Abordaż w spokojnej przystani | mgr.farm

Abordaż w spokojnej przystani

Abordaż w spokojnej przystani

Przyznaję się do jednego kompleksu edukacyjnego. Matematyka. Żałuję, że nie znam jej na poziomie akademickim. Mam dużą intuicję matematyczną oraz fizyczną, ale choć moja znajomość tych zagadnień jest znacznie wyższa niż przeciętna, to nie potrafię posługiwać się językiem matematycznym w stopniu, którego bym sobie życzył.

Dobrze jednak czytam liczby, zwracam na nie uwagę, dostrzegam ich wartości abstrakcyjne i rzeczywiste w wielu miejscach. Już jako małe dziecko dostrzegłem na przykład występowanie w przyrodzie ciągu Fibonacciego. I to lata całe przed tym, jak poznałem właściwości jakichkolwiek liczb. I ciągów. Liczby są fascynujące.W ostatnim numerze tygodnika Polityka (nr 4/2016) redaktor Jacek Żakowski przeprowadza bardzo interesujący wywiad z dr. Maciejem Bartkowskim, dyrektorem w waszyngtońskim Międzynarodowym Instytucie Konfliktu bez Przemocy. Abstrahując od bardzo silnej wymowy politycznej tej rozmowy, pada tam mnóstwo interesujących informacji. Na przykład taka, że do obalenia jakiegokolwiek rządu wystarczy tylko 3,5% zdeterminowanych i zorganizowanych obywateli. Czym jest de facto obalenie danego rządu, jak nie przejęciem jego instytucji? Wejściem na pokład władzy? Abordaż! 
 


Jesienią ubiegłego roku Szanowny Pan prezes Grzegorz Kucharewicz zachęcał (i słusznie) do udziału szeregowych farmaceutów w wyborach samorządowych. Ostrzegał jednocześnie, że do przejęcia Izb i Samorządu szykują się biznesowi piraci. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, na ile to ostrzeżenie było poważne, na ile oparte na faktach czy liczbach, a ile na pogłoskach i branżowych przypowieściach. Nie mam dostępu do takich danych, a zarazem jestem w tym momencie swojego aptekarskiego życia zawodowego nieco z boku. Patrzę więc na rzeczy z dystansu, przy tym jestem do pewnego stopnia odcięty od nieoficjalnych informacji oraz ,informacji'. Uznaję jednak, że dr Kucharewicz jest poważnym człowiekiem, a jego bicie na alarm nie było zupełnie bezpodstawne.

Zadałem więc sobie pytanie, jak ciężką operacyjnie i osobowo należałoby przeprowadzić akcję, by faktycznie przejąć kontrolę nad lokalnym samorządem? Ilu potrzeba piratów, by przeprowadzić skuteczny abordaż. Zaintrygowany dokonałem krótkiej analizy na podstawie danych, które są mi znane lub powszechnie dostępne w internecie. Wszyscy (ja już także) wiemy, że wybory do najważniejszych struktur nie odbywają się na Zjazdach Wyborczych. One w praktyce dokonują się w trakcie wyborów delegatów na te zjazdy. Kto kontroluje wybory delegatów, w praktyce kontroluje obsadę prezesów oraz samych rad aptekarskich. Jak to wyglądało w praktyce? Według danych na Dolnym Śląsku pracuje około 2200 farmaceutów. Jednocześnie aby zostać delegatem na Zjazd Wyborczy wystarczyło w trakcie wyborów uzyskać około 70 głosów. Sądzę, że wystarczyłoby zebrać wszystkich kandydatów z liczbą głosów pomiędzy 85 a 65 , aby wprowadzić na Zjazd Wyborczy ponad połowę delegatów. Gdyby wyrazić to w procencie wszystkich farmaceutów i farmaceutek uprawnionych do głosowania okazałoby się, że do przejęcia kontroli nad Okręgowym Samorządem wystarczyłoby, tak, tak, wspomniane 3,5% wszystkich członków samorządu. Trzy i pół procent. Osiemdziesięciu farmaceutów!


W swoim ostatnim felietonie prosiłem uprzejmie o to, by ktokolwiek kto zgadza się ze mną postawił wniosek formalny o zmianę formuły wyborów w samorządzie z elektorskiej (przez delegatów) na powszechny i bezpośredni, w którym każdy farmaceuta mógłby oddać głos.
 Wtedy napisałem, że byłoby fajnie, gdyby w 2020 roku mogło do tego dojść. Teraz uważam, że powinno. Dla żywotnego interesu samego samorządu.Abordaż był bardzo popularną techniką wojenną w epoce wielkich żaglowców. Musicie Państwo wiedzieć, że wbrew obiegowej opinii, zwykle nie służył do przejęcia okrętu wroga lecz do jego zatopienia.

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.