Babska ręka | mgr.farm

Babska ręka

Babska ręka

Autor: MGRfarm

W środowisku aptekarskim krąży anegdota wyjaśniająca wszystkie niepowodzenia farmaceutów w realizacji ich najważniejszych planów i postulatów. Opowiadana budzi uśmiech, ale po głębszym przemyśleniu wydaje się bliższa prawdy niż mogłoby się to wydawać.

Wszystko przez kobiety! Nie znam dokładnych statystyk, ale zdecydowana większość środowiska farmaceutycznego to kobiety. Pewnie będzie ich z 80%. I nie ma w tym absolutnie nic złego, że to zawód sfeminizowany. Kobiety to cudowne istoty: troskliwe, kochające, empatyczne, mądre i pomocne. Idealnie nadają się do tej pracy. Potrafią cierpliwie wysłuchać problemów pacjentów, doskonale doradzić i pocieszyć. Niestety każdy kij ma dwa końce, a medal dwie strony. Wszystkie te cechy, które czynią z kobiet idealne farmaceutki, jednocześnie sprawiają, że jako grupa zawodowa jesteśmy beznadziejnie zniewieściali – również mężczyźni.

Kobiety w swojej trosce o rodzinę, dom i bezpieczeństwo finansowe, boją się twardo negocjować ze swoim pracodawcą. Nie domagają się szacunku i respektowania praw wynikających z Kodeksu Etyki Aptekarza RP, w obawie przed stratą pracy albo ucięciem premii. O solidarnym protestowaniu, kiedy wzywa do tego samorząd aptekarski, już nie wspomnę. Jako farmaceuta pracowałem z wielu aptekach z wieloma kobietami. Obserwując je zawsze dochodziłem do takiej samej konkluzji. Dla kobiety najważniejszy jest dom – i nie ma w tym nic złego. Niestety to sprawia, że dla dobra swojej rodziny są w stanie poświęć dumę zawodową i sprzedać wartości pielęgnowane przez pokolenia polskich aptekarzy. Będą się godziły na sprzedawanie przykasówki i udział w konkursach sprzedażowych, bo dostrzegą w tym szansę na dodatkowe zasilenie budżetu domowego – nie ma w tym nic złego, poza faktem, że szargają tym zaufanie do wykonywanego zawodu.Kobiety nie interesują się polityką – w większości. Wystarczy spojrzeć na listy kandydatów do Sejmu. Baaa. Wystarczy spojrzeć na skład samorządu aptekarskiego. Można chyba śmiało pokusić się o stwierdzenie, że większość rad aptekarskich stanowią mężczyźni. I to w grupie zawodowej, gdzie 80% stanowią kobiety. O czym to świadczy? Kobieta po pracy myśli o domu, dzieciach, porządkach. Nie w głowie jej zebrania, spotkania i obrady. Dla niej najważniejsza jest rodzina – i nie ma w tym nic złego. Problem polega niestety na tym, że w samorządzie aptekarskim brakuje mocnej, babskiej ręki. Takiej, która postawiłaby do pionu jego członków (dwuznaczność niezamierzona) i zagoniła ich do pracy. A przy okazji wypędziła z izby narcyzów, uzurpujących sobie prawo do wszechwiedzy.

Mam takie ciche życzenie, by kolejnym prezesem NRA została kobieta. Chyba tylko taka zmiana gwarantuje odświeżenie samorządu i dopuszczenie do niego młodych. Kobiety doskonale organizują pracę, rozdzielają obowiązki i zarządzają kryzysem. Wystarczy spojrzeć co robią w domu, jak dbają o rodzinę. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele z argumentów, które wyżej przytaczam, zostanie uznanych za szowinistyczne. Nie dbam o to, bo to nieprawda. To efekt wieloletnich obserwacji farmaceuty, męża i syna, doceniającego wysiłek kobiet, które ukształtowały go jako człowieka. Drogie Panie – potrzebujemy Was. Potrzebujemy Waszej obecności i zaangażowania w sprawy zawodowe. Od tego jak będzie wyglądała rola farmaceuty, zależy Wasza przyszłość. Wasza i Waszych rodzin. Osiem lat męskich rządów w NIA pokazało, że potrzebujemy babskiej ręki bardziej niż kiedykolwiek.

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.