechowały się...

Kannabinoidy jako leki Kannabinoidy jako leki

Niedawno media obiegła informacja dotycząca zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, które zostało ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz