Apteka – sklep specjalistyczny czy element systemu opieki zdrowotnej?

Apteka – sklep specjalistyczny czy element systemu opieki zdrowotnej?

Autor: Marek Koteluk

Żeby zrozumieć to czym jest współczesna polska apteka należy dokonać głębokiej analizy tego jak jest ona traktowana przez polski system prawny i jak jest postrzegana przez ludzi, którzy dokonują w niej zakupu leków ewentualnie uzyskują tylko porady dotyczące ich stosowania.

W czasie tej analizy będę starał się rozdzielić nasze „chciejstwo” w traktowaniu apteki od realiów.
Zacznijmy więc od początku. Żeby otworzyć aptekę należy stworzyć jednostkę gospodarczą potocznie zwaną firmą która będzie finansowo odpowiadała za wszelkie działania podejmowane w aptece. Aby dokonać rejestracji firmy musimy wystąpić o nadanie jej numeru REGON który oprócz wartości statystycznej określi branżę oraz przedmiot jej głównej działalności.

W przypadku apteki rejestrujemy ją pod kodem :

4773Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Ten kod oznacza działalność przeważającą.

Dodatkowo możemy dopisać :

2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

Tego kodu używamy jeśli apteka wykonuje leki recepturowe ? Co obecnie nie jest tak oczywistą sprawą ?

Oprócz tego wybieramy dodatkowo kod :

4774Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Zauważmy znamienny fakt , że nigdzie nie pojawia się tu inne określenie apteki jak tylko „wyspecjalizowany sklep” ?

Ma to olbrzymie konsekwencje prawne i podatkowe !

„Apteki nie mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Stosuje się do nich ogólną stawkę dla budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Wynika to z faktu, iż w aptece nie są udzielane świadczenia zdrowotne. Pod tym ostatnim terminem kryje się działalność służąca zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Jednocześnie w obowiązujących przepisach prawa definiowane jest pojęcie apteki - jest to placówka ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne. Te ostatnie polegają między innymi na wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sporządzaniu leków recepturowych i aptecznych oraz udzielaniu informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych. Analiza tych regulacji prowadzi do wniosku, że usługi farmaceutyczne świadczone przez apteki nie mogą być uznawane za świadczenia zdrowotne. Tym samym budynki i ich części, w których zlokalizowane są apteki, nie korzystają z preferencyjnego opodatkowania w podatku od nieruchomości. „

http://www.informacjaprawnicza.pl/Article,996,17/
Idąc tokiem rozumowania opartym na zacytowanym wcześniej artykule polska apteka na dziś jest i pozostaje tylko i wyłącznie specjalistycznym sklepem !

Niezależnie od tego jak są nasze oczekiwania co traktowania aptek przez MZ i MF !

Strony

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...