REKLAMA
Magazyn mgr.farm

6 mitów o pokrzywce

17 września 2018 08:37

Nagłe pojawienie się na skórze swędzących zmian zazwyczaj budzi u pacjentów niepokój. Zmiany, mimo iż zwykle są krótkotrwałe, to znacznie utrudniają w tym czasie funkcjonowanie. O pokrzywce krąży kilka mitów, zarówno wśród pacjentów, farmaceutów, jak i lekarzy…

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

Pokrzywka jest definiowana jako nagłe pojawienie się swędzących, charakterystycznych bąbli, obrzęku naczynioruchowego albo obu tych objawów [1]. Typowe zmiany pokrzywkowe charakteryzuje występowanie bąbla na podłożu rumieniowym (jasnoczerwonym albo różowym). Zmiana jest dość twarda, dobrze odgraniczona i uniesiona w części centralnej, a jej średnica może mieć od kilku milimetrów do nawet kilku centymetrów [2]. Ich wygląd przypomina zmiany powstające po kontakcie skóry z pokrzywą, stad też nazwa pokrzywka [3]. Zwykle zmiany pojawiają się w ciągu kilku minut i dość szybko znikają (w ciągu 24h) bez pozostawiania śladów [2]. Ostra pokrzywka zwykle ma przebieg samoograniczający się [4].

O pokrzywce krąży kilka mitów, zarówno wśród pacjentów, farmaceutów, jak i lekarzy:

REKLAMA

[h4]1. Pokrzywka to choroba zakaźna[/h4]

REKLAMA

Pokrzywką określa się heterogenną grupę chorób skóry i tkanki podskórnej o zbliżonym obrazie klinicznym, ale zróżnicowanej i często nieznanej etiologii [1, 5]. Pokrzywka nie jest to choroba zakaźna, choć często ostry epizod pokrzywki może być prowokowany przez infekcję albo z nią związany [1, 6]. Aktualnie pokrzywki klasyfikuje się na podstawie czasu trwania, a także etiologii patofizjologicznej [1]. Na podstawie kryterium czasowego pokrzywki można podzielić na ostre (trwają mniej niż 6 tygodni) oraz przewlekle (objawy utrzymują się albo nawracają przez okres powyżej 6 tygodni) [2, 7]. Mogą być one spontaniczne (o wieloczynnikowym podłożu) i fizykalne, indukowane czynnikami fizycznymi (np. pokrzywka z zimna, słoneczna, wibracyjna). Spotyka się także specjalne typy pokrzywek np. kontaktowa, cholinergiczna, wodna [1]. Przyczyną powstawania pokrzywki mogą być czynniki infekcyjne (u dzieci najczęstsza przyczyna ostrych pokrzywek), leki (głównie NLPZ i antybiotyki), a także alergeny kontaktowe, pokarmowe i wziewne [2].

[h4]2. Świąd towarzyszący pokrzywce jest porównywalny do świądu towarzyszącemu AZS[/h4]

Świąd to odmienny rodzaj czucia powierzchniowego, który powoduje denerwujące oraz przykre uczucie skłaniające do drapania. Można go uznać za ekwiwalent bólu. Pocieranie i drapanie może przynosić jedynie chwilową ulgę. W swoim patomechanizmie świąd w pokrzywce różni się od tego, który występuje w przebiegu innych chorób. To histamina odgrywa w jego przebiegu główną rolę patofizjologiczną (podobny mechanizm jedynie w ugryzieniach przez owady oraz w mastocytozie). W innych dermatozach m.in. AZS na pierwszy plan wysuwają się pozostałe czynniki [7]. Najprawdopodobniej podstawową rolę w patomechanizmie pokrzywki odgrywa aktywacja mastocytów i bazofilów, prowadząca do uwolnienia histaminy oraz innych mediatorów prozapalnych [2].

[h4]3. W każdym przypadku diagnoza pokrzywki wymaga wykonania dodatkowych badań[/h4]

REKLAMA

Leczenie świądu polega głównie na leczeniu choroby podstawowej i dlatego przed przystąpieniem do terapii powinno podjąć się próbę zdiagnozowania przyczyny pokrzywki oraz świądu [7]. Zwykle rozpoznanie tego schorzenia nie nastręcza większych problemów, lecz ustalenie przyczyny bywa trudne [2, 8]. Nawet w 70-80% przypadków nie udaje się wykryć jej etiologii [7]. Diagnoza opiera się na wywiadzie i badaniu przedmiotowym. U pacjentów z pokrzywką ostrą nie ma konieczności wykonywania badań dodatkowych, zaś u osób z jej przewlekłą postacią wskazane jest wykonanie m.in. podstawowych badań z krwi (morfologia z rozmazem, CRP, OB), badań w kierunku nadwrażliwości typu I, infekcji (np. Helicobacter pylori), zaburzeń hormonów tarczycy. W przypadku pokrzywek fizykalnych najczęściej stosowane są testy prowokacji (np. przy pokrzywce z zimna – prowokacja zimnem i ustalenie wartości progowej bodźca) [2, 8]. Niejednokrotnie objawy wywoływane są przez jednoczesne działanie kilku niezależnych czynników (alergenów, fizykalnych itp.). W takich sytuacjach żadne testy ani badania nie wykażą przyczyny powstania tej zmiany skórnej. Czynniki sprawcze zasugerować mogą jedynie dokładny wywiad przeprowadzony z pacjentem i jego analiza [1].

[h4]4. Preparaty o działaniu miejscowym skutecznie łagodzą świąd towarzyszący pokrzywce[/h4]

Specyfika pokrzywki oraz świądu wpływa na odmienne podejście terapeutyczne. W tym przypadku leczenie miejscowe (glikokortykosteroidy, emolienty, preparaty immunomodulujące) nie ma zastosowania. Opanowanie objawów schorzenia, a głównie irytującego świądu, polega na stosowaniu leków blokujących receptor histaminowy H1(LP) [7]. Miejscowe glikokortykosteroidy są często i z pozytywnym efektem stosowane w wielu chorobach alergicznych, lecz w terapii pokrzywki nie przynoszą korzyści. Jako terapia trzeciego rzutu mogą być stosowane glikokortykosteroidy doustnie, jednak leczenie nie powinno być długotrwałe ze względu na rozwój skutków ubocznych [8].

[h4]5. Leki przeciwhistaminowe I generacji są podstawą terapii pokrzywki[/h4]

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym. Jednak żadne rekomendacje nie zalecają podawania tych preparatów, głównie ze względu na potwierdzone działania niepożądane [7]. I generacja leków przeciwhistaminowych charakteryzuje się znacznym działaniem sedacyjnym i antycholinergicznym, związanym ze wpływem na ośrodkowy układ nerwowy, utrzymującym się ponad 12 godzin, przy działaniu przeciwświądowym trwającym jedynie około 4-6 godzin. Dodatkowo, charakteryzują się one niższym profilem bezpieczeństwa w stosunku do leków II generacji [8].

[h4]6. W przypadku nieskuteczności danego leku przeciwhistaminowego w pokrzywce należy włączyć do terapii inny[/h4]

Zamiast łączenia w tym samym czasie różnych leków przeciwhistaminowych, zalecane jest zwiększanie dawek nowoczesnych, nie wywołujących sedacji, leków przeciwhistaminowych II generacji, aż do ich 4-krotności. Większość osób z pokrzywką, niereagujących na podstawową dawkę leku, odnosi korzyści ze zwiększenia dawki leku przeciwhistaminowego (terapia II rzutu) [8 ].

Literatura:


 • Sybilski A. Pokrzywka, Medycyna po Dyplomie 02/2018
 • Buczak K. Rola desloratadyny w leczeniu alergicznego nieżytu nosa i pokrzywki, Lekarz POZ 2/2018
 • Świerczyńska-Krępa M. Pokrzywka, https://alergie.mp.pl/chorobyalergiczne/choroby/58880,pokrzywka
 • Jedynak-Wąsowicz U. Czy glikokortykosteroidy są skuteczne w leczeniu ostrej pokrzywki? https://www.mp.pl/pytania/pediatria/chapter/B25.QA.4.7.12.
 • Plichta D., Śpiewak R. Farmakoterapia pokrzywki- analiza rozbieżności między wytycznymi ekspertów, dokumentami rejestracyjnymi i dowodami skuteczności leków, Przegląd lekarski 2013/70/12
 • Maciejewska J. Czy pokrzywka jest zakaźna? https://alergie.mp.pl/lista/73167,czy-pokrzywka-jest-zakazna
 • Sybilski A., Walecka I. Pokrzywka swędząca udręka, Standardy medyczne/Pediatria 2016, T.13
 • Zuberbier T. Aberer W. , Asero R., Bindslev-Jensen C., Brzoza Z. , Canonica G.W., Church M.K. , Ensina L.F., Giménez-Arnau A., Godse K., Gonçalo M., Grattan C., Hebert J., Hide M., Kaplan A., Kapp A., Abdul Latiff A.H. , Mathelier-Fusade P., Metz M., Nast A., Saini S., Sánchez-Borges M., Schmid-Grendelmeier P., Simons F.E.R., Staubach P., Sussman G., Toubi E., Vena G.A., Wedi B., ZhuX.J., Maurer M. Wytyczne EAACI/GA2LEN/EDF/WAO dotyczące definicji, klasyfikacji, rozpoznawania i leczenia pokrzywki: weryfikacja z 2013 z poprawkami

____________
Zacytuj ten artykuł jako:


 • Agnieszka Skrzetuszewska, Pogromcy Aptecznych Mitów: 6 mitów o pokrzywce, MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Gra pozorów i na czas Gra pozorów i na czas

Hipokryzja przeciwników poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego jest jak płaszczyzna...

Obronić farmację przed farmaceutami Obronić farmację przed farmaceutami

Pewnie włożę tym wpisem kij w mrowisko, ale ktoś musi w końcu powiedzieć jak jest. A jest tak, że za...

Żywa woda, zdrowia doda Żywa woda, zdrowia doda

W ostatnim czasie wśród "ekoświrów" rekordy popularności bije "surowa woda". Jest to nic innego jak...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz