REKLAMA
Magazyn mgr.farm

6 mitów o zakażeniu dróg moczowych

23 marca 2018 13:41

Zakażenie układu moczowego (ZUM) to jedna z najczęstszych przyczyn interwencji lekarskich. Stanowi około 40% wszystkich zakażeń szpitalnych i 10-20% zakażeń pozaszpitalnych [1]. ZUM może ograniczać się do dolnego odcinka układu moczowego albo obejmować tkankę nerek [2].

Jednym z poplarniejszych mitów jest stwierdzenie, że skuteczność furaginy zwiększa stosowanie jej razem z witaminą C. (fot. Shutterstock)
1. Niezależnie od grupy wiekowej częściej ZUM występuje u płci żeńskiej.

Częstość występowania zakażenia układu moczowego jest zależna od wieku oraz płci badanej populacji [3]. Do 6 miesiąca życia pojawia się ono częściej u chłopców, co jest związane z częstszym występowaniem w tej grupie wad wrodzonych układu moczowego. Od 6 miesiąca życia rośnie częstość występowania tego schorzenia u dziewczynek. ZUM występuje u kobiet pomiędzy 2, a 50 rokiem życia 10-50 razy częściej niż u płci przeciwnej. Przyczyną jest krótsza cewka moczowa, a także bliskość ujścia cewki moczowej i odbytnicy [2]. Po 60 roku życia zwiększa się częstość zachorowań u mężczyzn, co jest związane z zaburzeniami w odpływie moczu na skutek powiększenia gruczołu krokowego, lecz i tak kobiety z tej grupy wiekowej chorują częściej niż mężczyźni [1].

2. Etologię ZUM stanowią zawsze bakterie.

Zakażenie dróg moczowych w większości przypadków ma przyczynę bakteryjną, ale mogą się zdarzyć infekcje o innej etiologii [2]. ZUM najczęściej wywoływane jest przez bakterie Gram-ujemne z przewodu pokarmowego, okolicy ponadnapletkowej albo przedsionka pochwy. E.coli odpowiada za 75-95% przypadków zakażeń niepowikłanych [1, 4]. Obecnie z coraz większą częstością rozpoznawane jest także atypowe ZUM. Niebakteryjne zapalenie pęcherza albo cewki moczowej może być wywołane przez Chlamydia trachomatis, Ureoplasma urealyticum, Mycoplasma spp., wirusy (adenowirusy i Herpes simplex, które wywołują krwotoczne zapalenie pęcherza). U osób z obniżoną odpornością, leczonych immunosupresyjnie, po długotrwałej antybiotykoterapii, chorujących na cukrzycę, cewnikowanych, może dojść do rozwoju grzybiczego zakażenia układu moczowego (najczęstsza przyczyna to Candida albicans) [2, 4].

REKLAMA
3. Wykonanie posiewu jest niezbędne do rozpoznania ZUM.

Ze względu na częstość występowania ZUM, a także fakt, iż najczęstszym czynnikiem etiologicznym jest E.coli, rozpoznanie nienawracających i niepowikłanych zakażeń u osób dorosłych stawiane jest na podstawie objawów klinicznych [4]. Do miejscowych objawów podmiotowych, które występują w zakażeniu pęcherza, należą dyzuria (zaburzenia w oddawaniu moczu), częstomocz, mimowolne oddawanie moczu (głównie u starszych kobiet z wypadaniem macicy), nykturia. Gdy zakażenie odejmuje górny odcinek (bakteryjne cewkowo-śródmiąższowe zapalnie nerek) występuje także gorączka, dreszcze, bóle w okolicy lędźwiowej, ból brzucha, nudności, wymioty, a nawet bóle głowy [1, 4]. Istotnym badaniem w celu ustalenia ZUM jest ogólne badanie moczu, ze szczególnym uwzględnieniem leukocytów, bakterii, erytrocytów, azotynów i esterazy leukocytów w moczu [1]. Posiew, u osób dorosłych, wykonywany jest w przypadku nieskuteczności terapii empirycznej, nawrotowego lub podejrzenia powikłanego zakażenia, a także w każdym przypadku podejrzenia ZUM z zajęciem nerek, u ciężarnych i kobiet z cewnikiem w pęcherzu moczowym [4].

REKLAMA
4. Zakażenie układu moczowego zawsze przebiega objawowo.

U dzieci (szczególnie u noworodków i niemowląt) ZUM przebiega w sposób mało charakterystyczny (np. występuje tylko gorączka), niejednokrotnie pod maską objawów ze strony przewodu pokarmowego [2, 4]. Z tego względu w każdym przypadku podejrzenia tego schorzenia u dziecka, konieczne jest wykonanie badania ogólnego oraz bakteriologicznego moczu [4].

5. Skuteczność furaginy zwiększa stosowanie jej razem z witaminą C.

Preparaty zawierające furaginę są dostępne bez recepty i pacjenci (głównie pacjentki) sięgają po nie bardzo często. Niejednokrotnie nawet lekarze zalecają, aby podczas kuracji tym lekiem stosować jednocześnie witaminę C w celu zwiększenia skuteczności terapii. Nie znajduje to jednak potwierdzenia w CHPL produktów. Dodatkowo środowisko kwaśne moczu sprzyja przekształceniu nitrofuranów w całe cząsteczki, łatwo rozpuszczające się w lipidach i dobrze przenikające do tkanek. W efekcie tego poprawie ulega ich wchłanianie zwrotne, kumulacja w tkankach, a także wzrasta ryzyko objawów toksycznych [5]. Jednak Baxmann i wsp. wykazali, że przyjmowanie witaminy C w dawkach 1000mg i 2000mg/24h, oprócz statystycznie znamiennego zwiększenia ilości wydalanych szczawianów, nie zmniejsza istotnie pH moczu, co wskazuje na jej nieskuteczność w zakwaszaniu moczu [6]. W celu zwiększenia dostępności biologicznej pochodnych nitrofuranu, producenci zalecają przyjmowanie tabletek podczas posiłków zawierających białko [5, 7]. Wchłanianie furazydyny zwiększa także jednoczesne przyjmowanie witamin z grupy B [7].

6. Żurawina jest skuteczna w leczeniu ZUM.

Pomimo, iż preparaty z żurawiną są często stosowane w celu leczenia zakażeń dróg moczowych, nie znajduje to potwierdzenia w badaniach ani rekomendacjach terapii ZUM. Sok z żurawiny, ze względu na zawarte w nim flawonole (procyjanidy i proantocyjanidy), hamujące adhezję bakterii E.coli, zalecany jest jedynie w profilaktyce niepowikłanych, nawrotowych zakażeń dolnego odcinka układu moczowego [6].

Literatura:


 • Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych. 2015
 • Ziółkowska H. Antybiotykoterapia zakażeń okładu moczowego u dzieci, Przewodnik Lekarza 2008
 • Sikorska-Sidek K. Rozpoznawanie i leczenie ostrych zakażeń okładu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego, Medycyna Rodzinna 6/2004
 • Kiliś- Pstrusinska K. Zakażenia układu moczowego, Praktyka lekarska -Zeszyty specjalistyczne nr 72
 • Furaginum TEVA CHPL
 • Zawadzki J. Profilaktyka zakażeń układu moczowego https://infekcje.mp.pl/ekspert/98264,profilaktyka-zakazen-ukladu-moczowego
 • Furaginum Adamed CHPL

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmacja w służbie aliantom – cześć II Farmacja w służbie aliantom – cześć II

Farmacja była kluczową zawodniczką w zmaganiach pomiędzy siłami Państw Osi a Aliantami. Choć wielu h...

Plaga fałszywych recept! Plaga fałszywych recept!

Jeszcze kilka lat temu fałszowanie recept ograniczało się najczęściej do tych wystawionych na leki z...

Upiorne testowanie Upiorne testowanie

W Wielkiej Brytanii około półtora miliona kobiet otrzymało Primodos od swojego lekarza prowadzącego,...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz