Absurdy aktu samoregulacji reklamy

Absurdy aktu samoregulacji reklamy

Od prawie roku powtarzam jak mantrę, że nie wierzę w samoregulację farmaceutycznej branży reklamowej. Dziś, gdy znam już pełną i ostateczną treść Kodeksu Dobrej Praktyki Reklamy Suplementów Diety wiem, że intuicja mnie nie okłamała. Producenci i dystrybutorzy mydląc oczy farmaceutom i ustawodawcom, stworzyli Kodeks, który… nic nie zmieni!

10 stycznia 2017 podczas oficjalnej konferencji prasowej ogłoszono wypracowane, wspólne stanowisko czterech organizacji w sprawie regulacji zasad prowadzenia reklamy suplementów diety. Przedstawiono to jako ogromny sukces i zarazem wyraz dojrzałości branży. Osobiście nie potrafię zgodzić się z ta narracją i uważam, że ustanowiony Kodeks Dobrej Praktyki Reklamy Suplementów Diety powinien być jasnym sygnałem dla ustawodawcy, że należy jak najszybciej, na drodze rozporządzenia zaostrzyć przepisy dotyczące reklamy wszystkich grup produktów dostępnych w aptekach.

Art. 2. 1. Postanowienia Kodeksu znajdują zastosowanie wyłącznie do reklamy suplementów diety kierowanej do konsumenta, w każdej formie, w szczególności do działań podejmowanych za pośrednictwem telewizji, radia, prasy, Internetu oraz reklamy zewnętrznej.

Pierwszym i podstawowym zarzutem jaki można mieć do branży, jest fakt, że samoregulacja dotyczy tylko i wyłącznie reklamy suplementów diety. Literalnie – SUPLEMENTÓW DIETY. Oznacza to nie tylko, że nie wprowadzono dodatkowych, nadprogramowych regulacji reklamy produktów leczniczych, ale wyłączono spod niej nawet środki spożywcze specjalnego przeznaczenia (należące – mocno uogólniając - do tej samej grupy parafarmaceutyków, co suplementy diety). Warto zaznaczyć, że pominięto też rozszerzający się (z powodu zdecydowanie najbardziej liberalnych i anachronicznych przepisów) segment wyrobów medycznych. W związku z tym samoregulacja, dotyczyć będzie tylko jednej grupy reklam produktów dostępnych m.in. w asortymencie aptecznym, przy utrzymaniu tych samych standardów reklamy pozostałych grup produktów.

Oznacza to, że pozostaną takie reklamy:
Art. 3. 1. Postanowienia Kodeksu są wiążące dla Sygnatariuszy Kodeksu oraz podmiotów, które wyraziły taką chęć i podpisały oświadczenie o stosowaniu przez nie postanowień Kodeksu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i 3.

2. Podmioty niebędące Sygnatariuszami Kodeksu mogą stosować postanowienia Kodeksu dobrowolnie.

Warto także zaznaczyć, że zgodnie z artykułem 3 Kodeks jest wiążący tylko dla sygnatariuszy, a pozostałe podmioty mogą stosować jego zapisy na zasadzie totalnej dobrowolności. Sygnatariuszem porozumienia zostaje się także dobrowolnie.

Strony

Minister zdrowia zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zweryfikowanie informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości i przebadanie decyzji refundacyjnych (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia...

Resort zdrowia wydał oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji w dzienniku "Fakt". Na jego...

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i do CBA. Ugrupowanie chce, żeby organy skontrolowały, czy w Ministerstwie Zdrowia doszło do korupcji i działania na szkodę Skarbu Państwa (fot. Partia Razem)Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i CBA w związku z informacjami o zwolnieniu...

"W Polsce również można zgłosić się do testowania leków, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie jest mniejsze niż poza granicami kraju" - pisze autorka (fot. Shutterstock)Tester leków - ile można na tym zarobić?

Sześć miesięcy w zamkniętym ośrodku z basenem, sauną, siłownią, bilardem, a do tego zapewniona...

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że EpiPen Junior jest tylko „chwilowo” niedostępny i że alergicy mogą stosować zamienniki (fot. Shutterstock)W aptekach brakuje leku, który ratuje...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że od ponad miesiąca w aptekach nie można dostać zastrzyków...

Niedawno członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców został Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. MGR.FARM) ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do...